Kan man ärva en lös mage?

I en ny studie publicerad i New England Journal of Medicine presenterar en grupp forskare vid bland annat Haukelands Universitetssjukhus ett genetiskt samband som kan ge nytt ljus över diarré, upplåsthet och smärta och sjukdomar såsom IBS.

Forskarna hade noterat att en äldre patient som led av en kronisk diarré även hade en dotter som led av samma problem och de började därför misstänka att det skulle kunna finnas ett genetiskt samband. Man började därför kontakta släktingar till kvinnan för att se om det kunde finnas fler i släkten som hade samma besvär. Det visade sig att den kroniska diarrén även förekom hos fler av släktingarna och att fler än normalt led av IBS och ett antal andra sjukdomar kopplade till mag-tarmkanalen.

Genom att undersöka 32 släktingar till kvinnorna genetiskt och jämföra de som hade liknande besvär med de som var friska kunde man identifiera en bit genetisk kod (DNA) på kromosom 12 som verkade avvikande hos de sjuka.  Den muterade regionen sammanföll med en gen, GUCY2C som bland annat tros vara inolverad i turistdiarré och det verkar även som om förändringen kan öka risken för att utveckla allvarligare sjukdomar som IBD, Crohns sjukdom. En överaktivering skulle genom ökad transport av joner och vatten över tarmen kunna leda till diarréer. Det skulle också kunna leda till en ökad risk för inflammatoriska processer och i värsta fall Crohns sjukdom.

gucy2c

Många som drabbas av IBS får höra att det främst är psykologiska faktorer som ligger bakom besvären, att fler och fler studier nu hittar samband mellan IBS och genetiska förändringar kan förhoppningsvis leda till att sjukdomen tas på större allvar och att man genom kunskapen kan hitta nya sätt att behandla IBS, i detta fall IBS-D. På alltomibs.se kan du hitta fler artiklar om IBS och aktuell information om nya vetenskapliga fynd som kan ge nya svar på varför vissa drabbas av IBS.

Läs även IBS kan vara ärftligt.

Publicerat av: Fredrik | Skribent

Referenser

  1. Familial Diarrhea Syndrome Caused by an Activating GUCY2C Mutation

    Torunn Fiskerstrand, Najla Arshad, Bjørn Ivar Haukanes, Rune Rose Tronstad, Khanh Do-Cong Pham, Stefan Johansson, Bjarte Håvik, Siv L. Tønder, Shawn E. Levy, Damien Brackman, Helge Boman, Kabir Hassan Biswas, Jaran Apold, Nils Hovdenak, Sandhya S. Visweswariah, and Per M. Knappskog

    March 21, 2012 (10.1056/NEJMoa1110132)

Relaterat innehåll


IBS kan vara ärftligt!

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och universitetssjukhusen i Skåne har nu hittat ett samband mellan en viss genvariant och IBS. Genen heter TNFSF15. Orsakerna bakom IBS är oklara och länge har sjukdomen setts…

Läs mer

Kan BDNF vara roten till det onda hos IBS patienter?

En nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidsskriften GUT pekar ut ett av kroppens egna protein – proteinet BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) som bidragande orsak till IBS-patienters smärtupplevelser. IBS är en mycket vanlig sjukdom som…

Läs mer