Sammanfattning av några behandlingsmetoder vid IBS

av | apr 18, 2011 | Behandling

På alltomibs.se kommer du i olika artiklar kunna följa olika behandlingsmetoder lite mer på djupet. För att få en överblick kommer här en kort sammanfattning av några mer eller mindre etablerade behandlingsmetoder för IBS.

Många IBS patienter hittar tillsammans med sin läkare eller dietist en individellt anpassad behandling. Denna består ofta av en kombination av läkemedelsbehandling och förändrade kostvanor, motionsövningar och ändring av rutiner/vanor. Vi har därför valt att dela in behandlingsartiklarna i behandling, kost, hälsa och rutiner.

Behandling

– Den läkemedelsbehandling som finns att tillgå idag handlar enbart om symtomlindring. Vid diarréer används läkemedel som minskar dessa. Vid förstoppning kan laxativa medel och eventuellt olika sorters fibrer ha effekt. Det finns även kramplösande läkemedel som kan användas vid kraftiga kramper även vissa smärtstillande läkemedel och till och med vissa antideppresiva preparat kan användas ibland. Många av dessa är dock förenade med svåra bieffekter och används därför enbart i undantagsfall.

Kost

– Även de som inte lider av IBS vet att olika livsmedel till exempel kan orsaka ökad gasbildning. Hur många skämt finns det inte till exempel om ärtsoppan? För IBS patienter kan kunskap om hur just deras magar reagerar på olika fördoämnen vara viktig för att lindra problemen med IBS. Många undviker livsmedel som bildar gaser lök, kål och bönor eftersom de upplever att de förvärrar symtomen.

– Andra födoämnen som tros kunna påverka symtomen är sockerfria produkter med vissa sötningsmedel, kolsyrade drycker, kaffe och fet mat.

– Det är ju dock onödigt att utesluta olika fördoämnen och krångla till sin vardag om det inte har någon egentlig effekt. En dietist kan ge goda råd och hjälpa till vid förändring av kostvanorna vid IBS. För att lära sig mer om hur magen reagerar på vissa födoämnen måste man ofta enbart utesluta ett födoämne i taget något som kan vara frustrerande och jobbigt för IBS patienter som därför ibland utesluter en mängd födoämnen helt i onödan.

Motion

– Vår kropp mår bäst av att röra på sig.  Detta gäller självklart även IBS patienter. Trots detta tillbringar många av oss hela dagarna stillasittande. Det finns generella motionsprogram som kan vara till stor nytta för att förbättra symtomen för IBS patienter men även vissa specialanpassade övningar för vissa delar av kroppen kan vara till nytta för en del.

Rutiner

– En teori bakom IBS är att personer som lider av sjukdomen får en överdos av intryck från sitt mag-tarmsystem förmedlat till hjärnan/medvetandet. Kan man då lära sig mer om hur en egen mage och vilka faktorer i tillvaron som gör symtomen värre kan man möjligen genom att förändra rutiner i vardagen mildra symtomen.

– Flera rutiner kan vara kopplade till förändrade kostvanor, se ovan. Men även faktorer kring måltiden – till exempel som det gamla ordspråket !att låta maten tysta mun”. Att få lugn och ro kring sin måltid är inte alltid lätt i stressiga lunchrestauranger, personal- och skolmatsalar. Dock tros själva måltidsmiljön vara viktig för oss alla. Det kan vara bra att tugga länge och väl på varje tugga och låt måltiden ta tid, varva gärna ner en stund efter maten med.

– Vi har alla gamla medfödda signalsystem i vår hjärna som gör att vi under stressiga situationer lägger energi på annat än matsmältning för att så snabbt som möjligt kunna fly om det dyker upp ngt hot. Många får till exempel dålig mage inför en för dem orolig situation – kanske hålla föredrag eller gå på anställningsitervju – med andra ord hoten behöver inte vara verkliga för att ha negativ inverkan på våra magar. Så kallad kognitiv beteendeterapi har visat ha viss effekt vid IBS – vilket kan vara ett sätt att få ökad kontroll över hur kroppen reagerar i olika situationer.

IBS-HJÄLPEN

Fråga vår dietist allt om IBS eller andra mag-tarmsjukdomar!

Pin It on Pinterest

Share This