Läkemedel vid IBS som används idag

av | Behandling

Idag används ett antal läkemedel för symtombehandling av IBS. Dessa är i första hand avsedda för behandling av annat än IBS men de används ändå eftersom det saknas effektiva mediciner mot IBS specifikt*. Exempel på symtom som behandlas är förstoppning, diarré, smärtor, gaser (ballongmage). Här beskriver vi några av de registrerade läkemedel** som idag ibland förskrivs i Sverige vid olika typer av IBS.

Diarré

Loperamid
Denna kemiska substans finns i läkemedel som till exempel Dimor, loperamid Mylan, imodium, lopacut och primodium och används vid symtomatisk behandling av akuta ospecifika diarréer och kroniska diarrétillstånd. Loperamid är en syntetisk opioid som i terapeutiska doser dock har en mycket liten effekt på centrala nervsystemet. Loperamid minskar tarmrörelser och vätskeutsöndringen i tarmen men kan även göra det lättare att hålla sig genom att muskulaturen i analöppningen drar ihop sig. Kända biverkningar är förstoppning, illamående, flatulens (gaser), huvudvärk och yrsel.

Kolestyramin (Cholestyramin)
Kolestyramin finns i läkemedel som Questran och Quantalan. Läkemedlet är bland annat godkänt för behandling av diarrétillstånd orsakade av ökat inflöde av gallsyror i colon. Vid så kallad gallsyrainducerad diarré rekommenderas att en alternativ terapi sätts in om inte terapisvar erhålls inom 3 dygn. Kolestyramin absorberas inte i mag-tarmkanalen utan binder gallsyror till olösliga komplex. Gallsyrorna kan därmed inte resorberas utan lämnar istället kroppen som avföring. Vanliga dosberoende biverkningar är förstoppning.

Förstoppning

Sterkuliagummi
Sterkuliagummi är ett bulkmedel som finns i läkemedlet Inolaxol. Det är godkänt som adjuvans vid behandling av både diarré och förstoppning vid IBS. Adjuvans är något som kan förbättra effekten av annan behandling. Sterkulia är en typ av olösliga kostfiber (kan inte brytas ner av enzym eller bakterier i tjocktarmen), som utvinnes från träd i familjen sterculiaceae. Sterkulia binder vatten vilket leder till ett minskat återupptag av vatten som i sin tur ger tarminnehållet en ökad volym (den så kallade bulkeffekten). Bulkeffekten stimulerar tarmrörelserna (peristaltiken) och ger avföringen en mjukare konsistens. Detta kan normalisera tarmfunktionen vid såväl hård som lös avföring. Det tar ofta tid att uppnå full effekt av bulkmedel. Överkänslighetsreaktioner och buksvullnad är biverkningar som har rapporterats.

Ispaghulaskal
Ispaghulaskal är också ett bulkmedel som finns i läkemedel som lunelax och Vi-Siblin. Precis som för sterkuliagummi är ispaghulaskal godkänt som adjuvans vid behandling av både diarré och förstoppning vid IBS. Ispaghulaskal består av torkad så kallad slemepidermis från skal av mogna frön av Plantago ovata. Detta binder vatten vilket ger en bulkeffekt när man äter det, precis som för sterkuliagummi. Ispaghulaskal innehåller potenta allergener och till och med anafylaktiska reaktioner har rapporterats efter användning. Hudirritationer och snuva kan också förekomma. Som med andra bulkmedel kan behandlingen även ge magbesvär så som magknip och gasbildning.

Bisakodyl
Bisakodyl finns i läkemedel såsom Dulcolax och Toilax.  Den aktiva substansen bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-metan (BHPM) bildas först efter att man svalt bisakodyl som därefter reagerat med andra ämnen (hydrolyserats av esteraser) i tarmslemhinnan. Den laxerande effekten kommer i genomsnitt efter 6-12 timmar. Om läkemedlet frisätts på fel plats redan i magsäcken kan man få magsmärtor och tabletterna är därför överdragna med ett magsaftresistent hölje (enterotabletter). De vanligaste rapporterade biverkningarna är magknip och diarré.

Natriumpikosulfat
Natriumpikosulfat finns i läkemedel som Laxoberal och Cilaxoral. Natriumpikosulfat spjälkas av bakterier i kolon och kan på så sätt påverka sslemhinnorna i tjocktarmen.  Detta ökar tarmrörelserna (peristaltiken) och ökar mängden vätska i tjocktarmen (kolonlumen). Läkemedel med Natriumpikosulfat sätter med andra ord fart på magen och ger en lösare och mjukare avföring. Effekten inträder efter 6-12 timmar. Mycket vanliga biverkningar är diarré och magkramp. Buksmärtor och obehagskänslor i magtrakten är också vanliga. Kräkningar och illamående är mindre vanliga men kan förekomma.

Laktulos
Laktulos finns i produkter som Duphalac, Lactulose Arrow, Laktulos Meda med flera. Laktulos är en syntetisk sockerart (disackarid) bestående av monosackariderna fruktos och galaktos. Sockerarten bryts ner i tjocktarmen av tarmbakterierna som finns där. De syror som då bildas, främst mjölksyra, tros kunna binda vatten och därmed ge en bulkeffekt (se ovan).  På grund av sin kemiska sammansättning kan ofta produkter med laktulos även innehålla mindre mängder av fritt laktos och galaktos. Vanliga biverkningar av laktulos är gasbildning, buksmärtor, diarré och illamående.

Makrogol (Polyethylene glycol)
Makrogol finns i många olika läkemedel som till exempel Forlax, Olopeg, Omnilax, Movicol, Laxido apelsin, moxalole, Movprep och Laxiriva. Flera av läkemedlen innehåller också kaliumklorid. Elektrolyter minskar risken för att vatten, kalium eller natriumnivåerna skall förändras. Makrogol har en osmotisk verkan och ökar flödet genom tarmkanalen. De vanligaste biverkningarna kommer från mag-tarmkanalen och består i till exempel buksmärta, diarré, kräkningar, illamående, sura uppstötningar, utspänd buk, magkurr, gasbildning och analt obehag. Makrogol kan även ge huvudvärk och allergiska reaktioner (även anafylaktisk chock).

Prukaloprid
Prukaloprid finns i Resolor. Prukaloprid är en så kallad 5-HT4-serotoninreceptoragonist. Detta betyder att prukaloprid kan binda och aktivera 5-HT4 receptorn på celler i mag-tarmkanalen vilket i sin tur stimulerar rörligheten i tarmarna och därmed tarmtömningen. De vanligaste rapporterade biverkningarna är huvudvärk, buksmärtor, illamående och diarré.

Smärta

Spasmolytika

Tricyklika

Paracetamol

Pregabalin

Gaser

Dimetikon (Simetikon)
Dimetikon (Simetikon) finns i läkemedel som säljs under varumärken som Minifom, Dimetikon Meda, Imodium Plus och Imogaze. Simetikon är en blandning av kiseldioxid och Poly(dimethylsiloxan) (PDMS). PDMS är en slags silikonolja med skumdämpande och klumpförebyggande egenskaper som också används i silikonfogmassor inom byggsektorn, i textilier, tvättmedel, kosmetik, smörjoljor, hydraulvätskor och i transmissionsvätska. Den finns även i livsmedel, då har den ett E-nummer, E 900, och förekommer i många processade livsmedel såsom pulvermat, chicken nuggeets, öl, sylt, juice och friteringsfett.

PDMS säljs alltså även som läkemedel som dimetikon eftersom det även kan utöva en lokal effekt i mag-tarmkanalen. Genom att minska ytspänning kan dimetikon minska skumbildning och få gasblåsor som finns i tarmen att brista. Biverkningar kan vara illamående, förstoppning och magsmärta.

Svåra symtom och vid kombination med andra åkommor

Antidepressiva medel

SSRI – preparat (Selektiva Serotoninåterupptagshämmare)

Observera

Observera att listan ej är nödvändigtvis är komplett eller på något sätt en rekommenderad behandlingslista eller liknande utan endast en sammanställning av läkemedel som våra läsare som lider av IBS berättat att de fått förskrivna eller rekommenderade av sina läkare. Exempel på läkemedel är från 2013/2014. Observera att vissa läkemedel kan avregistrerats eller tillkommit sedan listan uppdaterades.

Det är endast din läkare som kan ställa diagnos och ge råd om läkemedelsbehandling av dina besvär! Vänd dig därför till din vårdmottagning eller sjukvårdsrådgivningen för personlig information och rådgivning.

* Notera att det sedan 2013 finns ett registrerat läkemedel med godkänd indikation vid måttlig till svår IBS-C. Dock är användningen mycket begränsad och risken för biverkningar stor. Läs mer om Constella (linaklotid) här. 

** Det finns även en del andra produktkategorier (ej läkemedel) som också rekommenderas vid IBS. Dessa tar vi upp i en separat artikel. Många gånger kan annat än läkemedel vara avgörande för att lära sig hantera sin IBS. Till exempel kan kost, motion och ändrade rutiner göra underverk (läs mer här). Här på alltomibs.se kan du följa de senaste nyheterna om IBS.

Referenser:

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This