Vad är IBS?

av | apr 5, 2011 | Övrigt

IBS, Irritable Bowel Syndrome, eller Colon irritabile är en av världens vanligaste sjukdomar. Hela 15-20 procent av Sveriges befolkning har återkommande besvär och ont i magen som kan kopplas till diagnosen IBS.

Sjukdomen tillhör en större grupp av sjukdomar i mag-tarmkanalen som kallas funktionella mag-tarmsjukdomar. Irritable Bowel Syndrome är något vanligare bland kvinnor och uppträder vanligtvis före 40-års ålder. Den drabbar ofta unga, aktiva, människor och kallas ibland också för stressmage eller ballongmage.

Trots att sjukdomen är så vanlig vet man mycket lite om varför vissa drabbas av Irritable Bowel Syndrome och det saknas till stor del effektiva läkemedel och behandlingsmetoder. Här på alltomibs.se kan du läsa mer om vanliga symptom och orsaker samt vilka behandlingar som finns tillgängliga.

Symtom

IBS är en sjukdom som innefattar många olika symtom och symtomen skiljer sig också mellan olika personer – både i sin karaktär och svårighetsgrad. Vanliga symtom vid IBS är oregelbunden mag- tarmfunktion med diarré, förstoppning eller omväxlande mellan dessa, inte sällan upplevs en känsla av att behöva rusa på toaletten. Även om IBS är en ofarlig sjukdom kan den påverka vardagen starkt negativt hos den som drabbas. Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har värderat minskningen av livskvalitet vid IBS lika stor som vid diabetes eller depression och större än för patienter med kronisk njursvikt.

Lär dig mer om symptomen här.

Orsaker

Irritable Bowel Syndrome är en mycket vanlig sjukdom. Trots detta saknas fortfarande kunskap om vad det är som orsakar besvären. Man har länge känt till att psykologiska faktorer kan påverka förloppet vid och att till exempel oro, ångest och stress kan påverka sjukdomen negativt.  IBS har därför tidigare felaktigt setts som en psykosomatisk åkomma. Senare tids forskning har dock gett nya insikter om möjliga fysiologiska förklaringsmodeller vilket också gett hopp om nya behandlingsmetoder. En orsak bakom IBS skulle kunna vara inflammatoriska förändringar i tarmens nervsystem som bland annat skulle kunna påverka signalerna mellan tarmarna och hjärnan.

Lär dig mer om orsakerna till IBS här.

Diagnos

Avsaknaden av effektiv behandling har gjort att många patienter med IBS är utelämnade till att testa en mängd olika preparat och pröva sig fram med förändringar i sin kosthållning genom att experimentera med att undvika olika födoämnen och dieter för att försöka bli fri från IBS besvären. För många kan dock problemen till och med förvärras när de börjar experimentera med exempelvis olika fiberprodukter och ensidig kosthållning med ökad gasproduktion uppsvälldhet och smärtor som följd.

En läkare kan ställa diagnos och ge råd och förslag på behandling av dina besvär. Även en dietist kan hjälpa till att gå igenom den nuvarande kosthållningen och ge råd om hur man genom förändringar i kosten kan minska symtomen vid IBS. Här på alltomibs.se kan du få svar på frågor, hitta fakta om IBS och läsa om de senaste forskningsrönen om till exempel nya behandlingar.

Läs mer om att ställa diagnos för IBS här.

Behandling

Är man drabbad av Irritable Bowel Syndrome är så klart målet att bli helt ibs-fri. Men IBS är återkommande/kroniskt och det finns idag ingen effektiv medicinsk botande behandling. Man försöker därför med olika medel lindra de olika symtomen.  De som ofta får förstoppning, gaser eller diarréer kan få viss hjälp av preparat som påverkar ett av dessa tillstånd. Dock blir det ofta problem om man periodvis drabbas av flera olika symtom. Vanligen får patienterna även pröva att justera sin kost för att se om vissa födoämnen förvärrar symtomen. Genom att utesluta dessa under en period kan eventuellt symtomen lindras. Probiotisk behandling av IBS har prövats men det finns begränsade belägg för att sådan behandling skulle vara effektiv för IBS patienter. Även olika terapiformer såsom avslappning, hypnos och kognitiv beteendeterapi har prövats med viss framgång eftersom oro och stress annars kan förvärra symtomen.

Lär dig mer om behandling av Irritable Bowel Syndrome här.

Referenser:

IBS-HJÄLPEN

Fråga vår dietist allt om IBS eller andra mag-tarmsjukdomar!

Pin It on Pinterest

Share This