Utesluta livsmedel vid IBS – en dålig idé?

av | Behandling

Många med magproblem väljer att utesluta livsmedel ur kosten för att försöka komma till rätta med sina besvär. Något som i värsta fall kan leda till att man får i sig för lite av viktiga näringsämnen.  En ny studie från forskare vid Chalmers och Uppsala Universitet visar nu att det kanske heller inte fungerar så bra utesluta vissa livsmedel ur kosten vid IBS.

Två vanliga grupper av livsmedel som ofta utesluts av personer med IBS är så kallade FODMAPs (vissa kolhydrater) och gluten (en typ av protein från till exempel vete, råg, och korn). Forskarna studerade effekten av att utesluta denna typ livsmedel hos IBS-patienter.

Studiens upplägg

I studien deltog drygt 100 patienter med svår till medelsvåra IBS-besvär. Studien pågick totalt i 7 veckor och under denna tid fick deltagarna en diet som innehöll mycket lite FODMAPs och gluten. Med en veckas mellanrum exponerades varje deltagare under en veckas tid för antingen FODMAPs (50 g/dag), gluten (17,3 g/dag) eller placebo. Studien var blindad och varken deltagarna eller forskarna visste vilket tillskott de fick. Man kunde därmed följa alla deltagare och hur de reagerade på respektive livsmedel.

FODMAPs gav liten effekt

Resultatet var överraskande. Varken FODMAPs eller gluten gav något stort utslag bland deltagarna. Visserligen ökade symtomen lite grann under tiden de fick FODMAPs men förändringen man såg var lägre än det man brukar ha som gräns för vad som anses kliniskt relevant (det vill säga en förändring på minst 50 poäng på ”IBS-SSS-skalan). Framförallt var det besvären av uppblåsthet och hur ofta man hade smärtor i magen som ökade lite. För gluten såg man inga skillnader alls.

Varken tillskottet av FODMAPs eller gluten hade någon inverkan på faktorer som hur ont det gjorde i magen/hur svåra smärtorna var, avföringens konsistens, antal toalettbesök, hur missnöjd man var med sina toalettbesök/toalettvanor eller livskvaliteten.

Individuella skillnader

Trots att man inte såg några stora skillnader mellan grupperna i studien konstaterar forskarna att det fanns enskilda individer som reagerade starkare än andra på tillskottet av gluten eller FODMAP. Man anser att man i framtiden bör fokusera mer på att identifiera vilka enskilda individer som faktiskt skulle kunna ha nytta av att utesluta vissa livsmedel och finna metoder för att urskilja dem från majoriteten som faktiskt inte har någon nytta av dessa eliminationsdieter.

IBS är inte en födoämnesintolerans

Det finns starka förespråkare för low-FODMAP dieten som lösningen på IBS och andra som predikar att gluten skall elimineras ur kosten. Den aktuella studien pekar på att eliminera dessa inte har så stor effekt som man tidigare trott. I alla fall inte för IBS-patienter, det vill säga de som uppfyller de nya Rom IV kriterierna. Det finns andra mag-tarmsjukdomar som celiaki/glutenintolerans och födoämnesallergier/intoleranser där verkligen livsmedlen är själva grunden till problemet. Att utesluta dessa livsmedel vid IBS verkar dock göra mindre nytta.

Vill du läsa mer?

Läs mer…

Om intolerans och allergier mot olika livsmedel.

Läsarfråga om gluten och laktos, artikel om glutenintolerans, eller en artikel om FODMAPS.

Här kan du ta reda på vilka livsmedel som har ett högt innehåll av FODMAP.

 

Referenser:

  • Den aktuella studien: Nordin E, Brunius C, Landberg R, Hellström PM. FODMAPs, but not gluten, elicit modest symptoms of irritable bowel syndrome: a double-blind, placebo-controlled, randomized three-way crossover trial. Am J Clin Nutr. 2021 Oct 7:nqab337. doi: 10.1093/ajcn/nqab337. Epub ahead of print. PMID: 34617561.

Övriga referenser

  • Hustoft TN, Hausken T, Ystad SO, Valeur J, Brokstad K, Hatlebakk JG, Lied GA. Effects of varying dietary content of fermentable short-chain carbohydrates on symptoms, fecal microenvironment, and cytokine profiles in patients with irritable bowel syndrome. Neurogastroenterol Motil. 2017 Apr;29(4). doi: 10.1111/nmo.12969. Epub 2016 Oct 16. PMID: 27747984.
  • Skodje GI, Sarna VK, Minelle IH, Rolfsen KL, Muir JG, Gibson PR, Veierød MB, Henriksen C, Lundin KEA. Fructan, Rather Than Gluten, Induces Symptoms in Patients With Self-Reported Non-Celiac Gluten Sensitivity. Gastroenterology. 2018 Feb;154(3):529-539.e2. doi: 10.1053/j.gastro.2017.10.040. Epub 2017 Nov 2. PMID: 29102613.
  • Artikel i forskning.se 

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This