IBS-enkäten 2020 – del I

av | Diagnos

Tänk dig att du sitter på jobbet, i skolan eller på flyget till solsemestern och veta att när som helst kan magen ge sig till känna genom kraftiga magknipssmärtor och det är då inte alltid du hinner fram till toaletten i tid.

IBS (Irritable bowel syndrome, irritabel tarm, colon irritabile) är en funktionell mag-tarmsjukdom utan påvisbara fysiologiska förändringar som kännetecknas av kroniska eller återkommande besvär av smärta i buken i kombination med en avföringsrubbning. Uppåt 25% av den vuxna befolkningen tros lida av en funktionell mag-tarmsjukdom kopplad till tjocktarmen.

Sjukdomen är till skillnad från vad många tror ingen ny sjukdom som bara drabbar rika länder med snabbmatsrestauranger utan finns över hela världen och har på olika sätt beskrivits genom historien. Länge betraktades sjukdomen som neurotisk och den har under åren fått flera öknamn såsom ”stressmage”. Sjukdomen har därför inte alltid tagits på så stort allvar och många som lider av den vittnar om att de har bollats omkring i vårdapparaten och därefter lämnats lite åt sitt eget öde. Idag är kunskapen om sjukdomen betydligt bättre och det pågår mycket forskning om den runt om i världen.

Vi på alltomibs.se följer forskningen kring IBS och andra mag-tarmproblem. För att få en uppfattning om hur våra läsare upplever sjukdomen och hur den påverkar deras vardag genomför vi på alltomibs det vi kallar IBS-enkäten.

Under slutet av förra året (2020) genomfördes en webenkät bland våra läsare/prenumeranter. Denna gång följde vi upp den tidigare IBS-enkäten från 2017 och fokuserade på hur sjukdomen påverkar vardag och kostvanor.

Så här genomfördes enkäten

När enkäten stängde i hade vi fått in 1 192 svar. Efter rensning av dubbletter återstod 1 070 svar.

De som svarat på enkäten utgörs av läsare och prenumeranter på alltomibs.se och de utgör därmed ingen slumpmässigt urvald grupp och har nödvändigtvis inte en IBS-diagnos eller för den delen ens besvär av mag-tarmproblem. Av resultatet framgår dock att endast ett fåtal (3 st, <1%) besvarat enkäten utan att ange att de själva lider av symtom från mag-tarmkanalen.

Vi hoppas med enkäten kunna väcka intresse för och öka kunskapen kring sjukdomen IBS och andra mag-tarmproblem.

Fler kvinnor än män

Den största och mest säkerställda riskfaktorn för IBS är kön. Som vi tidigare skrivit om på alltomibs.se så kan det visserligen variera lite vad gäller olika typer av IBS men generellt så är sjukdomen vanligare bland kvinnor än hos män. Idag vet vi att det skillnaderna mellan könen snarare beror på biologiska skillnader som hormonell reglering av mag-tarmfunktion eller i vilken utsträckning man söker hjälp för sina besvär.

Skillnaden mellan könen återspeglas också av de svar vi fick in där 87% av de som besvarade enkäten var kvinnor. Att skillnaden var så stor mellan könen i enkäten kan i detta fall även reflektera andra skillnader mellan könen såsom att kvinnor är genomgående mer aktiva på sociala nätverk och att de är mer intresserade av hälsa och medicinska frågor på internet (Källa Internetstiftelsen i Sverige).

Mag-tarmproblem påverkar genom hela livet

IBS är en kronisk eller återkommande sjukdom som påverkar människor genom hela livet.  Vanligtvis drabbas man före 50-års ålder och förekomsten minskar därefter med stigande ålder. Sjukdomen är dock lika vanlig hos vuxna som hos barn och ungdomar.

Vår enkät vände sig till vuxna och de flesta som svarade var någonstans mellan 30-59 år.

Många besvär från av mag-tarmkanalen

De centrala symtomen vid IBS är buksmärta, oregelbunden mag-tarmfunktion (till exempel ändrade avföringsvanor och förändringar i avföringens konsistens dvs. diarré/förstoppning) samt uppblåsthet.

Vi frågade om de som besvarade enkäten besvärades av något eller några av följande:

  • Buksmärta
  • Gaser (Väderspänningar)
  • Uppblåsthet
  • Halsbränna
  • Diarré
  • Rapningar
  • Förstoppning
  • Illamående
  • Omväxlande diarré/förstoppning

97% angav att de besvärades av minst 2 och mer än hälften (49%) angav att de besvärades av 5 eller fler av dessa. Många har även angett andra symptom såsom urinvägsbesvär, migrän, trötthet och kräkningar.

Det allra vanligaste var att man upplevde besvär av uppblåsthet (87%), följt av gaser (84%) och buksmärta (77%). Många har också svarat att de besväras av förstoppning och/eller diarré. Rapningar och halsbränna var inte lika vanligt förekommande bland dem som besvarade enkäten, runt var tredje (34% respektive 28%) har svarat att de besväras av något av detta.

I nästa del kommer vi att titta vidare på de olika symtomen och IBS-diagnosen. Här kan du läsa del II och här kan du läsa hur de som besvarat enkäten upplever att IBS påverkar deras vardag.

 

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This