”Kaffe minskar risken för IBS”, visar en studie. Är det sant?

av | Övrigt

En kopp kaffe på morgonen är en oundviklig del av dagen i många hushåll över hela världen. Kaffet är en av världens mest populära drycker och många människor konsumerar en eller två koppar (eller fem eller fler :)) varje dag. Många dricker kaffe för att minska trötthet och förbättra kognitiva funktioner. Egenskaper som kan tillskrivas kaffets innehåll av koffein, en substans som finns inte bara i kaffe utan också i te och andra koffeinhaltiga drycker. Trots sin popularitet rapporterar IBS-patienter ofta försämring av sina symtom efter att ha druckit kaffe.

Hur påverkar kaffe matsmältningen?

Kaffe stimulerar tarmrörelser i tjocktarmen

Det har visats att förflyttningen av mat genom tjocktarmen ökar snabbt (redan 4 minuter) efter intag av kaffe. Förflyttningen av mat går snabbare på grund av den ökade frekvensen av tarmkontraktioner. Detta kan leda till en känsla av att behöva gå på toaletten och kan förvärra symtomen vid IBS, särskilt för patienter med IBS-D (subtyp med huvudsaklig diarré).

Kaffe stimulerar också utsöndringen av gastrin
Gastrin, ett hormon som utsöndras av så kallade G-celler i magen, orsakar frisättning av saltsyra och matsmältningsenzymer som förbättrar matsmältningen och tarmrörelsen (förflyttning av mat genom tarmarna). Denna effekt inträffar efter att ha druckit både koffeinhaltigt och koffeinfritt kaffe.
Även om det rekommenderas att IBS-D-patienter undviker att dricka kaffe så kan IBS-C-subtypen (förstoppningsbetonad) dra nytta av dessa effekter. Det har nämligen visats att det potentiellt kan bidra till att lindra förstoppning, men bara om det inte orsakar andra problem.

Är det bättre att helt undvika kaffe?

Svaret på denna fråga är inte enkelt. Även om kaffe för närvarande ingår i listan över många kostrelaterade utlösare som IBS-patienter bör undvika så visade en nyligen publicerad studie i International Journal of Epidemiology att kaffekonsumtion på lite längre sikt till och med kan minska risken för IBS. Studien undersökte nästan en halv miljon invånare i Storbritannien och fann att högre intag av kaffe faktiskt kunde minska risken för IBS med upp till 19%. Det finns flera möjliga förklaringar varför kaffe skulle kunna förebygga IBS-besvär.

Kaffe har antiinflammatoriska egenskaper

Koffein, kombinerat med andra föreningar som finns i kaffe (som klorogensyror), har visat sig minska inflammation i kroppen. Inflammation är förknippad med buksmärta, ångest och humörstörningar. Det finns andra effektiva sätt att bekämpa inflammation som inkluderar rätt kost, regelbunden motion och mindre exponering för stress.

Rostat kaffe innehåller melanoidiner

Melanoidiner är föreningar som bildas under rostningsprocessen. Dessa föreningar har flera fördelaktiga egenskaper. De sänker blodtrycket, minskar inflammation och hämmar tillväxt av patogena bakterier. Mängden melanoidiner beror på rostningsförhållandena och kaffekvaliteten.

Polyfenoler och kostfiber som finns i kaffe hjälper till att återställa tarmens bakterieflora.

I en studie utförd i Schweiz visade det sig att ökad kaffekonsumtion under en period av 3 veckor ökade mångfalden av tarmmikrober. Det är väl känt att obalans mellan ”goda” och ”dåliga” tarmbakterier bidrar till utvecklingen av IBS. Kaffekomponenter som polyfenoler och kostfiber verkar stimulera tillväxten av ”goda” bakterier i tarmen, främst Bifidobakterier. Bifidobakterier finns ofta i lägre mängd hos patienter med förstoppning. Det rapporterades också att koffeinhaltigt kaffe kan hämma tillväxten av patogena bakterier i tarmen, som E. coli.

Bra källa till tryptofan

Tryptofan är en essentiell aminosyra (finns också i kött, mejeriprodukter, nötter etc.) som måste erhållas från kosten. Bland annat är tryptofan viktigt för serotoninproduktionen.  Serotonin är ett hormon som kontrollerar ditt humör och hjärnfunktioner. Cirka 95% av serotoninet produceras i tarmen och det är avgörande för en korrekt tarmfunktion. Det påverkar hur snabbt en måltid rör sig genom tarmarna eller hur känsliga dina tarmar är för smärta. Personer med IBS-C-subtypen har vanligtvis lägre nivåer av serotonin och å andra sidan har personer med IBS-D ökade nivåer av serotonin. Det är fortfarande oklart varför.

Sammanfattning

Kaffe är en intressant blandning av flera föreningar vars effekter varierar beroende på var det kommer ifrån eller hur det har bearbetats. Det är en populär dryck i varje land och många av dess egenskaper är fortfarande en gåta för dagens vetenskap. Det är därför vi ofta hänvisar till ”kaffeparadoxen”. Till exempel verkar kaffe minska risken för högt blodtryck, men koffein i sig höjer blodtrycket. Så medan kaffe verkar skydda vissa kan det också vara en utlösare för IBS hos andra. Om du inte vill helt sluta dricka det rekommenderar vi att du försöker med en elimineringsdiet och långsamt återinför kaffe i mängder som inte leder till försämring av dina symtom. Det rekommenderas dock inte att konsumera mer än 1,5 dl tre gånger om dagen.

 

Källor

  1. Romualdo, G. R., Rocha, A. B., Vinken, M., Cogliati, B., Moreno, F. S., Chaves, M. A. G., & Barbisan, L. F. (2019). Drinking for protection? Epidemiological and experimental evidence on the beneficial effects of coffee or major coffee compounds against gastrointestinal and liver carcinogenesis. Food Research International123, 567–570. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.05.029
  2. Nehlig, A. (2022). Effects of Coffee on the Gastro-Intestinal Tract: A Narrative Review and Literature Update. Nutrients14(2), 399. https://doi.org/10.3390/nu14020399
  3. Wu, S., Yang, Z., Yuan, C., Liu, S., Zhang, Q., Zhang, S., & Zhu, S. (2023). Coffee and tea intake with long-term risk of irritable bowel syndrome: a large-scale prospective cohort study. International Journal of Epidemiology, dyad024. https://doi.org/10.1093/ije/dyad024
  4. How Does Serotonin in the Brain Affect Your Bowels? (2020, November 4). Healthline. https://www.healthline.com/health/irritable-bowel-syndrome/serotonin-effects‌‌
  5. Iriondo-DeHond, A., Uranga, J. A., del Castillo, M. D., & Abalo, R. (2020). Effects of Coffee and Its Components on the Gastrointestinal Tract and the Brain–Gut Axis. Nutrients13(1). https://doi.org/10.3390/nu13010088‌

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This