Äter goda och onda bakterier samma mat?

“Min fråga är relaterad till tarmfloran. Jag har kollagen kolit och har fått rådet att...

Läs mer