Minska på kolhydraterna

av | Behandling, Forskning

Minska på kolhydraterna – förstahandsalternativ vid IBS behandling.

En ny studie från dietisten Sanna Nybacka och hennes kollegor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg lyfter kolhydratreducerad kost som förstahandsalternativ vid behandling av IBS.

IBS

IBS är en mycket vanlig funktionell mag-tarmsjukdom som påverkar vardagen för många människor. Symtomen vid IBS inkluderar bland annat buksmärta, uppblåsthet och förändrade avföringsvanor. Vad som fungerar som behandling vid IBS skiljer sig mycket från individ till individ och involverar idag ett antal olika behandlingsalternativ i form av kostråd (undvika stark mat, minska på kaffe, alkohol o kolsyrade drycker osv.), livsstilsråd (röra på sig, äta regelbundet och små portioner osv.) och läkemedel (för att lindra symtom vid t ex diarré/förstoppning).

Läkemedel jämfört med kostråd

I studien som snart publiceras i The Lancet Gastroenterology & Hepatology har man jämfört läkemedelsbehandling med olika kostråd. Resultatet visar att både kostråd och läkemedelsbehandling hjälper patienterna men att kostråden kan vara effektivare. Dessutom verkar det som om effekten av kostråden leder till en mer varaktig förbättring hos patienterna.

Låg-FODMAP

Idag har den så kallade låg FODMAP-dieten blivit trendig och många kvällstidningar har dieten som ett återkommande tema för att minska magbesvär. Dieten har till och med etablerat sig inom etablerade vårdgivare och rekommenderas ibland slentrianmässigt som ett behandlingsalternativ utan att beakta de risker som finns och utan att patienterna följs upp över tid. Inte sällan börjar människor som lockas till låg FODMAP-dieten utveckla en rädsla för att äta vissa livsmedel helt i onödan. Det finns till och med olika företag som hävdar att IBS patienter skulle behöva äta spcialprocessade livsmedel.

Lika bra att bara minska på kolhydraterna

Den aktuella studien visar alltså att en kost reducerad på kolhydrater är lika effektiv som livsstilsråden i kombination med låg FODMAP-diet och även skulle kunna vara ett ännu bättre alternativ för att minska förstoppningsproblematik.

Att reducera kolhydrater skulle kunna vara en mycket enklare väg för IBS patienter än att jaga specifika kolhydrater på ingrediensförteckningarna. I den aktuella studien minskade symtomen lika mycket hos dem som hade uppåt 5 gånger mer FODMAPs per dag som hos de som fick låg FODMAP diet.

Vad är kolhydratreducerad kost?

I den aktuell studien reducerades det totala intaget av kolhydrater till udner 50 gram per dag. Fördelningen av näringsämnen blev ungefär 10% kolhydrater, 67% fett och 23 % protein. Mängden kostfibrer per dag var ungefär 25 gram som främst kom från fröer/nötter och ett kolhydratfattigt bröd. De som tidigare valt att utesluta laktos fick fortsätta med detta i studien vilket påverkar det totala intaget av kolhydrater.

Om studien

Titel: A low FODMAP diet plus traditional dietary advice versus a low-carbohydrate diet versus pharmacological treatment in irritable bowel syndrome (CARBIS): a single-centre, single-blind, randomised controlled trial.
Publiceras i: The Lancet Gastroenterology & Hepatology
Författare: Sanna Nybacka, Hans Törnblom, Axel Josefsson, Johann P. Hreinsson, Lena Böhn, Åsa Frändemark, Cecilia Weznaver, Stine Störsrud, Magnus Simrén
Antal deltagare: 304 vuxna personer med diagnosen IBS och måttliga till starka symtom.
Behandlingar som jämfördes i studien:

  1. Optimerad läkemedelsbehandling utifrån symtom (OMT)
  2. Kost med låg halt av fermenterbara oligo-, di-, monosackarider och polyoler samt traditionella kostråd (LFTD)
  3. Kolhydratreducerad kost (LCD)

Källor

  1. Nybacka S, Törnblom H, Josefsson A, Hreinsson JP, Böhn L, Frändemark Å, Weznaver C, Störsrud S, Simrén M. A low FODMAP diet plus traditional dietary advice versus a low-carbohydrate diet versus pharmacological treatment in irritable bowel syndrome (CARBIS): a single-centre, single-blind, randomised controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2024 Apr 18:S2468-1253(24)00045-1. doi: 10.1016/S2468-1253(24)00045-1. Epub ahead of print. PMID: 38643782. Länk till artikeln
  2. Kostbehandling mer effektivt än läkemedel vid IBS-  PRESSMEDDELANDE GÖTEBORGS UNIVERSITET

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This