Diagnos

Om man har IBS brukar blodprover, fekalieprover och andra undersökningar visa normala värden. Det finns alltså inte något ”IBS-test” som visar att du har IBS, utan det är de symtom du har som avgör om du får en IBS-diagnos eller inte. För att diagnostisera IBS kan dock läkaren göra ett antal undersökningar och ta prover för att utesluta att symtomen orsakas av andra sjukdomar.

Varför är IBS vanligare hos kvinnor?

Varför är IBS vanligare hos kvinnor?

Det finns tydliga skillnader mellan könen när det gäller hur många män respektive kvinnor som drabbas av olika sjukdomar. Inte minst när det gäller sjukdomar i mag-tarmkanalen och psykisk sjukdom....

läs mer
IBS-enkäten 2020 – del I

IBS-enkäten 2020 – del I

Tänk dig att du sitter på jobbet, i skolan eller på flyget till solsemestern och veta att när som helst kan magen ge sig till känna genom kraftiga magknipssmärtor och det är då inte alltid du hinner...

läs mer
Olika typer av IBS: C, D eller M-are?

Olika typer av IBS: C, D eller M-are?

IBS-patienter är en heterogen grupp, där typ och grad av symtom varierar stort mellan olika personer. Det talas därför om olika typer av IBS, där patienterna grupperas utifrån vilka besvär som...

läs mer
IBS-utredning: Vart vänder jag mig?

IBS-utredning: Vart vänder jag mig?

Det är din vårdcentral som utför IBS-utredning. Vid undersökningen känner läkaren på magen och pratar igenom symtomen ordentligt med patienten. Prover som tas skall vara normala. Läkaren tar fler...

läs mer
Bristol Stool Form Scale – Vad är det?

Bristol Stool Form Scale – Vad är det?

Gissa bajset är ett populärt inslag som många minns från barnprogrammet "Myror i brallan". Inslaget går ut på att barn skulle lära sig vilket djur som varit framme och gjort sina behov. Men hur...

läs mer
Nytt test kan avslöja IBS

Nytt test kan avslöja IBS

Orsakerna till varför vissa drabbas av IBS (Irritable Bowel Syndrome) är ännu oklara och IBS diagnosen ställs idag ofta utifrån att man utesluter en rad andra orsaker till problemen (läs mer här)....

läs mer

Pin It on Pinterest