IBS minskade risk för cancer

av | Forskning, Övrigt

Symtomen vid IBS liknar de som kan uppkomma vid andra mag-tarmsjukdomar såsom inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) och tjock- och ändtarmscancer. Många med IBS besvär är orade för att deras symtom egentligen orsakas av något annat än IBS och en viktig del av läkarens arbete med att ställa diagnos är att kunna utesluta andra orsaker till symtomen. Även om IBS inte betraktats som riskfaktor för varken IBD eller tjocktarmscancer så har det vetenskapliga underlaget för detta varit begränsat med en del motstridiga data. Nu publiceras en ny studie som bekräftar att IBS inte verkar öka risken för att utveckla tjock- eller ändtarmscancer. Det kan till och med vara så att IBS minskade risken för cancer. 

En halv miljon vuxna britter

I studien som publiceras i den ansedda vetenskapliga tidsskriften The American Journal of Gastroenterology har man studerat risken att utveckla cancer hos över en halv miljon människor i Storbritannien (England, Wales and Scotland).  Deltagare som sen tidigare haft en celialki-, cancer- eller IBD-diagnos exkluderades vilket resulterade i att man följde 449 595 personer varav 22 338 personer uppfyllde kriterierna för en IBS-diagnos.

IBS minskade risken för cancer

Dessa följdes därefter under cirka 12 års tid och under denna tid hade 2 937 personer i IBS-gruppen och 60 556 personer i den övriga gruppen utvecklat cancer. Cancerincidensen i IBS-gruppen var 13,3% jämfört med 14,3% i gruppen som inte hade IBS.  Även mortaliteten orsakad av cancer var lägre i gruppen med IBS 2,3% jämfört med 2,9% för övriga. Speciellt verkade risken för cancer i mag-tarmkanalen, tjock- och ändtarmen vara lägre för personer med IBS än övriga.

Inget orsakssamband

Även om studien visar att risken att utveckla cancersjukdom inte är högre utan eventuellt till och med lägre hos IBS patienter så förklarar den inte vilket sambandet skulle kunna vara. Det skulle kunna vara så att IBS-symtomen tvingar fram livsstilsförändringar såsom minskad alkohol och tobakskonsumtion. Man vet heller inte om sambandet är detsamma för alla subtyper av IBS eller om det kan skilja sig åt.

Även om IBS påverkar vardagen negativt så ökar i alla fall inte risken att utveckla cancer eller att dö i förtid på grund av cancersjukdom. Det kan alltså till och med vara så att IBS patienter har en något lägre risk att utveckla tjocktarmscancer än andra. Med en korrekt IBS diagnos verkar man alltså kunna släppa oron helt att symtomen skulle leda till något värre längre fram i tiden.

Referenser

Wu S, Yuan C, Liu S, Zhang Q, Yang Z, Sun F, Zhan S, Zhu S, Zhang S. Irritable bowel syndrome and long-term risk of cancer: a prospective cohort study among 0.5 million adults in UK Biobank. Am J Gastroenterol. 2022 Feb 3. doi: 10.14309/ajg.0000000000001674. Epub ahead of print. PMID: 35130187. (Länk)
IBS: Kan mina magproblem vara cancer

Kan mina magbesvär vara cancer?

Hej! Jag är en 23 år gammal tjej. Jag fick diagnosen ibs för 1.5 år sen. Mina besvär började… 

Magbesvär påverkar vardagen!

Magbesvär påverkar vardagen!

IBS-enkäten på alltomibs.se I denna del tittar vi närmare på symtomen, de olika subtyperna av IBS och IBS-diagnosen…..

Mag- och tarmförbundet: en förening för mag- och tarmsjuka

Finns det risker med low-FODMAP

I media dyker det upp många aktörer som försöker göra sig en hacka på att sälja in low-FODMAP dieten. Men finns det risker?

Minska på kolhydraterna

Minska på kolhydraterna

Minska på kolhydraterna – förstahandsalternativ vid IBS behandling. En ny studie från dietisten Sanna Nybacka och hennes kollegor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg lyfter kolhydratreducerad kost som förstahandsalternativ vid behandling av IBS. IBS IBS är en mycket...

”Kaffe minskar risken för IBS”, visar en studie. Är det sant?

”Kaffe minskar risken för IBS”, visar en studie. Är det sant?

En kopp kaffe på morgonen är en oundviklig del av dagen i många hushåll över hela världen. Kaffet är en av världens mest populära drycker och många människor konsumerar en eller två koppar (eller fem eller fler :)) varje dag. Många dricker kaffe för att minska...

Orsakar bakterien Brachyspira IBS?

Orsakar bakterien Brachyspira IBS?

Kan bakterien Brachyspira ha en koppling till IBS? Det tror i alla fall forskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet som studerat förekomsten av bakterien Brachyspira i tarmslemhinnan hos personer som lider av IBS. Tarmslemhinnan - en viktig barriär...

Bukhjärnan kan ställa till det för IBS patienter

Bukhjärnan kan ställa till det för IBS patienter

Visste du att magen och tarmen har sitt eget nervsystem som innehåller fler nervceller (100 miljoner) än hela ryggmärgen? Magen och tarmarnas nervsystem kallas ENS - det enteriska nervsystemet. ENS -en egen del av nervystemet Strukturen på ENS och det faktum att det...

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This