Ny studie belyser riskerna med “low FODMAP-dieten”

I en rykande färsk artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften “Gut” rapporterar ett kanadensiskt forskarlag att den så kallade low FODMAP dieten på sikt skulle kunna leda till ohälsosamma förändringar av tarmfloran. Så här ser vi på det.

Low-FODMAP dieten

Low FODMAP-dieten är något vi skrivit om här på alltomibs.se tidigare. Inte minst eftersom det skrivs mycket om denna i medierna just nu – och att fler och fler därför börjar prova på den på egen hand.  Kortfattat går den ut på att utesluta vissa kolhydrater ur dieten vilket minskar gasbildningen i tarmarna. Det, i sin tur, har visat sig kunna minska besvären för personer som lider av IBS.

De australiensiska forskarna som ligger bakom dieten betonar att den bara skall bara användas under en kort period och i samråd med vården. Detta för att de kolhydrater man uteslutit stegvis skall återintroduceras i kosten. Men hur lätt är det att gå tillbaka till livsmedel som man tror att man är allergisk mot eller som livsmedelsproducenter “tvingat” i oss? Risken är att många som läst om dieten i medierna helt börjar utesluta vissa livsmedel ur sin kost under allt för lång tid.

 

FODMAPs ger mer besvär, på kort sikt

I den aktuella studien visar forskarna att det var bättre att minska mängden FODMAPs, snarare än att öka dem när det gällde att förbättra symtomen vid IBS.

Histamin kan vara inblandat

De kunde också konstatera en ökning av ämnet histamin i urinen hos IBS patienter efter en diet rik på FODMAPs.  Histamin är ett ämne med viktiga funktioner för vårt immunförsvar och har i andra studier visat sig vara förhöjd hos IBS patienter. Det kan finnas fler anledningar till att mängden histamin ökar av FODMAPs:

  • FODMAP ökar mängden korta fettsyror i tarmen (så kallade short-chain fatty acids – SCFA) vilka i sin tur påverkar celler att frisätta (släppa ut) histamin.
  • Gaserna som bildas då tarmfloran bryter ner FODMAPs bildar ett tryck på tarmen, som då leder till frisättning av histamin från de så kallade mastcellerna.

 

FODMAPs, tarmfloran och risker på längre sikt

FODMAPs är så kallad prebiotika – en slags föda och livsbefrämjande miljö – för flera olika sorters tarmbakterier. Därför är det kanske inte så överraskande att en diet där dessa kolhydrater utesluts också får effekter på vår tarmflora. Vissa bakteriestammar med förmåga att minska mängden gas i tarmarna ökade med dieten, vilket i sin tur skulle kunna förklara en del av dietens effekt på symtomen. Men low FODMAP-dieten hade också andra potentiella negativa effekter på tarmfloran.

 

Minskning av mängden mjölksyrebakterier i tarmen

Redan under de tre veckor som studien pågick så såg man en tydlig minskning av mängden av så kallade bifidobakterier i gruppen som fick en kost med mindre FODMAPs (low FODMAP dieten). Bifidobakterierna är en sorts mjölksyrabakterier som anses mycket viktiga för att tarmen skall hålla sig frisk. Bland annat producerar de så kallade SCFA som anses viktiga för tarmen och så hjälper de till att hålla skadliga bakterier, så kallade patogener, borta från tarmen.

Även andra så kallade SCFA producenter (Clostridiales, Bacteroides, och Prevotella) minskades av low FODMAP dieten. Man kunde även konstatera att low FODMAP-dieten gjorde så att tarmflorans sammansättning blev betydligt mer utsatt för potentiellt skadliga bakterier.

Sammanfattningsvis:
Är low FODMAP-dieten skadlig?

Sammanfattningsvis menar forskarna att trots att de ser en minskning av IBS-symtom av dieten, så ser de precis som andra, tecken på att low FODMAP dieten kan ha potentiell skadliga effekter på lite längre sikt. FODMAP -dieten är en relativt ny företeelse och diskussionen pågår i forskarvärlden hur denna kunskap kan användas för att hjälpa IBS patienter. Man vet idag för lite för att generellt kunna rekommendera dieten. Mer kunskap och förfinade metoder krävs och det är därför viktigt att inte lockas att på egen hand gå över till att utesluta dessa kolhydrater ur sin kost för alltid. Följ utvecklingen här på alltomibs.se.

Publicerat av: Fredrik | Skribent

Referenser

  1. Gut. 2016 Mar 14. pii: gutjnl-2015-311339. doi: 10.1136/gutjnl-2015-311339. [Epub ahead of print]
    FODMAPs alter symptoms and the metabolome of patients with IBS: a randomised controlled trial.
    McIntosh, Reed DE, Schneider T, Dang F2, Keshteli AH, De Palma G, Madsen K, Bercik P, Vanner S.

Relaterat innehåll


FODMAP dieten fungerar Down Under!

Äter du som en Australiensare? De vetenskapliga rapporterna som stödjer attFODMAP dieten fungerar i praktiken blir fler och fler, inte minst från Australien. Nyligen publicerades en studie i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology där man visar att…

Läs mer

FODMAP: hämta vår lista gratis

Efter att vi skrivit artiklar om FODMAP * har vi på alltomibs.se har fått en del frågor om hur man vet om man äter mat som innehåller mycket FODMAPs. Alla har vi olika matvanor och…

Läs mer

Vad är FODMAP?

Vår mat ger oss vatten, mineraler, vitaminer, spårämnen, fetter, proteiner och kolhydrater m.m. Vi behöver alla dessa för att fungera men självklart i en bra balans. Vi har dessutom alla olika behov och förutsättningar. Faktorer…

Läs mer

Risker med FODMAP

Den så kallade fodmap-dieten (lågt intag av så kallade fodmaps:faktaruta i slutet av artikeln) är något som uppmärksammas mer och mer i media och det dyker också upp många aktörer som försöker göra sig en…

Läs mer