I en norsk studie publicerat i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology har man kunnat konstatera att kolhydraten fruktan, som likt gluten bl.a. finns i vete, framkallar symtom hos personer med glutenkänslighet utan celiaki. 

År 1978 kom Ellis och Linaker med en helt ny benämning in i den medicinska vokabulären: ”Non-Celiak Gluten Sensitivity” (NCGS), ett kliniskt tillstånd relaterat till glutenintag men utan vare sig celiaki eller veteintolerans. NCGS karaktäriseras likt IBS av gastrointestinala symtom (diarréer, förstoppning, buksmärta) men även av extragastrointestinala symtom som huvudvärk, hjärndimma, kronisk trötthet, ledvärk och eksem. Tidigare så har det i en del studier framkommit att gluten framkallar dessa symtom, däremot är evidensen inte tillräckligt övertygande.

Vete innehåller förutom gluten flertalet andra potentiella symtomframkallande molekyler, en av dessa är fruktan som är en oligosackarid, det vill säga en kolhydrat uppbyggd av enkla sockerarter och som är en del av FODMAP.

I denna randomiserade studie undersöktes effekten av gluten respektive fruktan separat i relation till gastrointestinala symtom hos 59 forskningsdeltagare med NCGS. Dessa personer placerades slumpmässigt i tre separata kostgrupper; innehållande gluten (5,7 g), fruktan (2,1 g) samt placebo genom konsumtion av müslikakor under 7 dagar, följt av en veckas elimineringsperiod. Då detta var en överkorsningsstudie fick deltagarna byta grupp och genomföra samma procedur i ytterligare två sessioner så att respektive testperson deltagit i samtliga kostgrupper. Eventuella symtombildningar följt av respektive diet redovisades via GSRS-IBS.

Efter sammanställningen kunde man påvisa att de som följt en diet innehållande fruktan framkallade en signifikant större symtombild jämfört med gruppen som konsumerade gluten, detta både på individ- respektive gruppnivå. Det är enligt forskarna fördelaktigt att man använde sig av en överkorsning, då denna studiedesign reducerade eventuella confounders, d.v.s. feltolkningar/förväxlingsfaktorer av resultatet. Dock är det för tidigt att säga om intaget av fruktan i kombination med gluten är en utlösande faktor, och om denna oligosackarid i sitt naturliga sammanhang har samma negativa effekt på personer med glutenkänslighet. Dessutom användes i denna studie fruktan från cikoriarot, därmed kan man inte fullt ut säkerställa om detsamma gäller för motsvarigheten i vete.

Sammantaget menar forskarna att resultatet ger en god indikation på att gluten som tidigare ansågs vara en central symtominducerande faktor inte längre är en självklarhet, samt att förekomsten av fruktan därmed mycket väl kan vara den huvudsakliga beståndsdelen som framkallar symtomen hos personer med NCGS. Med bakgrund av detta resonemang menar forskarna att termen NCGS eventuellt inte är fullt representativt då det väcks tvivel om verkningsgraden av en glutenfri diet för de som befinner sig i detta tillstånd.

Referenser

Bellini, M., Tonarelli, S., Mumolo, M. G., Bronzini, F., Pancetti, A., Bertani, L., Costa, F., Ricchiuti, A., de Bortoli, N., Marchi, S., & Rossi, A. (2020). Low Fermentable Oligo- Di- and Mono-Saccharides and Polyols (FODMAPs) or Gluten Free Diet: What Is Best for Irritable Bowel Syndrome?. Nutrients, 12(11), 3368. https://doi.org/10.3390/nu12113368

Skodje, G. I., Sarna, V. K., Minelle, I. H., Rolfsen, K. L., Muir, J. G., Gibson, P. R., Veierød, M. B., Henriksen, C., & Lundin, K. (2018). Fructan, Rather Than Gluten, Induces Symptoms in Patients With Self-Reported Non-Celiac Gluten Sensitivity. Gastroenterology, 154(3), 529–539.e2. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2017.10.040

Gluten och IBS

IBS och glutenintolerant

Jag är glutenintolerant och har varit strikt med min kost och jag tränar mycket. Hur ska man äta om man har IBS?

frågetecken Begrepp

Problem med gluten

Glutenintolerans (celiaki/coeliaki*) är en livslång sjukdom som innebär att man får problem med gluten som finns i den vanliga kosten (i vete, råg, korn och rågvete). 

Problem med magen?

Andra problem med magen

Här hittar du en kortfattad sammanfattning av några vanliga mag-tarmproblem.

Minska på kolhydraterna

Minska på kolhydraterna

Minska på kolhydraterna – förstahandsalternativ vid IBS behandling. En ny studie från dietisten Sanna Nybacka och hennes kollegor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg lyfter kolhydratreducerad kost som förstahandsalternativ vid behandling av IBS. IBS IBS är en mycket...

Orsakar bakterien Brachyspira IBS?

Orsakar bakterien Brachyspira IBS?

Kan bakterien Brachyspira ha en koppling till IBS? Det tror i alla fall forskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet som studerat förekomsten av bakterien Brachyspira i tarmslemhinnan hos personer som lider av IBS. Tarmslemhinnan - en viktig barriär...

Bukhjärnan kan ställa till det för IBS patienter

Bukhjärnan kan ställa till det för IBS patienter

Visste du att magen och tarmen har sitt eget nervsystem som innehåller fler nervceller (100 miljoner) än hela ryggmärgen? Magen och tarmarnas nervsystem kallas ENS - det enteriska nervsystemet. ENS -en egen del av nervystemet Strukturen på ENS och det faktum att det...

IBS minskade risk för cancer

IBS minskade risk för cancer

Symtomen vid IBS liknar de som kan uppkomma vid andra mag-tarmsjukdomar såsom inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) och tjock- och ändtarmscancer. Många med IBS besvär är orade för att deras symtom egentligen orsakas av något annat än IBS och en viktig del av läkarens...

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This