Olika typer av IBS: C, D eller M-are?

av | sep 15, 2020 | Diagnos

IBS-patienter är en heterogen grupp, där typ och grad av symtom varierar stort mellan olika personer. Det talas därför om olika typer av IBS, där patienterna grupperas utifrån vilka besvär som förekommer.

Bristol Stool Form Scale

Genom Bristol Stool Form Scale är det möjligt att klassificera IBS patienter utifrån en standardiserad skala för avföringens konsistens. Metoden gör det enkelt att bedöma avföringen och går ut på att man tittar på hur bajset ser ut i toalettstolen.

bristol stool form scale bedömer avföringen utifrån hur bajset ser ut i toalettstolen

Illustrationen ovan visar den 7-gradiga skalan från typ I som indikerar den hårdaste formen och 7 den lösaste. Typ I och II tyder på olika grader av förstoppning medan typ V-VII visar på stigande grader av diarré. En optimalt fungerande mage indikerar typ III och IV eftersom kroppen har lätt för att göra sig av med restprodukterna när konsistensen ser ut så.

Olika typer av IBS

Det är inte alla som känner till de olika undergrupperna för IBS. Det händer därför att IBS-patienter “klumpas ihop” till en homogen patientgrupp. Råden för de olika grupperna skiljer sig dock åt, därför är det bra att känna till vilken sorts IBS man lider av. Vi har samlat tips för hur du kan hantera diarré eller förstoppning. Rådgör alltid i första hand med läkare om dina besvär.

IBS-C

IBS-C är IBS med förstoppning, där minst en av fyra avföringar är hårda (Bristol 1-2) och färre än en av fyra är lösa (Bristol 6-7).

IBS-D

IBS-D är IBS med diarré, där minst en av fyra avföringar är lösa (Bristol 6-7) och färre än en av fyra är hårda (Bristol 1-2).

IBS-M

IBS-M är varierande IBS, med minst en av fyra hårda avföringar (Bristol 1-2) och samtidigt minst en av fyra lösa avföringar. (Bristol 6-7). Kallas ibland även även IBS-A (alternerande).

IBS-U

Den sista varianten är en så kallad odifferentierad unsubtyped-IBS. Här är avföringsmönstret för avvikande för att passa in i någon av de andra grupperna ovan.

Vilken typ av IBS är vanligast?

Bland vuxna är fördelningen mellan de olika typerna av IBS relativt jämn. IBS-C (förstoppning) och IBS-D (diarré) innefattar ungefär en tredjedel var av de som lider av IBS. Studier visar att IBS-C är den vanligaste formen hos barn. På alltomibs.se har vi skrivit mer om IBS och barn.

C, D, M, U – men vad är PI-IBS?

Man kan ibland stöta på andra beteckningar såsom PI-IBS (PI: Post Infektiös). PI-IBS innebär inget speciellt avföringsmönster, utan är IBS orsakad av en tidigare akut mag-tarminfektion. En sådan infektion tros kunna rubba tarmslemhinnan, till exempel genom inflammation eller förändringar i den bakteriella sammansättningen.

Johanna Sundin, forskare vid Göteborgs Universitet, poängterar att även om det kan ta många år, blir en stor del av PI-IBS patienterna fria från symptom.

Referenser

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Vad är divertikulit?

Vad är divertikulit?

"Jag undrar vad divertikulit är? Har det något med tarmfickor att göra?"Divertikulit är en inflammation i så kallade tarmfickor (divertiklar/divertikulos). Tarmfickor är vanligt och dyker ofta upp i tjocktarmen med stigande ålder och blir de inflammerade uppstår...

Kladdkaka fri från gluten, laktos och socker

Kladdkaka fri från gluten, laktos och socker

Vi vidgar vår matkunskap med en alternativ kladdkaka som är både gluten- och laktosfri, samt utan socker. Trots viss skepsis kan vi konstatera att den blev riktigt god! För att få lite extra fredagsfeeling hade vi glass till, men det är såklart frivilligt... Receptet...

IBS-enkäten 2020 – hjälp oss att öka kunskapen om IBS

IBS-enkäten 2020 – hjälp oss att öka kunskapen om IBS

Nu är enkäten stängd och vi sammanställer resultatet. Håll utkik, vi presenterar resultaten här på alltomibs.se. Vill du hålla dig uppdaterad, anmäl dig till vårt nyhetsbrev här nedan. Stort tack till alla som valde att besvara enkäten! Första delen av resultaten...

Yoga för magen – yoga kan lindra IBS

Yoga för magen – yoga kan lindra IBS

Att motion och fysisk aktivitet lindrar IBS-symtom vet vi, nu visar även svensk forskning att yoga kan vara en effektiv behandlingsmetod vid IBS. Yoga har en positiv effekt på magbesvär Allt om mage skriver om PerJohan Lindfors, gastroenterolog samt överläkare vid...

Magont hos barn – även barn kan ha IBS

Magont hos barn – även barn kan ha IBS

Magont hos barn är vanligt - kanske har barnet svårt att gå på toaletten eller också blir det problem i skolan på grund av besvären? Har barnet diffusa magproblem är det viktigt att ta det på allvar och utreda symtomen ordentligt. Bland läkarkåren råder ofta en rädsla...

Pin It on Pinterest

Share This