Orsaker till IBS – utlösande faktorer

av | Forskning

Orsaker till IBS är till stora delar okända. Troligtvis är det många faktorer som samverkar, både fysiologiska och psykologiska. Det finns däremot flera möjliga teorier kring sjukdomens utlösande faktorer såsom:

  • ärftlighet
  • infektioner
  • låggradig inflammation i mag-tarmkanalen
  • störning i mag-tarmkanalens nervfunktion och förbindelser med det centrala nervsystemet i hjärna och ryggmärg
  • hormoner
  • trauman

Man vet att psykologiska avvikelser, störningar i mag-tarmkanalens rörelsemönster (motorik), ökad smärtkänslighet i mag-tarmkanalen samt förändrad tarmflora i tjocktarmen är förklaringar till symtomens uppkomst.

Många har haft magproblem länge eller upplevt att problemen uppstått efter magsjuka eller en längre period av stress eller trauma. Stress och oro kan förvärra symtomen.

Man pratar alltmer om tarmbakteriernas roll vid IBS, och huruvida probiotika kan lindra IBS-symtom. Vi har tidigare skrivit om probiotika och IBS.

Vad händer i kroppen?

Mat som förtärs går genom mag-tarmkanalen. Längs tarmen finns muskler som arbetar och blandar tarmens innehåll så att det förs fram på rätt sätt. Arbetet styrs av samspelet mellan nerver och hormoner, i tarmen och genom nervbanor till och från hjärnan. Människor som lider av IBS har en ökad känslighet i nerverna, vilket gör de upplever tarmen som känslig eller irriterad.

Känsligheten/irritationen kan finnas även i magsäcken och matstrupen, vilket kan bidra till illamående. Många upplever att IBS-besvären är värst på dagen eller i samband med måltider – det är då tarmarna arbetar.

Läs mer om orsaker till IBS

Förjupa dig i IBS och ärftlighet (Kan man ärva en lös mage samt IBS kan vara ärftligt och Ärva IBS).

Fysiologiska orsaker – nyligen presenterade Åsa Keita, forskningsingenjör vid institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings Universitet, forskning som stöder tankarna om att det finns en fysiologiska orsaker till IBS. Forskning.se tar också upp studien, som går att läsa i sin helhet här.

Post-infektiös IBS (PI-IBS), den typ av IBS som tros kunna orsakas av en tidigare tarminfektion.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This