Olika typer av IBS: C, D eller M-are?

av | Diagnos

IBS-patienter är en heterogen grupp, där typ och grad av symtom varierar stort mellan olika personer. Det talas därför om olika typer av IBS, där patienterna grupperas utifrån vilka besvär som förekommer.

Bristol Stool Form Scale

Genom Bristol Stool Form Scale är det möjligt att klassificera IBS patienter utifrån en standardiserad skala för avföringens konsistens. Metoden gör det enkelt att bedöma avföringen och går ut på att man tittar på hur bajset ser ut i toalettstolen.

bristol stool form scale bedömer avföringen utifrån hur bajset ser ut i toalettstolen

Illustrationen ovan visar den 7-gradiga skalan från typ I som indikerar den hårdaste formen och 7 den lösaste. Typ I och II tyder på olika grader av förstoppning medan typ V-VII visar på stigande grader av diarré. En optimalt fungerande mage indikerar typ III och IV eftersom kroppen har lätt för att göra sig av med restprodukterna när konsistensen ser ut så.

Olika typer av IBS

Det är inte alla som känner till de olika undergrupperna för IBS. Det händer därför att IBS-patienter ”klumpas ihop” till en homogen patientgrupp. Råden för de olika grupperna skiljer sig dock åt, därför är det bra att känna till vilken sorts IBS man lider av. Vi har samlat tips för hur du kan hantera diarré eller förstoppning. Rådgör alltid i första hand med läkare om dina besvär.

IBS-C

IBS-C är IBS med förstoppning, där minst en av fyra avföringar är hårda (Bristol 1-2) och färre än en av fyra är lösa (Bristol 6-7).

IBS-D

IBS-D är IBS med diarré, där minst en av fyra avföringar är lösa (Bristol 6-7) och färre än en av fyra är hårda (Bristol 1-2).

IBS-M

IBS-M är varierande IBS, med minst en av fyra hårda avföringar (Bristol 1-2) och samtidigt minst en av fyra lösa avföringar. (Bristol 6-7). Kallas ibland även även IBS-A (alternerande).

IBS-U

Den sista varianten är en så kallad odifferentierad unsubtyped-IBS. Här är avföringsmönstret för avvikande för att passa in i någon av de andra grupperna ovan.

Vilken typ av IBS är vanligast?

Bland vuxna är fördelningen mellan de olika typerna av IBS relativt jämn. IBS-C (förstoppning) och IBS-D (diarré) innefattar ungefär en tredjedel var av de som lider av IBS. Studier visar att IBS-C är den vanligaste formen hos barn. På alltomibs.se har vi skrivit mer om IBS och barn.

C, D, M, U – men vad är PI-IBS?

Man kan ibland stöta på andra beteckningar såsom PI-IBS (PI: Post Infektiös). PI-IBS innebär inget speciellt avföringsmönster, utan är IBS orsakad av en tidigare akut mag-tarminfektion. En sådan infektion tros kunna rubba tarmslemhinnan, till exempel genom inflammation eller förändringar i den bakteriella sammansättningen.

Johanna Sundin, forskare vid Göteborgs Universitet, poängterar att även om det kan ta många år, blir en stor del av PI-IBS patienterna fria från symptom.

Referenser

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This