Om symtom vid IBS

av | Symtom

IBS är en en av världens vanligaste sjukdomar. Uppskattningar talar för att det är runt var tionde person som lider av IBS eller Colon irritabile som den också kallas. Vad vet man då idag om symtom vid IBS?

Förr ansågs symtomen vid IBS vara psykosomatiska men idag vet man att även om sjukdomen (precis som andra sjukdmar) visserligen kan påverkas av psykologiska faktorer såsom stress men att det även kan finnas olika fysiologiska faktorer bakom symtomen.

Symtomen skiljer sig mellan olika personer, både i sin karaktär och svårighetsgrad. Symtomen kan också variera över tid hos en och samma patient till exempel kan en person med IBS under en period vara förstoppad för att senare isället besväras av diarré.

De typiska symtomen vid IBS är buksmärtor och oregelbunden mag- tarmfunktion med diarré eller förstoppning. Andra symtom är känsla av uppblåsthet och gaser i tarmarna och IBS kallas därför ibland lite slarvigt för ballongmage.

Eftersom IBS inte har några kända kliniska fynd ställer man diagnosen, efter uteslutning av andra orsaker, just utifrån hur man beskriver symtomen. Utifrån de så kallade ”ROM-IV kriterierna” för IBS (Lacy et al. Gastroenterology 2016; 150:1393-1407) skall följande symtomkriterier vara uppfyllda för en IBS-diagnos:

Återkommande besvär av smärta i buken under minst 1 dag/vecka de senaste 3 månaderna, symtomdebut skall ha skett för minst 6 månader sedan och patienten skall uppvisa minst två av följande tre karaktäristika:

1. Symtomen förändras i samband med tarmtömning

2. Symtomen är kopplade till förändrad avföringsfrekvens (antal toalettbesök)

3. Symtomen är kopplade till förändrad konsistens på avföringen (lös eller hård avföring)

IBS dyker normalt upp innan 40 års åldern.

Några tecken från mag-tarmkanalen som generellt indikerar att man direkt bör kontakta vården för sina mag-tarmproblem är…

  • går ner i vikt snabbt och/eller inte har någon aptit
  • plötslig får mycket ont i övre delen av magen
  • svåra magsmärtor som inte avtar
  • kräks och maginnehållet ser ut som kaffesump eller innehåller blod
  • har svart/blodig avföring
  • har ont i magen och samtidigt till exempel feber eller illamående
  • får tydligt förändrade toalettvanor
  • är äldre än 50 år och får magbesvär som man inte tidigare har haft.

Vid alla funderingar och oro kring mag- tarmproblem och andra sjukdomar kan man alltid ringa sjukvårdsrådgivningen (1177 – www.1177.se) för att få råd.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This