Quiz: testa dina IBS-kunskaper!

av | Quiz

Vad kan du egentligen om IBS? Nu kan du testa dina IBS-kunskaper i vårt quiz och direkt se hur många rätt du får. Kanske är du en riktig IBS-expert – gör vårt quiz och utmana dina vänner!

Klicka här för att testa dina IBS-kunskaper!

IBS är en en av världens vanligaste sjukdomar. Ungefär var tionde person lider av IBS eller Colon irritabile som det också kallas.

Om man har IBS brukar blodprover, fekalieprover och andra undersökningar visa normala värden. Det finns alltså inte något “IBS-test” som visar att du har IBS. Utan det är de symtom du har som avgör om du får en IBS-diagnos eller inte. För att diagnostisera IBS kan dock läkaren göra ett antal undersökningar och ta prover för att utesluta andra sjukdomar.

IBS är återkommande/kroniskt och det finns idag ingen effektiv, medicinsk botande behandling. Man försöker därför med olika medel lindra de olika symtomen såsom uppblåsthet, gaser, diarré och/eller förstoppning. Patienter får ofta även pröva att justera sin kost för att se om vissa födoämnen förvärrar symtomen.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This