Romkriterierna för IBS – att fastställa diagnos

av | Diagnos

Diagnosen IBS är svår att fastställa eftersom det inte finns kliniska fynd eller laboratorieprover som med säkerhet kan användas. Läkaren ställer diagnosen genom att utesluta andra orsaker till besvären och att de uppfyller ett antal symtomkriterier, de så kallade Romkriterierna.

Rom III-kriterierna

I Romkriterierna fastställs att IBS är en sjukdom med återkommande besvär av smärta eller obehag i buken som pågått under minst 3 dagar per månad under de senaste 3 månaderna.

De första symtomen skall ha dykt upp för minst 6 månader sedan. Symtomen ska dessutom uppfylla minst två av följande:

  • Symtomen lindras av toalettbesök.
  • När symtomen försämras är det kopplat till en ändrad avföringsfrekvens – dvs hur ofta man behöver gå på toaletten.
  • När symtomen försämras är det kopplat till en ändrad konsistens på avföringen – till exempel diarré/förstoppning.

Rom IV-kriterierna

Rom III-kriterierna har uppdaterats till de nya Rom IV-kriterierna, du kan läsa på om skillnaderna via länken. I nuläget gäller istället att följande kriterier ska vara uppfyllda för att läkaren skall kunna ställa diagnosen IBS:

Besvären ska ha börjat för minst sex månader sedan. Man ska ha haft återkommande episoder av buksmärta minst en gång per vecka de senaste tre månaderna. Smärtan skall associeras med två av följande påståenden:

  • Påverkas av tarmtömning.
  • Är associerad med förändrad avföringsfrekvenser.
  • Är associerad med förändrad avföringskonsistensen.

Du kanske även är intresserad av att läsa mer om de olika typerna av IBS  och hur du kan hantera diarré eller förstoppning? Rådgör dock alltid i första hand med läkare om dina besvär.

Referenser

Longstreth et al. Gastroenterology 2006; 130:1480-91

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This