Om amititza (lubiprostone)

av | Behandling

Amitiza är ett läkemedel som är godkänt i USA av FDA sedan 2006. Amitiza används där för bland annat förstoppningsbetonad IBS (IBS-C) hos kvinnor över 18 år och innehåller den verksamma substansen Lubiprostone. Här kan du läsa mer om amititza (lubiprostone).

Anledningen att det bara är godkänt för kvinnor är att man inte inkluderat tillräckligt med män i de kliniska studierna varför effekten på män ansetts som okänd.

Om amititzas (lubiprostone) verkningsmekanism

Lubiprostone är ett slags laxativ och verkar genom att öka mängden vätska som rör sig genom mag-tarmkanalen. Substansen är en så kallad CIC-2 aktivator som aktiverar kloridkanaler av typ 2 som finns på tarmens yta (tarmepitelet). Dessa kanaler frisätter kloridjoner in i tarmen vilket för med sig att vätskemängden ökar och därmed också flödet genom tarmen.

Lubiprostone kan ha en del biverkningar såsom illamående, diarré, magont, uppsvälldhet, gasbildning, illamående, kräkning, sura uppstötningar, huvudvärk, yrsel, svullnader i till exempel händer, fötter, trötthet. Vi vet idag inte om amititza (lubiprostone) kan komma att bli tillgängligt i Sverige.

Referenser

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This