Om FODMAP och kostråd vid IBS

av | Forskning

Det finns en ständigt pågående diskussion om FODMAP och kostråd vid IBS. En diskussion har förts kring FODMAP och Livsmedelsverkets kostråd. I Läkartidningen ifrågasätter ett antal läkare Livsmedelsverkets kostråd då de anser att de inte är anpassade till patienter med IBS. Deras uppfattning är att om man lider av IBS så kan det finnas anledning att reducera intaget av så kallade FODMAP (fermenterande kolhydrater), för att därigenom lindra sina symtom (t. ex. magsmärta, uppblåsthet, förstoppning och eller diarré). Livsmedelsverket informerar dock inte om sådana i sina kostråd.

Livsmedelsverket svarar på detta i Läkartidningen genom att förklara att deras uppdrag går ut på att ge kostråd till den friska befolkningen, alltså vill man inte ge råd om FODMAP och andra kostråd vid IBS. De anser istället att den som är sjuk behöver specifika råd från hälso- och sjukvården snarare än generella råd om kost till den breda befolkningen. De betonar vikten av att kost för speciella sjukdomsändamål bör anpassas efter varje individ på inrådan av personal med rätt kompetens. Därför vore det inte heller eftersträvansvärt att Livsmedelsverket ger ut några allmänna råd om FODMAPs, särskilt då FODMAP i allra högsta grad inkluderar livsmedel som är hälsosamma och som egentligen inte bör exkluderas ur en varierad kost.

Du kan följa diskussionen om FODMAP och kostråd vid IBS genom att klicka dig vidare till artiklarna nedan.

Livsmedelsverkets kostråd passar inte patienter med IBS

Uppdraget är att ge kostråd till den friska befolkningen

Vi på alltomibs.se har skrivit flera inlägg om för- och nackdelarna med FODMAP. Klicka här för att få en FODMAP-lista skickad till dig.

Vad är fodmap?

FODMAP-dieten fungerar Down Under

Risker med FODMAP

Ny studie belyser riskerna med low FODMAP-dieten

Diethysterin

Tarmarnas smaklökar och IBS

Ny avhandling om maten och IBS

Referenser

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This