Kan internet bota ungdomars IBS besvär?

av okt 6, 2013Behandling

Även om man uteslutande alltid nästan pratar om vuxnas besvär av IBS så finns det ett stort antal barn och ungdomar som också har magont och magbesvär som kan bero på IBS. Besvären kan i vissa fall vara så stora att barnen och ungdomarna tvingas att stanna hemma från skolan.

Enligt tidningen Dagens Medicin genomförs just nu en svensk studie under ledning av psykologen Marianne Bonnert där ungdomar mellan 13 och 17 år som lider av IBS får kognitiv beteendeterapi genom telefon eller internet. Man kommer prova olika tekniker såsom avslappning för att se om de kan minska besvären av IBS. Även föräldrarna skall involveras för att öka stödet till ungdomarna.

Förhoppningen med denna studie är så klart att man skall kunna hitta nya verktyg för att kunna behandla och lindra besvären för ungdomar. Vi på redaktionen för alltomibs hoppas bara att man nu lyckas hålla isär det som kan klassificeras som IBS från rena stress, kost eller ångestrelaterade mag-tarmproblem.

Många upplever skolan som tuff och vissa kan drabbas av oro och ångest, kanske oroar man sig över studieresultaten, antalet vänner på facebook, den där kommentaren på instagramfotot man la ut eller så är man utsatt för någon annan form av stress eller kränkning från omgivningen. De flesta av oss har nog någon gång känt av kopplingen mellan oro/stress och mag-tarmfunktion. Kanske inför ett prov, en tentamen eller för att gå upp och ställa sig inför klassen och hålla en presentation. Är stressen långvarig kan kopplingen mellan stress och magtarmbesvär bli allt otydligare och magbesvären upplevs som ett helt separat problem. De kanske till och med förvärras efter hand eftersom stress kan påverka aptit och matvanor.

I en studie likt den som nämns ovan är det viktigt att hålla isär magproblem som är kroniska men uppkommer periodvis och där det inte nödvädnigtvis finns någon koppling till stress det vill säga sjukdomen IBS från dem som enbart orsakas av externa stressfaktorer hos ungdomar. Vilken tonåring som i övrigt mår bra och tillfreds med sin situation eller rentav är lycklig vill att ens sabla magproblem som man inte kan styra över skulle bero på att man stressar, inte slappnar av ordentligt eller inte praktiserar rätt rutiner för att hantera sin vardag – delar av det som KBT (Kognitiv Beteendeterapi) terapi kan erbjuda. Kanske blir man inte trodd. Läkaren, skolsköterskan eller föräldern ger sig inte utan skall försöka gräva fram något som de tror är roten till det onda eftersom de inte kan acceptera IBS som en sjukdom likt man till exempel accepterar diagnosen svår akne eller glutenintolerans. Ingen börjar väl jaga efter syndabockar då, eller?

KBT terapi är bra och har visat sig effektiv vid allt ifrån  kronisk smärta, ångest och depression till borderlinestörning och missbruk. Alla mår vi bra av uppmärksamhet och stöd när vi mår dåligt, oavsett vad vi lider av. Vi hoppas verkligen att studien skall underlätta livet för många ungdomar och att man ökar kunskapen om vad som kan hjälpa vid olika former av mag-tarmbesvär bara man inte förminskar IBS till en psykosomatisk åkomma.

 

Referenser:

IBS-HJÄLPEN

Fråga vår dietist allt om IBS eller andra mag-tarmsjukdomar!

Ställ din fråga här!

Pin It on Pinterest

Share This