IBS och könsskillnader

av | maj 25, 2012 | Forskning

Ibland kan man få höra att IBS är en riktig kvinnosjukdom. I en nyligen publicerad artikel1 i The American Journal of GASTROENTEROLOGY har man gått igenom den forskning som finns om IBS och könsskillnader och konstaterar då att det visserligen verkar finnas en viss skillnad mellan könen vad gäller förekomsten av IBS men att könen kanske framför allt skiljer sig åt vad gäller förekomsten av de olika subtyperna av IBS.

IBS är en mycket vanlig åkomma och i flera studier har man uppskattat att så många som en av fem har symtom som kan relateras till IBS2. Man vet inte idag vad som orsakar IBS och ofta behandlas besvären utifrån det förändrade avföringsmönster som ofta är kopplat till besvären. IBS-C är förstoppningsbetonad IBS, IBS-D är diarrébetonad och IBS-M är IBS med blandat avföringsmönster.

I den nya studien av Lovell et. al har man gått igenom vetenskapliga publikationer från olika delar av världen och gjort en så kallad “meta-analys” där man drar slutsatser av flera olika genomförda studier. Av 20 146 olika publikationer valdes 55 ut som ansågs relevanta för genomgången. Bland annat ställdes krav på studiernas storlek (fler än 50 deltagare), studiernas spridning, att försökspersonernas kön rapporterats samt att man gjort ett urval ur befolkningen i stort. Dessa 55 studier innefattade totalt 162 243 stycken försökspersoner.

Det sammanvägda resultatet av dessa visade precis som man känt till sedan tidigare om IBS och könsskillnader, att IBS är något vanligare hos kvinnor jämfört med män. Endast 6 av studierna visade till exempel på motsatsen – att IBS var vanligare hos män. Även om det fanns skillnader mellan olika regioner vad gäller könsskillnader var skillnaderna relativt små.

Skillnader mellan subgrupper

Dock verkar det som om det finns andra intressanta skillnader mellan könen. Om man till exempel jämför de olika subtyperna av IBS så verkar det som om IBS-C är betydligt vanligare medan IBS-D är betydligt mindre vanligt hos kvinnor medan IBS-M är lika vanligt förekommande hos båda könen. Förenklat kan man säga att det verkar som om trög mage och förstoppning är vanligare bland kvinnor som drabbas av IBS medan män som drabbas av samma sjukdom oftare får diarréer.

Nästa steg för forskningen blir att utreda varför dessa skillnader finns och hur man inom vården kan dra nytta av kunskapen. Forskarna bakom rapporten pekar också på att skillnaderna mellan könen kan vara överdrivna inom vården och att mer kunskap behövs bland annat kring huruvida kvinnor har större benägenhet att söka vård för sina besvär och om de då också behandlas olika jämfört med män som söker för IBS besvär.

Referenser

  • Effect of Gender on Prevalence of Irritable Bowel Syndrome in the Community: Systematic Review and Meta-Analysis. Lovell RM, Ford AC. Am J Gastroenterol. 2012 May 22. doi: 10.1038/ajg.2012.131. [Epub ahead of print] PMID: 22613905
  • Irritable bowel syndrome: a 10-yr natural history of symptoms and factors that influence consultation behavior. Ford AC, Forman D, Bailey AG, Axon AT, Moayyedi P. Am J Gastroenterol. 2008 May;103(5):1229-39; quiz 1240. Epub 2008 Mar 26.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Vad är divertikulit?

Vad är divertikulit?

"Jag undrar vad divertikulit är? Har det något med tarmfickor att göra?"Divertikulit är en inflammation i så kallade tarmfickor (divertiklar/divertikulos). Tarmfickor är vanligt och dyker ofta upp i tjocktarmen med stigande ålder och blir de inflammerade uppstår...

Kladdkaka fri från gluten, laktos och socker

Kladdkaka fri från gluten, laktos och socker

Vi vidgar vår matkunskap med en alternativ kladdkaka som är både gluten- och laktosfri, samt utan socker. Trots viss skepsis kan vi konstatera att den blev riktigt god! För att få lite extra fredagsfeeling hade vi glass till, men det är såklart frivilligt... Receptet...

IBS-enkäten 2020 – hjälp oss att öka kunskapen om IBS

IBS-enkäten 2020 – hjälp oss att öka kunskapen om IBS

Nu är enkäten stängd och vi sammanställer resultatet. Håll utkik, vi presenterar resultaten här på alltomibs.se. Vill du hålla dig uppdaterad, anmäl dig till vårt nyhetsbrev här nedan. Stort tack till alla som valde att besvara enkäten! Första delen av resultaten...

Yoga för magen – yoga kan lindra IBS

Yoga för magen – yoga kan lindra IBS

Att motion och fysisk aktivitet lindrar IBS-symtom vet vi, nu visar även svensk forskning att yoga kan vara en effektiv behandlingsmetod vid IBS. Yoga har en positiv effekt på magbesvär Allt om mage skriver om PerJohan Lindfors, gastroenterolog samt överläkare vid...

Magont hos barn – även barn kan ha IBS

Magont hos barn – även barn kan ha IBS

Magont hos barn är vanligt - kanske har barnet svårt att gå på toaletten eller också blir det problem i skolan på grund av besvären? Har barnet diffusa magproblem är det viktigt att ta det på allvar och utreda symtomen ordentligt. Bland läkarkåren råder ofta en rädsla...

Pin It on Pinterest

Share This