Kan man ärva IBS eller en lös mage?

av | Forskning

I en ny studie publicerad i New England Journal of Medicine presenterar en grupp forskare vid bland annat Haukelands Universitetssjukhus ett genetiskt samband som kan ge nytt ljus över diarré, upplåsthet, smärta och sjukdomar som IBS.

Kan man ärva IBS – vad säger forskningen?

Forskarna hade noterat att en äldre patient som led av en kronisk diarré även hade en dotter som led av samma problem. De misstänkte därför att det skulle kunna finna ett genetiskt samband.

Forskarna började kontakta släktingar till kvinnan för att se om fler i familjen är drabbade av samma besvär. Det visade sig att den kroniska diarrén även förekom hos fler av släktingarna och att fler än normalt led av IBS och ett antal andra sjukdomar kopplade till mag-tarmkanalen.

Genom att undersöka 32 släktingar till kvinnorna genetiskt och jämföra de som hade liknande besvär med de som var friska kunde man identifiera en bit genetisk kod (DNA) på kromosom 12 som verkade avvikande hos de sjuka.

Den muterade regionen sammanföll med en gen, GUCY2C som bland annat tros vara involverad i turistdiarré. Det verkar även som om förändringen kan öka risken för att utveckla allvarligare sjukdomar som IBD och Crohns sjukdom. En överaktivering skulle genom ökad transport av joner och vatten över tarmen kunna leda till diarréer. Det skulle också kunna leda till en ökad risk för inflammatoriska processer och i värsta fall Crohns sjukdom.

Många som blir drabbade av IBS får höra att det främst är psykologiska faktorer som ligger bakom besvären. Att fler studier hittar samband mellan IBS och genetiska förändringar kan förhoppningsvis leda till att sjukdomen kommer att ta på större allvar. Genom kunskapen kan man finna nya sätt att behandla IBS, i detta fall IBS-D.

På alltomibs.se kan du hitta fler artiklar om IBS och aktuell information om nya vetenskapliga fynd som kan ge nya svar på varför vissa blir drabbade av IBS.

Läs mer

Läs även IBS kan vara ärftligt och Ärva IBS. Du kan också läsa mer om orsaker till IBS.

På 1177 Vårdguiden kan du läsa ännu mer om Crohns sjukdom.

Referenser

  • Familial Diarrhea Syndrome Caused by an Activating GUCY2C Mutation
    Torunn Fiskerstrand, Najla Arshad, Bjørn Ivar Haukanes, Rune Rose Tronstad, Khanh Do-Cong Pham, Stefan Johansson, Bjarte Håvik, Siv L. Tønder, Shawn E. Levy, Damien Brackman, Helge Boman, Kabir Hassan Biswas, Jaran Apold, Nils Hovdenak, Sandhya S. Visweswariah, and Per M. KnappskogMarch 21, 2012 (10.1056/NEJMoa1110132)

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This