Vad är IBS?

av | Symtom

IBS: En av världens vanligaste sjukdomar

Irritable Bowel Syndrome eller Colon irritabile är en av världens vanligaste sjukdomar. Hela 15-20 procent av Sveriges befolkning har återkommande besvär och ont i magen som liknar de vid IBS.

Sjukdomen tillhör en större grupp av sjukdomar i mag-tarmkanalen som går under benämningen funktionella mag-tarmsjukdomar. Irritable Bowel Syndrome är något vanligare bland kvinnor och uppträder vanligtvis före 40-års ålder. Den drabbar ofta unga, aktiva, människor och kallas ibland lite slarvigt också för stressmage eller ballongmage.

Fastän att sjukdomen är så vanlig vet man mycket lite om varför vissa blir drabbade av Irritable Bowel Syndrome. Till stor del så existerar det inte tillräckligt med effektiva läkemedel och behandlingsmetoder. Här på alltomibs.se kan du läsa mer om vanliga symptom och orsaker samt vilka behandlingar som är tillgängliga inom den svenska sjukvården.

Symtom

 Colon irritabile är en sjukdom som innefattar många olika symtom och symtomen skiljer sig också mellan olika personer – både i sin karaktär och svårighetsgrad. Typiska symtom vid IBS är smärta i buken kombinerat med oregelbunden mag- tarmfunktion med diarré, förstoppning eller omväxlande mellan dessa. Även om IBS är en ofarlig sjukdom kan den påverka vardagen starkt negativt hos den som drabbas. Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har värderat minskningen av livskvalitet vid Irritable Bowel Syndrome lika stor som vid diabetes eller depression och större än för patienter med kronisk njursvikt.

Lär dig mer om symptomen här.

Orsaker till IBS

IBS är en mycket vanlig sjukdom. Trots detta är kunskapen kring IBS ofullständig om vad som ortsakar besvären  Man har länge känt till att psykologiska faktorer kan påverka förloppet vid och att till exempel oro, ångest och stress kan påverka sjukdomen negativt.  IBS har därför tidigare felaktigt setts som en psykosomatisk åkomma. Senare tids forskning har dock gett nya insikter om möjliga fysiologiska förklaringsmodeller vilket också gett hopp om nya behandlingsmetoder. En orsak bakom IBS skulle kunna vara inflammatoriska förändringar i tarmens nervsystem som bland annat skulle kunna påverka signalerna mellan tarmarna och hjärnan.

Lär dig mer om orsakerna till IBS här.

Diagnos

Avsaknaden av effektiv behandling har gjort att många patienter med IBS är utelämnade till att testa en mängd olika preparat och pröva sig fram med förändringar i sin kosthållning genom att experimentera med att undvika olika födoämnen och dieter för att försöka bli fri från IBS besvären. För många kan dock problemen till och med förvärras när de börjar experimentera med exempelvis olika fiberprodukter och ensidig kosthållning med ökad gasproduktion uppsvälldhet och smärtor som följd.

En läkare kan ställa diagnos och ge råd och förslag på behandling av dina besvär. Även en dietist kan hjälpa till att gå igenom den nuvarande kosthållningen och ge råd om hur man genom förändringar i kosten kan minska symtomen vid IBS. Här på alltomibs.se kan du få svar på frågor, hitta fakta om IBS och läsa om de senaste forskningsrönen om till exempel nya behandlingar.

Läs mer om att ställa diagnos för IBS här.

Behandling

Är man drabbad av IBS är så klart målet att bli helt ibs-fri. Men IBS är återkommande/kroniskt och det finns idag ingen effektiv medicinsk botande behandling. Man försöker därför med olika medel lindra de olika symtomen.  De som ofta får förstoppning, gaser eller diarréer kan få viss hjälp av preparat som påverkar ett av dessa tillstånd. Dock blir det ofta problem när man periodvis blir drabbad av flera olika symtom. Vanligen får patienterna även pröva att justera sin kost för att se om vissa födoämnen förvärrar symtomen. Genom att utesluta dessa under en period kan eventuellt symtomen lindras. Probiotisk behandling av IBS finns men det finns begränsade belägg för att sådan behandling skulle vara effektiv för IBS patienter. Även olika terapiformer såsom avslappning, hypnos och kognitiv beteendeterapi har man man provat med viss framgång eftersom oro och stress annars kan förvärra symtomen.

Lär dig mer om behandling av IBS här.

 1177 vårdguiden – IBS känslig tarm

 

 

 

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This