Min egen mage

av | Övrigt

Kanske har du stött på kampanjen ”Min egen mage – ingen känner min egen mage bättre än jag” på nätet eller i annonser?

Det är läkemedelsbolaget Almirall som marknadsför sitt läkemedel Constella genom den. De har även en undersida som går under namnet allt om ibs. Vi vill bara meddela att vi på alltomibs.se inte står bakom den sidan som är en ren marknadsföringssida för att öka försäljningen av läkemedlet constella. De har ett eget IBS test, informationssidor om hur man skall kunna lindra IBS besvär och lära sig mer om IBS (irritable bowel syndrome) ”lär dig mer om IBS”.

Constella är ett läkemedel med substansen linaklotid (linaclotide) vid måttlig till svår IBS. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har endast beviljat en begränsad villkorad subvention. Detta betyder att endast de med svår förstoppning (alltså ej de med måttliga besvär) och som inte får effekt av eller inte har tolererat annan behandling.kan kan komma att få läkemedlet subventionerat.

Läkemedelsverkets värdering av Constella i samband med att det introducerades i Sverige var:

“Constella är godkänt för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår colon irritabile med förstoppning (IBS-C). Constella har i kliniska studier visats ha en god effekt på IBS-symtom samt en något mindre uttalad effekt på smärta/obehag. För patienter med IBS-C finns idag inga specifika godkända behandlingar och Constella kan vara en behandlingsmöjlighet. Eftersom cirka 50 % av patienterna inte svarade på behandlingen rekommenderas det att fortsatt behandling ska omprövas efter fyra veckor. Läkemedlet är inte utvärderat på patienter med blandad colon irritabile (IBS-M). Erfarenheten av behandling av män är begränsad.”

Du kan hitta aktuell information om läkemedlet genom fass.

 

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This