Kan KBT via internet bota ungdomars IBS besvär?

av | Behandling

Även om man nästan alltid pratar om vuxnas besvär av IBS, finns det ett stort antal barn och ungdomar som också lider av IBS. Symtomen kan i vissa fall vara så stora att de tvingas att stanna hemma från skolan. För att underlätta vardagen för ungdomar med IBS vill vi därför skriva om och hur KBT (kognitiv beteendeterapi) via internet kan hjälpa vid IBS.

KBT via internet eller telefon

Enligt tidningen Dagens Medicin genomförs en svensk studie under ledning av psykologen Marianne Bonnert. Ungdomar mellan 13 och 17 år som lider av IBS får kognitiv beteendeterapi genom telefon eller internet. Olika tekniker, såsom avslappning, kommer att prövas för att se om de kan minska besvären av IBS. Även föräldrarna skall involveras för att öka stödet till ungdomarna.

Förhoppningen med denna studie är att man ska hitta nya verktyg för att kunna behandla och lindra besvären för ungdomar.

Vad innebär KBT (kognitiv beteendeterapi)?

Psykoterapi är en effektiv metod för att lindra IBS symtom, där KBT anses vara mest effektivt för att underlätta vardagen för IBS-patienter. KBT terapi har även visat sig effektiv vid kronisk smärta, ångest, depression, borderlinestörning och missbruk.

KBT går ut på att förändra känslor, tankar och beteenden som utgör hinder i ditt liv. Tanken är att du ska kunna förändra din vardag och därmed må bättre på sikt. I behandlingen ges uppgifter och övningar som utförs på egen hand. På 1177 Vårdguiden kan du hitta mer djupgående information om KBT.

KBT och IBS

Inom KBT ordineras ofta avslappning för att underlätta symtomen för barn med magsmärtor. Här skiljer sig dock forskningen åt, då undersökningar av vuxna med IBS visar att rädsla och undvikande av symtom istället förvärrar situationen. KBT-övningar som betonar vikten av att faktiskt utsätta den drabbade för sina symtom, istället för att undvika dem, kan alltså ge resultat och ökad livskvalitet hos vuxna med IBS.

Vi har skrivit mer om internet-KBT för för unga med IBS. Det finns även fler artiklar om barn och IBS.

Viktigt att hålla isär IBS och psykosomatiska åkommor

Alla mår vi bra av uppmärksamhet och stöd när vi mår dåligt, oavsett vad vi lider av. Vi hoppas verkligen att studien skall underlätta livet för många ungdomar. Dessutom önskar vi en ökad kunskap om vad som kan hjälpa vid olika former av mag-tarmbesvär.

Ett orosmoln som dyker upp är att IBS ska förminskas till en psykosomatisk åkomma. Det är viktigt att hålla isär det som kan klassificeras som IBS från rena stress, kost eller ångestrelaterade mag-tarmproblem.

Många upplever skolan som tuff och vissa kan drabbas av oro och ångest. Kanske oroar man sig över studieresultaten, tentor, att ställa sig framför klassen och hålla en presentation, antalet vänner på Facebook, den där kommentaren på Instagram eller så är man utsatt för någon annan form av stress eller kränkning från omgivningen.

Kopplingen mellan stress och magtarmbesvär

Är stressen långvarig kan kopplingen mellan stress och magtarmbesvär bli allt otydligare och magbesvären upplevs som ett helt separat problem. De kanske till och med förvärras efter hand eftersom stress kan påverka aptit och matvanor.

I en studie likt den ovan är det viktigt att hålla isär magproblem som är kroniska, men uppkommer periodvis, och där det inte nödvändigtvis finns någon koppling till stress. Det vill säga att skilja sjukdomen IBS från tillstånd som enbart orsakas av externa stressfaktorer hos ungdomar.

Vilken tonåring som i övrigt mår bra och är tillfreds med sin situation vill att ens sabla magproblem som man inte kan styra över ska bero på att man stressar, inte slappnar av ordentligt eller inte praktiserar rätt rutiner för att hantera sin vardag?

Kanske blir man inte trodd. Läkaren, skolsköterskan eller föräldern försöker gräva fram något som de tror är roten till det onda eftersom de inte kan acceptera IBS som en sjukdom, likt man till exempel accepterar diagnosen svår akne eller glutenintolerans. Ingen börjar väl jaga efter syndabockar då, eller?

Vår dietist har skrivit hur du hanterar stress samt ställt samman några råd för dig med stressmage.

Referenser

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This