kbt
Kan KBT via internet bota ungdomars IBS besvär?

Kan KBT via internet bota ungdomars IBS besvär?

Även om man nästan alltid pratar om vuxnas besvär av IBS, finns det ett stort antal barn och ungdomar som också lider av IBS. Symtomen kan i vissa fall vara så stora att de tvingas att stanna hemma från skolan. För att underlätta vardagen för ungdomar med IBS vill vi...

läs mer
Hypnos vid IBS – kan det lindra symtomen?

Hypnos vid IBS – kan det lindra symtomen?

Man har länge vetat att hypnosbehandling kan hjälpa vissa med IBS. Ny forskning visar att hypnos vid IBS även kan hålla i sig på längre sikt, genom metoder för avslappning och att kunna hantera kroppens signaler. Studie med fokus hypnosterapi I denna svenska studie...

läs mer

Pin It on Pinterest