Magont hos barn – även barn kan ha IBS

av | Behandling

Magont hos barn är vanligt – kanske har barnet svårt att gå på toaletten eller också blir det problem i skolan på grund av besvären?

Har barnet diffusa magproblem är det viktigt att ta det på allvar och utreda symtomen ordentligt. Bland läkarkåren råder ofta en rädsla att ställa en IBS-diagnos bland barn eftersom man inte vill missa andra, farliga diagnoser. Därför kan många barn som har IBS fastna i sjukvårdsapparten utan diagnos eller den hjälp de faktiskt behöver.

Förstoppning vanligast hos barn med IBS

IBS delas in i olika undergrupper (IBS-C, IBS-D, IBS-M, IBS-U), där studier visar att bland vuxna är fördelningen av de olika subtyperna relativt jämn. Bland barn är dock IBS-C (förstoppning) den vanligaste formen. Eftersom IBS-symtomen varierar från person till person är det viktigt att veta just vilken IBS patienten lider av innan man väljer behandling.

Studier om IBS och barn

Forskare i USA vid Texas Childrens hospital (Self, MM., et. al.) studerade 129 barn mellan 7 och 18 år som uppfyllde Rom II kriterierna. Majoriteten av barnen (58%) led av IBS-C (förstoppning) medan cirka 5% klassificerads som IBS-D (diarré). IBS-M (varierande IBS) var minst vanlig (2%) och ungefär en tredjedel av barnen förblev oklassificerade (IBS-U). I studien fann man inga skillnader mellan demografiska variabler (kön, ålder, etnicitet) eller smärta.

I andra studier har demografiska skillnader däremot hittats (Giannetti E et. al.). Hundra italienska barn mellan 4 och 17 års ålder studerades under ett år. Även här visade sig IBS-C (förstoppning) vara den vanligaste formen (45%). Dock kunde man också visa att detta var mer uttalat bland flickor. Bland barnen led 29% av diarrébetonad IBS (IBS-D). Här var det istället fler pojkar än flickor. Man kunde även visa att hela 24% av barnen också ändrade IBS subtypsklassificering under tiden som studien pågick.

IBS eller magont hos barn – hur kan jag hjälpa?

Även om IBS kan ställa till stora problem i vardagen, kom ihåg att IBS är en ofarlig sjukdom. Efter att läkare konstaterat IBS och uteslutit andra orsaker till besvären kan man lugna barnet samt hjälpa dem att hantera sina besvär.

Oro hos föräldrar om barnens tillstånd kan också förvärra barnens IBS besvär. Det har visat sig fördelaktigt att uppmuntra barn att fortsätta som vanligt med aktiviteter trots sin IBS. Kost, motion och vanor är viktiga pusselbitar för att komma tillrätta med besvären.

Vår dietist tipsar om hur man kan lindra IBS eller magont hos barn och vuxna.

Att lindra förstoppning

Förstoppning hos barn är relativt vanligt och kan ge problem för barnet att tömma tarmen eller att avföringen blir seg och hård. Tarmtömning sker mer sällan och är ofullständig. Är förstoppningen långdragen kan barnet ha färskare avföring som rinner förbi den hårda, gamla klumpen.

Vid förstoppning kan en ond cirkel skapas, att barnet förknippar tarmtömning med obehag och medvetet/omedvetet håller emot när de egentligen behöver bajsa. Därför är det viktigt att komma till bukt med problemet genom att försöka normalisera tarmens funktion, till exempel via kost, mjukgörande läkemedel och regelbunden tarmtömning. Först och främst måste man se till att tarmen töms ordentligt, genom att lösa upp hårda avföringsklumpar med hjälp av lavemang.

Experimentera inte på egen hand utan rådgör alltid med läkare i första hand! För att hjälpa barnet med förstoppning kan du däremot ha följande i åtanke:

 • Skapa rutiner: Regelbundna toalettbesök underlättar, till exempel efter måltid. Att bajsa på toalett eller potta underlättar, eftersom en hukad position gör det lättare för avföringen att passera och hjälper således tarmen att tömma sig mer fullständigt. Den så kallade bajspallen ger en naturligt hukande position på toaletten och hjälper muskulaturen att slappna av. Sprickor kan uppstå i ändtarmsöppningen, då kan det hjälpa med bedövande salvor för att lindra.
 • Fysisk aktivitet: Genom att röra sig ökar aktiviteten i tarmarna, vilket motverkar förstoppning och gynnar tarmtömning.
 • Kost: Att äta en allsidig kost med frukt och grönsaker är positivt, men tänk på att ett högt intag av fibrer kan ge motsatt effekt hos barn. Därför kan det vara bra att undvika för mycket fullkornsprodukter. Hos en del barn kan mjölkprodukter ha en stoppande effekt. Tänk på att ge barnet mer vatten.

Oro och stress kan förvärra symtomen

Mag- och tarmförbundet skriver om Ulrikas dotter som lider av svår IBS, en plågsam kamp både för henne och anhöriga. Ulrika beskriver hur de stått i köket och gråtit tillsammans för att dottern inte kunnat äta utan smärta.

Magproblemen började tidigt och redan vid sju års ålder gick hon i genom sin första gastroskopi, utan att något fel upptäcktes. Läkarna tog inte problemen på allvar, men dotterns smärtor blev bara värre och efter många undersökningar, som inte visade något, konstaterades att dottern hade en extrem IBS.

Under årens lopp har dottern och familjen lärt sig att hantera de fysiska smärtorna. De psykiska symtomen, panik och ångest, har varit svårare att ta till sig. Förutom utredningar hos specialistläkare går dottern även hos en kurator för att få hjälp med sina besvär.

KBT via internet för att lindra magont hos barn

Det är lätt hänt att man glömmer just den psykiska delen av IBS, att oro och stress kan förvärra sjukdomen. BiP ontimagen är ett samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, Karolinska Institutet, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. De har bedrivit forskning på behandling över internet för barn och ungdomar med IBS och funktionell magsmärta.

Vanligt förekommande symtom vid funktionella mag-tarmsjukdomar är:

 • Ont eller obehag i magen
 • Illamående
 • Blir snabbt mätt
 • Uppblåst mage
 • Diarré
 • Förstoppning

Forskarna har i flera studier undersökt om kognitiv beteende terapi (KBT) via internet kan lindra magont hos barn och ungdomar. Resultatet visar att de flesta blivit hjälpta av behandlingen genom mindre symtom från magen och en ökad livskvalitet. Barnens/ungdomarnas oro över sina magsymtom minskade, vilket gjorde att de även blev mindre begränsade av sina symtom.

Vi har tidigare skrivit om internet-KBT för unga med IBS, läs mer om hur själva behandlingen går till.

Ärftlighet

Det är inte helt ovanligt att IBS går i arv, att till exempel mamma eller pappa också haft IBS-besvär. Även om orsakerna till IBS till stora delar är okända, finns flera möjliga teorier kring sjukdomens utlösande faktorer, där ärftlighet är en.

Ledtrådar om ett genetiskt samband

I alla kroppens celler finns kanaler som reglerar flödet av olika ämnen in och ut. En viktig grupp av dessa kanaler reglerar flödet av olika joner, till exempel natrium-, kalium-, kalcium- och kloridjoner. Flödet av joner över cellens membran möjliggör bland annat nervsignaler, hjärtats rytm, musklernas funktion och transport in och ut ur cellerna.

Både tarmarnas rörelser och smärtupplevelser från mag- tarmkanalen involverar olika flöden av joner. Forskare har hittat en möjlig koppling mellan ett fel på en av dessa jonkanaler och IBS, vilket skulle kunna förklara varför vissa kan ärva sin IBS.

Genetiska ledtrådar likt detta hjälper oss att bättre förstå mekanismerna bakom IBS. Vidare bidrar en ökad förståelse till utveckling av nya behandlingsmetoder för IBS.

När du bör söka vård

Som sagt, magont hos barn är vanligt. Orsakerna kan variera, men oftast är det inget farligt, utan något som går över av sig själv. Om magbesvären varat länge eller om de kommer tillbaka bör du kontakta en vårdcentral eller barnläkarmottagning. Om barnet har ett eller flera av följande besvär bör du genast kontakta vårdcentralen eller en akutmottagning (källa 1177 Vårdguiden):

 • Barnet har både ont i magen och andra symtom, till exempel feber, svullnad i ljumsken, ont i pungen, svart och löst bajs eller bajs som innehåller färskt blod, mer än bara enstaka strimmor.
 • Barnet har ont i magen som är tydligt svullen, och varken bajs eller gaser kommer ut.
 • Barnet är trött och medtaget av smärtorna.
 • Smärta som inte går över, blir kraftigare, är mycket intensiv eller verkar flytta sig mot ena sidan.
 • Barnet har ont i tydliga intervaller.
 • Barnet har mycket ont på ena sidan av magen.
 • Barnet har magont och sveda när hen kissar.

Du kan också ringa 1177 för att få rådgivning om symtom eller var du kan söka vård.

Läs mer

Förstoppning hos barn vanligast

Bulkmedel för barn

Olika typer av IBS

Kan man ärva IBS?

KBT på nätet 1177 Vårdguiden

BiP ontimagen

Dotterns smärtor är hennes vardag Mag- och tarmförbundet

Referenser

 • Subtypes of Irritable Bowel Syndrome in Children and Adolescents. Self MM, Czyzewski DI, Chumpitazi BP, Weidler EM, Shulman RJ. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Jan 28. pii: S1542-3565(14)00139-6. doi: 10.1016/j.cgh.2014.01.031. [Epub ahead of print
 • Subtypes of Irritable Bowel Syndrome in Children: Prevalence at Diagnosis and at Follow-Up. Giannetti E, De’angelis G, Turco R, Campanozzi A, Pensabene L, Salvatore S, de Seta F, Staiano A. J Pediatr. 2014 Jan 31. pii: S0022-3476(13)01589-8. doi: 10.1016/j.jpeds.2013.12.043. [Epub ahead of print]
 • Gastroenterology. 2014 Mar 5. pii: S0016-5085(14)00297-2. doi: 10.1053/j.gastro.2014.02.054. [Epub ahead of print] Loss-of-function of the Voltage-gated Sodium Channel NaV1.5 (Channelopathies) in Patients with Irritable Bowel Syndrome. Beyder A, Mazzone A, Strege PR, Tester DJ, Saito YA1, Bernard CE, Enders FT, Ek WE, Schmidt PT, Dlugosz A, Lindberg G, Karling P, Ohlsson B, Gazouli M8, Nardone G, Cuomo R, Usai-Satta P, Galeazzi F, Neri M, Portincasa P, Bellini M, Barbara G, Camilleri M, Locke GR 3rd, Talley NJ, D’Amato M, Ackerman MJ, Farrugia G.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This