Medicin mot IBS?

av | Behandling

“Diarré efter måltid och spontant sedan 1 månad. Känner mig frisk i övrigt. I viss mån stressig tillvaro. IBS-symptom? Annat? Verkar som ‘colon irritabile’ då symptomen kommer snabbt och reflexmässigt efter födointag bland annat. Lämplig medicin mot IBS?”

För att få diagnosen IBS måste symtomen startat under det senaste halvåret, så en månad räcker inte. Om symtomen håller i sig bör du dock uppsöka läkare för att få en säker diagnos.

IBS enligt ROM IV-kriterierna

IBS diagnostiseras bland annat med hjälp av ROM IV-kriterierna. Dessa säger att IBS är en sjukdom med återkommande smärta i buken minst 1 dag per vecka de senaste tre månaderna, debut av besvären för mer än sex månader sedan och att minst två av följande symtom uppfylls:

  • Förbättrade eller försämrade symtom vid avföring.
  • Förändrad avföringsfrekvens.
  • Förändrad avföringskonsistens.

Andra symtom som stöder diagnosen är varierande avföringsfrekvens/konsistens, varierande tarmpassagetid, snabb mättnadskänsla, dyspepsisymtom, slem- och/eller gasbildning, liksom att besvären är lindrigare under natten.

Medicin mot IBS

Det finns ingen specifik medicin mot IBS, men ibland används vissa läkemedel för att lindra vissa symtom såsom smärta, diarré eller förstoppning.13

Att tänka på vid IBS

Stress har en starkt bidragande effekt på mag-tarmsymtom och alla bör göra sitt bästa för att minska långvarig stress.

Att ge sig själv och sin kropp regelbundna vanor gällande måltider, fysisk aktivitet och sömn brukar göra gott för känsliga magar.

Att hellre tänka på hur man äter är ofta viktigare än vad man äter. Tänk på att hellre äta mindre portioner, tugga noggrant och ät långsamt. Ät hellre ofta än sällan.

Drick i första hand vatten och minska mängden kaffe till max tre koppar per dag.

Rör dig varje dag, framförallt om du har ett stillasittande arbete.

Se till att du få ordentligt med sömn, eftersom sömn och vila ger kroppen tillfälle att återhämta sig, framförallt om tillvaron är stressig.

Läs mer

Mer information om diarré finns på alltomibs.se. Jag har tidigare svarat på en fråga om akut diarré efter måltid, om du vill läsa mer.

Tips för hur du lär dig leva med IBS, coping, hittar du här.

På alltomibs.se berörs även läkemedel vid IBS, samt ett nytt läkemedel vid IBS-D.

OBS! Det är endast din läkare som kan ställa diagnos och ge råd om läkemedelsbehandling av dina besvär! Vänd dig därför till din vårdmottagning eller sjukvårdsrådgivningen för personlig information och rådgivning.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Behandlingsmetoder vid IBS – en sammanfattning

Behandlingsmetoder vid IBS – en sammanfattning

För att få en överblick över olika behandlingsmetoder vid IBS presenterar vi en kort sammanfattning av några mer eller mindre etablerade metoder. Många IBS patienter hittar tillsammans med sin läkare eller dietist en individellt anpassad behandling. Denna består ofta...

FODMAP: hämta vår lista gratis

FODMAP: hämta vår lista gratis

Hur vet man hur mycket FODMAPs maten innehåller? Efter att vi skrivit artiklar om FODMAP * har vi på alltomibs.se har fått en del frågor om hur man vet om man äter mat som innehåller mycket FODMAPs. Alla har vi olika matvanor och det kan vara svårt att veta om den mat...

Orolig mage: Hur påverkas magen av dina vanor?

Orolig mage: Hur påverkas magen av dina vanor?

Hur påverkar vanor en orolig mage? Vanor underlättar många gånger vardagen och kan vara till stor nytta om de hjälper oss att må bra. Dock kan vanorna också vara negativa för oss, göra trötta ännu tröttare och det dåliga humöret ännu sämre. Våra vanor påverkar även i...

IBS: Motion hjälper vid magproblem

IBS: Motion hjälper vid magproblem

Ökad motion förbättrar symtomen vid IBS! Det konstaterar Elisabet Johannesson i sin avhandling "Irritable bowel syndrome and Physical activity". Elisabet är fysioterapeut och nu alltså även disputerad inom invärtesmedicin vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs...

Vitamin D: Lider IBS-patienter av vitaminbrist?

Vitamin D: Lider IBS-patienter av vitaminbrist?

Är brist på vitamin D vanligt bland personer med IBS (Irritable Bowel Syndrome)? Det tror iallafall en grupp forskare från Storbritannien som i en studie visat att personer som lider av IBS också verkar ha låga nivåer av D-vitamin. I studien, som...

Smörsyra som behandling vid IBS?

Smörsyra som behandling vid IBS?

När vissa bakterier i tjocktarmen bryter ner olika kostfibrer bildas smörsyra. En hög koncentration av denna fettsyra anses ge hälsofördelar, delvis på grund av sina anti-inflammatoriska egenskaper. Man tror även att smörsyra stärker tarmen genom att minska dess...

Pin It on Pinterest

Share This