Behandlingsmetoder vid IBS – en sammanfattning

av | Behandling

För att få en överblick över olika behandlingsmetoder vid IBS presenterar vi en kort sammanfattning av några mer eller mindre etablerade metoder.

Många IBS patienter hittar tillsammans med sin läkare eller dietist en individellt anpassad behandling. Denna består ofta av en kombination av läkemedelsbehandling och förändrade kostvanor, motionsövningar och ändring av rutiner/vanor. Vi har därför valt att dela in behandlingsmetoder vid IBS i kategorierna behandling, kost, motion och rutiner.

Behandling

Den läkemedelsbehandling som finns att tillgå idag handlar enbart om symtomlindring. Vid diarréer används läkemedel som minskar dessa. Vid förstoppning kan laxativa medel och eventuellt olika sorters fibrer ha effekt. Det finns även kramplösande läkemedel som kan användas vid kraftiga kramper. Vissa smärtstillande läkemedel och antidepressiva preparat kan användas ibland. Många av dessa är dock förenade med svåra bieffekter och används därför enbart i undantagsfall.

Läs fler tips om hur du hanterar diarré respektive förstoppning.

Kost

Även de som inte lider av IBS vet att olika livsmedel kan orsaka exempelvis ökad gasbildning. Hur många skämt finns det inte till exempel om ärtsoppan? För IBS patienter kan kunskap om hur just deras magar reagerar på olika fördoämnen vara viktig för att lindra problemen med IBS. Många undviker livsmedel som bildar gaser lök, kål och bönor eftersom de upplever att de förvärrar symtomen.

Andra födoämnen som tros kunna påverka symtomen är sockerfria produkter med vissa sötningsmedel, kolsyrade drycker, kaffe och fet mat.

Det är dock onödigt att utesluta olika födoämnen och krångla till sin vardag om det inte har någon egentlig effekt. En dietist kan ge goda råd och hjälpa till vid förändring av kostvanorna vid IBS. För att lära sig mer om hur magen reagerar på vissa födoämnen måste man ofta enbart utesluta ett födoämne i taget. Något som kan vara frustrerande och jobbigt för IBS patienter som därför ibland utesluter en mängd födoämnen helt i onödan.

Läs mer om FODMAP och kostråd vid IBS.

Motion

Vår kropp mår bäst av att röra på sig.  Detta gäller självklart även IBS patienter. Trots detta tillbringar många av oss hela dagarna stillasittande. Det finns generella motionsprogram som kan vara till stor nytta för att förbättra symtomen för IBS patienter. Dessutom finns specialanpassade övningar för vissa delar av kroppen som kan vara till nytta för en del.

Läs mer om motion som hjälper vid magproblem.

Rutiner

En teori bakom IBS är att personer som lider av sjukdomen får en överdos av intryck från sitt mag-tarmsystem förmedlat till hjärnan/medvetandet. Kan man då lära sig mer om hur ens egen mage och vilka faktorer i tillvaron som gör symtomen värre, kan man möjligen genom att förändra rutiner i vardagen mildra symtomen.

Läs mer om hur vanor påverkar en orolig mage.

Flera rutiner kan vara kopplade till förändrade kostvanor. Men även faktorer kring måltiden, till exempel som det gamla ordspråket ”att låta maten tysta mun”. Att få lugn och ro kring sin måltid är inte alltid lätt i stressiga lunchrestauranger, personal- och skolmatsalar. Dock tros själva måltidsmiljön vara viktig för oss alla. Det kan vara bra att tugga länge och väl på varje tugga och låt måltiden ta tid, varva gärna ner en stund efter maten med.

Hämta hem våra bästa IBS-tips här.

Vi har alla medfödda signalsystem i vår hjärna som gör att vi under stressiga situationer lägger energi på annat än matsmältning för att så snabbt som möjligt kunna fly om det dyker upp något hot. Många får till exempel dålig mage inför en orolig situation – kanske hålla föredrag eller gå på anställningsintervju. Med andra ord, behöver hoten inte vara verkliga för att ha negativ inverkan på våra magar. KBT (kognitiv beteendeterapi) har visat ha viss effekt vid IBS – vilket kan vara ett sätt att få ökad kontroll över hur kroppen reagerar i olika situationer.

Läs vår dietists råd vid stressmage eller mer om KBT för IBS-patienter. 1177 Vårguiden skriver också om KBT på nätet.

Läs mer

Ta del av fler behandlingsmetoder vid IBS på alltomibs.se. Ny forskning visar att smörsyra kan stärka tarmen. Kanske kan fekal transplantation bli ett alternativ för att hjälpa IBS-patienter.

Vår dietist tipsar om vad du kan göra för att lindra IBS-symtom.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This