Om Rifaximin

Rifaxamin är en läkemedelssubstans som just nu genomgår fas III studier för IBS-D (diarrè IBS). (Uppdaterad 3 juni 2015)

Rifaxamin finns sedan länge på olika marknader runt om i världen (över 30 länder) för behandling av andra sjukdomar (indikationer). Sedan 1998 finns det till exempel i USA (Xifaxan) för behandling av turistdiarré orsakad av Escherichia coli och hepatisk encefalopati (HE). Xifaxan säljs i USA av Salix Pharmaceuticals Inc. under en licens från det italienska läkemedelsbolaget Alfa Wassermann, S.p.A.. Rifaxamin har funnits i Italien sedan 1986 där det marknadsförs av Alfa Wassermann själva under varumärket Normix.

Rifaxamin är ett antibiotikum med ursprung i antibiotikagruppen rifamycin. Rifaxamin tas upp i liten utsträckning varför det när det tas i tablettform utövar sin effekt framförallt i mag-tarmkanalen. Om rifaxamin visar sig kunna ha en effekt vid IBS (till exempel gaser och uppblåsthet) så skulle denna kunna bero på en hämning av bakterietillväxten i vissa delar av mag-tarmkanalen som då annars skulle kunna vara en bidragande orsak till besvären vid IBS (SIBO, small intestinal bacterial overgrowth – bakteriell överväxt i tunntarmen).

Försöken med att manipulera tarmfloran kommer sannolikt att öka i takt med att vi lär oss mer om hur vår mikroflora i tarmarna kan påverka olika sjukdomsförlopp. Hur tarmfloran påverkar IBS vet man idag inte så mycket om men mycket forskning pågår inom området. Det finns alltså både de som tycker att man skall tillföra bakterier (probiotika) och de som tycker att man skall ta bort bakterierna med rifaxamin (antibiotika) för att behandla IBS.

Vanliga biverkningar vid behandling av turistdiarré med rifaxamin är gasbildning, huvudvärk, magsmärtor, illamående och att behöva rusa på toaletten. På grund av utvecklingen av antibiotikaresistens bör preparat av typen antibiotika generellt användas mycket restriktivt.

Uppdatering 3 juni 2015

Den 27 maj 2015 publicerade FDA (amerikanska läkemedelsverket) en pressrelease om att de godkänt Rifaxamin (Xifaxan) för upp till 2×14 dagars behandling av IBS-D.  Sannolikt verkar preparatet genom att påverka tarmfloran eftersom det är ett antibiotikum. De vanligaste biverkningar som FDA nämner är illamående och en ökad halt av enzymet aminotransferas (ALT) i blodet.

Publicerat av: Fredrik | Skribent

Mer från alltomibs.se


Gaser i magen eller uppblåst – hur gör djur?

Även djur upplever gaser i magen. Näsapan livnär sig främst på unga blad, vilka är svåra för apans tarmar att bryta ned. Matsmältningen går långsammare och bakterierna som skapar gaser blir mer verksamma, vilket resulterar i mer…

Läs mer

Laktosintolerans – visste du detta?

Laktosintolerans och IBS har liknande symtom. I Sverige är mellan 3 och 5 procent av befolkningen laktosintoleranta. Att jämföra med 15-20 procent som lider av IBS. Om man har problem med magen och misstänker till…

Läs mer