Medicin mot IBS?

av | Behandling

”Diarré efter måltid och spontant sedan 1 månad. Känner mig frisk i övrigt. I viss mån stressig tillvaro. IBS-symptom? Annat? Verkar som ’colon irritabile’ då symptomen kommer snabbt och reflexmässigt efter födointag bland annat. Lämplig medicin mot IBS?”

För att få diagnosen IBS måste symtomen startat under det senaste halvåret, så en månad räcker inte. Om symtomen håller i sig bör du dock uppsöka läkare för att få en säker diagnos.

IBS enligt ROM IV-kriterierna

IBS diagnostiseras bland annat med hjälp av ROM IV-kriterierna. Dessa säger att IBS är en sjukdom med återkommande smärta i buken minst 1 dag per vecka de senaste tre månaderna, debut av besvären för mer än sex månader sedan och att minst två av följande symtom uppfylls:

  • Förbättrade eller försämrade symtom vid avföring.
  • Förändrad avföringsfrekvens.
  • Förändrad avföringskonsistens.

Andra symtom som stöder diagnosen är varierande avföringsfrekvens/konsistens, varierande tarmpassagetid, snabb mättnadskänsla, dyspepsisymtom, slem- och/eller gasbildning, liksom att besvären är lindrigare under natten.

Medicin mot IBS

Det finns ingen specifik medicin mot IBS, men ibland används vissa läkemedel för att lindra vissa symtom såsom smärta, diarré eller förstoppning.13

Att tänka på vid IBS

Stress har en starkt bidragande effekt på mag-tarmsymtom och alla bör göra sitt bästa för att minska långvarig stress.

Att ge sig själv och sin kropp regelbundna vanor gällande måltider, fysisk aktivitet och sömn brukar göra gott för känsliga magar.

Att hellre tänka på hur man äter är ofta viktigare än vad man äter. Tänk på att hellre äta mindre portioner, tugga noggrant och ät långsamt. Ät hellre ofta än sällan.

Drick i första hand vatten och minska mängden kaffe till max tre koppar per dag.

Rör dig varje dag, framförallt om du har ett stillasittande arbete.

Se till att du få ordentligt med sömn, eftersom sömn och vila ger kroppen tillfälle att återhämta sig, framförallt om tillvaron är stressig.

Läs mer

Mer information om diarré finns på alltomibs.se. Jag har tidigare svarat på en fråga om akut diarré efter måltid, om du vill läsa mer.

Tips för hur du lär dig leva med IBS, coping, hittar du här.

På alltomibs.se berörs även läkemedel vid IBS, samt ett nytt läkemedel vid IBS-D.

OBS! Det är endast din läkare som kan ställa diagnos och ge råd om läkemedelsbehandling av dina besvär! Vänd dig därför till din vårdmottagning eller sjukvårdsrådgivningen för personlig information och rådgivning.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This