Behandling och kost vid IBS. IBS-enkäten del III

av | Behandling

Under 2020 genomfördes en webbenkät om IBS-besvär bland våra läsare. Vi fick in över 1 000 svar och vi har tidigare skrivit om själva enkäten, vilka som svarade och vilka besvär som var vanligast. Läs del I och del II. I denna del tittar vi närmare på behandling och kost vid IBS.

Bland annat har sammanställt tipsen våra läsare gillar bäst när det gäller att lindra symtom vid IBS.

Hälften utan behandling

Nästan hälften av alla som besvarat enkäten (41%) anser sig inte fått någon hjälp eller ens rådgivning för sina magbesvär. Även om man bara tittar på gruppen som fått en IBS-diagnos av sin läkare är det nästan lika stor andel som inte anser sig ha fått hjälp eller rådgivning (34%).

När man inte upplever att man får hjälp från vården lockas många med IBS att söka hjälp på annat sätt. När vi frågade dem som fått en IBS-diagnos och som samtidigt upplever att de fått hjälp eller rådgivning för sina besvär om från vilket eller vilka håll denna hjälp kommit så anges den i ungefär lika hög grad ha kommit från internet (64%) som från en dietist (60%) eller läkare (70%). Även våra internetvanor har ändrats mycket de senaste åren och var femte (22%) anger att de fått hjälp med sina IBS-besvär via sociala medier.

Andra källor som angavs som källor till hjälp vid IBS-besvär var till exempel:

 • vänner eller arbetskamrater med liknande besvär
 • böcker
 • psykolog
 • IBS-skola vid till exempel Sahlgrenska sjukhuset.

När mat blir besvär – behandling och kost vid IBS.

Det är väl känt att matintag kan trigga i gång symtom hos IBS patienter. Nio av tio av de som svarat på enkäten upplever också att specifika livsmedel förvärrar deras magbesvär.

Även oron inför att äta något som kan ge besvär och de eventuella symtom som då kan dyka upp är också det som många gånger sänker livskvaliteten hos IBS-patienter. Rädslan av att bli uppblåst, gasig eller behöva rusa på toaletten efter en måltid kan vara starkt begränsande och göra att man väljer bort middagar och liknande.

Det är då inte så konstigt att just kosten och olika livsmedel hamnar i fokus för den enskilde IBS-patienten. Ofta får IBS patienter själva hitta sin väg framåt genom en djungel av ofta dåligt validerade dieter.

Diethysterin

Det finns snart en diet som kan lösa vilket problem som helst och vi har tidigare skrivit om diethysterin på alltomibs.se. Kvällspress och olika internetbaserade forum lockar med olika snabba lösningar och dieter för att undvika olika livsmedel som pekas ut som orsaker till sjukdomen till exempel laktos, gluten eller kolhydrater och fibrer i form av fermenterbara kolhydrater (så kallade FODMAPs). Bland IBS-patienter experimenteras det friskt med eller utan vägledning från vården kring olika uteslutningsdieter. Detta trots att flera av dessa dieter har ett mycket begränsat vetenskapligt underlag och definitivt utan att man vet något om långtidseffekterna av att utesluta stora livsmedelsgrupper ur sin kost.

IBS påverkar kostvanor

Behandling och kost vid IBS. IBS-enkäten del III

92% av de som svarade på enkäten angav att de ändrat sina kostvanor på grund av sina magbesvär. Inom gruppen som uppfyller nuvarande ROM-IV kriterierna var det ungefär lika stor andel som i gruppen som helhet (93%).

Vad kan man äta?

En vanlig fråga som vi får på alltomibs.se är vilka livsmedel man skall undvika! Vi frågade läsarna vilken eller vilka av följande 21 livsmedelsgrupper som man aktivt valde bort eftersom man upplever att de förvärrar magbesvären.

 • Kött
 • Rotfrukter
 • Ris
 • Fisk
 • Ärtor, bönor, linser
 • Fett och olja
 • Fågel
 • Lök, purjolök, vitlök
 • Mejeriprodukter med laktos
 • Ägg
 • Potatis
 • Mejeriprodukter utan laktos
 • Frukt och bär
 • Socker och sötningsmedel
 • Fiberrika produkter
 • Nötter, fröer
 • Gluten
 • Alkohol
 • Grönsaker
 • Pasta
 • Kaffe, te

De som svarade på enkäten uteslöt i medeltal livsmedel ur 5 av grupperna ovan. Inom de som uppfyllde kriterierna för Rom-IV var medelvärdet 6.

Inom gruppen som helhet var det 50% som aktivt valde bort livsmedel inom 5 eller fler av grupperna ovan och ungefär var tionde angav att de valde bort livsmedel inom minst 10 av livsmedelsgrupperna. Inom gruppen som uppfyllde Rom-IV kriterierna var det 61% som aktivt valde bort 5 eller fler av livsmedelsgrupperna ovan och 15% angav att de valde bort livsmedel inom minst 10 av livsmedelsgrupperna.

Att välja bort livsmedel i så många olika livsmedelsgrupper kan leda till problem med att få i sig en näringsrik och varierad kost (Läs mer om livsmedelsgrupper på Livsmedelsverket).

Vanligt att välja bort lök och mjölkprodukter

Den vanligaste gruppen av livsmedel som valdes bort var lök, purjolök och vitlök som valdes bort av 63% av dem som besvarat enkäten. Lök och vitlök är kända för att kunna bidra till mag-tarmbesvär och att dra ner på konsumtion av dessa är något som länge rekommenderats till IBS-patienter.

Lök vid ibs

Efter lök kom mjölkprodukter med laktos som valdes bort av nästan lika många (58%). Mjölk har ofta pekats ut som ett livsmedel som ställer till det för magen. Framför allt har det varit laktos och laktosintolerans som varit i fokus och försäljningen av laktosfria produkter har ökat mycket de senaste åren. Dock har även mjölkallergi uppmärksammats på senare tid och runt 10% av dem som valde bort mjölken valde även bort de laktosfria alternativen.

Den tredje vanligaste livsmedelsgruppen som användarna valde bort var ärtor, bönor och linser (54%) följt av gluten (48%).

Spridningen var ganska stor och även livsmedel inom övriga livsmedelsgrupper valdes bort i förvånansvärt hög grad.   De grupper som valdes bort av färre än var 10:e var fisk, fågel, ägg, potatis och ris.

Vi fick in 1 754 kommentarer där läsarna beskrivit på vilket sätt olika livsmedel förvärrar deras symtom. Några av svaren kommer du snart att kunna hitta i en separat artikel här på alltomibs.se.

Bästa tipsen

Som vi skrivit om tidigare på alltomibs.se så är det inte alltid en fråga om vilka livsmedel man väljer eller väljer bort utan det kan vara minst lika viktigt hur man äter dem.

Vi på alltomibs.se vill gärna sprida kunskap för friskare magar och vem vet bättre om vad som kan hjälpa än de som själva lever med magbesvär. Vi frågade därför efter de bästa tipsen för att lindra sina magbesvär.

Här är läsarnas topp 5-lista:

 1. Minska stress och oro (70%)
 2. Gå på toaletten så ofta du behöver (61%)
 3. Motionera regelbundet (60%)
 4. Ät i lugn och ro (51%)
 5. Ät vid regelbundna tider (47%)

Sammanfattningsvis

 • IBS är en sjukdom som ger återkommande eller ständiga problem med buksmärtor och rubbat avföringsmönster.
 • Sjukdomen yttrar sig olika från person till person men för många orsakar den en tydligt försämrad livskvalitet genom smärtor, magknip, uppblåsthet, trötthet, behov av att snabbt kunna tömma tarmen.
 • Många med IBS kopplar besvären starkt till intag av viss mat och många utesluter en mängd olika livsmedel i tron om att det kanske hjälper.
 • Nya trendiga dieter skapar ytterligare restriktioner och många med IBS utesluter idag stora livsmedelsgrupper ur sin kost med mer eller mindre framgång vad gäller minskade symtom men helt utan att man vet något om vad detta ger för effekt på längre sikt.
 • Dieterna och rädslan inför vissa livsmedel eller livsmedelsingredienser skapar ytterligare stress och oro hos IBS-patienter och för många leder detta till att man tackar nej till restaurangbesök eller middagar hos vänner.
 • Många med en IBS diagnos skulle trots att de lider mycket av olika magbesvär inte uppfylla kriterierna för en sådan diagnos idag (Rom IV). Borde många med diagnosen IBS egentligen kanske ha diagnosticerats med en annan funktionell mag-tarmsjukdom eller bör vi kanske i större utsträckning tala om funktionella mag-tarmsjukdomar i stort.
 • Många som uppfyller ROM-IV kriterierna för IBS har också fått en IBS-diagnos.
 • Trots diagnos är det många som inte upplever att de fått hjälp för sina besvär, för många resulterar det i experimenterande på egen hand med kost och liknande.
 • Läsare på alltomibs.se är väl medvetna om vilken kost som kan tänkas påverka symtomen samt vad man kan göra för att minska sina besvär.
 •  Uppenbarligen räcker det inte att undvika viss kost och följa goda råd för att bli kvitt IBS.
 • Det behövs mer forskning och kunskap om varför vissa drabbas av IBS eller andra funktionella mag-tarmsjukdomar och hur man kan behandla dessa sjukdomar. Vi på alltomibs.se gör vårt bästa för att sprida denna och sätta fokus på sjukdomen. Tack alla ni som hjälper oss med detta!

En lösning fungerar inte för allt. Vi stöter ibland på personer som tror sig ha hittat universallösningen som fungerar för dem och som så klart borde fungera för alla.

Tyvärr vet vi med säkerhet att så inte är fallet.

Symtomen och symtomens svårighetsgrad varierar stort mellan IBS patienter men också hos en och samma person över tid. Med ökad forskning inom området hoppas vi att läkare lättare skall kunna ge korrekt diagnos och en mer individuell rekommendation kring behandling.

 

 

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This