IBS: Motion hjälper vid magproblem

av | Behandling

Ökad motion förbättrar symtomen vid IBS! Det konstaterar Elisabet Johannesson i sin avhandling ”Irritable bowel syndrome and Physical activity”. Elisabet är fysioterapeut och nu alltså även disputerad inom invärtesmedicin vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.

Över 100 IBS-patienter

Under arbetet med sin avhandling följde Elisabet Johannesson över 100 patienter (huvudsakligen kvinnor) som fick individuella råd om fysisk aktivitet. Patienterna skulle börja röra på sig mer, till exempel cykla, promenera eller öka takten på annan träning med målsättningen 20-60 minuter träning, tre till fem gånger i veckan. Träningen skulle vara konditionsfrämjande och passen skulle måttlig till hård intensitet.

Man kunde se att efter ungefär tre månaders ökad motion hade mindre än hälften (40 procent) uppnått kliniskt signifikanta förbättringar av IBS-symtomen. Man studerade även långtidseffekter i cirka 5 år efter inledningen av den första studien och träningen visade sig inte helt oväntat ha gett effekter på flera plan.

Sammanfattningsvis konstateras att:

  • Patienter som är fysiskt aktiva löper lägre risk att drabbas av försämringar jämfört med patienter som inte rör sig lika mycket.
  • Ökad fysisk aktivitet är associerad med förbättringar vad gäller mag-tarmproblem men även vad gäller trötthet, ångest och depression samt på längre sikt en bättre livskvalitet.
  • Rekommendationer om ökad fysisk aktivitet skulle kunna vara ett behandlingsalternativ vid IBS.
  • Faktorer som spelar in är motivation, möjligheter till fysisk aktivitet och hur patienten upplever effekten av den ökade aktiviteten.

Man nämner även i avhandlingen hur viktigt det är för den som möter patienten att sätta sig in i varje enskild individs behov och upplevelser. Något som vi alltför ofta hör inte finns tid till hos stressade primärvårdsläkare. Många gånger är patienten utlämnad att själv hitta en väg framåt när det gäller att behandla sin IBS.

Brist på motion – en riskfaktor för sjukdom

Det faktum att inte röra sig tillräckligt också är en riskfaktor för sjukdomar är känt sedan länge. Världshälsoorganisationen WHO presenterade nyligen en studie där man visade att var fjärde människa rör sig för lite. Framförallt är det i den rika delen av världen vi rör oss för lite. Här är det så att närmare varannan människa rör sig för lite under dagarna. Troligen beror det på att vi i denna delen av världen många gånger har stillasittande jobb, åker mer bil och ägnar oss åt lugnare vardagsaktiviteter.

Alla vet vid det här laget att motion är bra både för friska att hålla sig friska men också för den som lider av någon sjukdom, inte minst IBS. Att röra sig mer har länge varit en rekommendation från dietisterna på alltomibs.se som rekommenderar 30 minuters motion om dagen: ”Dietistens tips”. Det är ju såklart glädjande att forskningen nu kunnat visa detta också. Vi på alltomibs.se har också skrivit en del om motion här tidigare: ”Möjligheter till motion”  och hur för mycket av det goda ibland kan ställa till det ”Undvik löparmage

Motivation till motion

Minst lika viktigt för att komma igång med motionen är motivationen. Vad som motiverar oss varierar stort från person till person. För vissa är det den sänkta vilopulsen på pulsklockan efter hårda pass på gymmet, medan andra motiveras av den där kakan man unnar sig själv till kaffet efter den raska promenaden till jobbet.

Motivationen behöver kanske heller inte vara så stor om man tar det i små steg och smyger in en vana precis som en ovana plötsligt smugit sig på. Många gånger handlar det om att bryta gamla vanor vilket du kan läsa mer om här: Bryt en vana

Små steg i taget, kanske 5 minuters promenad eller trapporna före hissen upp till kontoret och glöm inte moroten (eller en annan grönsak om du inte gillar morot 🙂 Varför inte börja idag?

Läs Göteborgs Universitets sammanfattning av studien, eller presentationen på forskning.se

 

Referenser:

ANNONS

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Undviker du toaletten? Våra tips förenklar vardagen

Undviker du toaletten? Våra tips förenklar vardagen

Uppblåst mage, ont och bråttom på toa, men ändå undviker du toaletten? Det är många som kan relatera till detta, med eller utan tarmbesvär. Det är viktigt att du lyssnar på kroppens signaler och gör dig vän med toaletten. Här får du praktiska råd som kan göra det lite...

Behandlingsmetoder vid IBS – en sammanfattning

Behandlingsmetoder vid IBS – en sammanfattning

För att få en överblick över olika behandlingsmetoder vid IBS presenterar vi en kort sammanfattning av några mer eller mindre etablerade metoder. Många IBS patienter hittar tillsammans med sin läkare eller dietist en individellt anpassad behandling. Denna består ofta...

FODMAP: hämta vår lista gratis

FODMAP: hämta vår lista gratis

Hur vet man hur mycket FODMAPs maten innehåller? Efter att vi skrivit artiklar om FODMAP * har vi på alltomibs.se har fått en del frågor om hur man vet om man äter mat som innehåller mycket FODMAPs. Alla har vi olika matvanor och det kan vara svårt att veta om den mat...

Orolig mage: Hur påverkas magen av dina vanor?

Orolig mage: Hur påverkas magen av dina vanor?

Hur påverkar vanor en orolig mage? Vanor underlättar många gånger vardagen och kan vara till stor nytta om de hjälper oss att må bra. Dock kan vanorna också vara negativa för oss, göra trötta ännu tröttare och det dåliga humöret ännu sämre. Våra vanor påverkar även i...

Vitamin D: Lider IBS-patienter av vitaminbrist?

Vitamin D: Lider IBS-patienter av vitaminbrist?

Är brist på vitamin D vanligt bland personer med IBS (Irritable Bowel Syndrome)? Det tror iallafall en grupp forskare från Storbritannien som i en studie visat att personer som lider av IBS också verkar ha låga nivåer av D-vitamin. I studien, som...

Medicin mot IBS?

Medicin mot IBS?

"Diarré efter måltid och spontant sedan 1 månad. Känner mig frisk i övrigt. I viss mån stressig tillvaro. IBS-symptom? Annat? Verkar som 'colon irritabile' då symptomen kommer snabbt och reflexmässigt efter födointag bland annat. Lämplig medicin mot IBS?" För att...

Pin It on Pinterest

Share This