Är rökning förklaringen till skillnader mellan könen?

av | Forskning

Det är inte bara IBS som är vanligare hos kvinnor, även sjukdomen mikroskopisk kolit följer samma mönster. Varför är det så? Forskare kopplar samman rökning och mag-tarmbesvär.

Rökning och mag-tarmbesvär

Den 7 november 2014 försvarar Rita Gustafsson sin avhandling med titeln ”Gastrointestinal Disorders in Women” vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet. Rita Gustafsson är överläkare vid Skånes universitetssjukhus och har i sin forskning bland annat studerat orsaker bakom könsskillnader vid mag-tarmbesvär. I arbetet bakom avhandlingen har hon bland annat studerat hur hormonella faktorer, mag-tarmsystemets rörlighet och livsstilsfaktorer skulle kunna inverka.

Bland fynden finns en möjlig koppling mellan rökning och mag-tarmbesvär. Rökning visade sig nämligen öka risken för vissa former av mikroskopisk kolit och därtill kopplade IBS-lika symptom.

Varför kvinnor oftare lider av mag-tarmproblem

Eftersom det i medelåldern idag är fler kvinnor än män som röker skulle därmed just rökningen delvis kunna förklara varför fler kvinnor än män lider av vissa mag-tarmproblem.

Många frågetecken återstår dock om orsakerna bakom könsskillnader mellan män och kvinnor när det gäller mag-tarmbesvär. Det finns många andra möjliga förklaringar  än de som undersökts i dessa studier. Bland annat skulle skillnader i kost, benägenhet att söka vård, tolkning av besvär och sömn kunna bidra.

På alltomibs.se har vi tidigare belyst en studie som visar att skillnaderna mellan könen kan vara relativt små och att det kan handla om skillnader i olika subtyper av IBS- D (övervägande diarré)/ -C (övervägande förstoppning). Läs mer här.

Vi på alltomibs.se uppskattar all forskning på området och det är bara att konstatera att mycket forskning återstår innan man har svaret på varför det finns könsskillnader vad gäller mag-tarmsjukdom.

Referenser

  • J Gastroenterol Hepatol. 2006 Jan;21(1 Pt 2):209-18. Does butyrate protect from colorectal cancer? Sengupta S1, Muir JG, Gibson PR.
  • Smoking- and alcohol habits in relation to the clinical picture of women with microscopic colitis compared to controls. Roth B, Gustafsson RJ, Jeppsson B, Manjer J, Ohlsson B. BMC Womens Health. 2014 Jan 23;14:16. doi: 10.1186/1472-6874-14-16.
ANNONS

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Tarmkäxet: har du koll på vad det är?

Tarmkäxet: har du koll på vad det är?

Visste du att forskare vid University Hospital Limerick, Irland, har konstaterat att det finns ett nytt organ i människokroppen, tarmkäxet? Det rör sig om bukhinnan som tunntarmen fäster vid. Vad är ett tarmkäx? Tarmkäxet, också kallat mesenterium, har visserligen...

Om FODMAP och kostråd vid IBS

Om FODMAP och kostråd vid IBS

Det finns en ständigt pågående diskussion om FODMAP och kostråd vid IBS. En diskussion har förts kring FODMAP och Livsmedelsverkets kostråd. I Läkartidningen ifrågasätter ett antal läkare Livsmedelsverkets kostråd då de anser att de inte är anpassade till patienter...

Tarmflorans betydelse för sjukdomar i mag-tarmkanalen

Tarmflorans betydelse för sjukdomar i mag-tarmkanalen

I dagens (tisdag 29/11 2016) vetandets värld i Sveriges Radio P1 diskuteras vår tarmfloras roll för utveckling av olika sjukdomar såsom diabetes, astma, allergier och inflammatoriska tarmsjukdomar. Men tarmfloras betydelse för sjukdomar i mag-tarmkanalen  blir också...

Ny studie belyser riskerna med FODMAP

Ny studie belyser riskerna med FODMAP

I en rykande färsk artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften "Gut" rapporterar ett kanadensiskt forskarlag om riskerna med FODMAP-dieten (low FODMAP) och att dieten på sikt skulle kunna leda till ohälsosamma förändringar av tarmfloran. Low-FODMAP dieten Low...

Illaluktande Fisar – inte bara till besvär

Illaluktande Fisar – inte bara till besvär

Alla vet att pruttar kan lukta illa. Det är våra tarmbakterier som producerar olika illaluktande gaser som sen kommer ut som illaluktande fisar när vi släpper oss. En av dessa gaser är svavelväte. I stora mängder är svavelväte giftigt för oss men engelska forskare har...

Tillsatser orsakar magproblem?

Tillsatser orsakar magproblem?

Tillsatser orsakar magproblem enligt en artikel i den ansedda vetenskapliga tidsskriften Nature. Där pekas vanliga livsmedelstillsatser (som även förekommer i många läkemedel) ut som potentiella riskfaktorer bakom inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) och metabola...

Pin It on Pinterest

Share This