Framtida Läkemedel mot IBS

av | Behandling, Forskning

Det finns runt 40 olika läkemedelssubstanser mot IBS i olika faser på väg mot marknaden. Några av dem ligger till och med ganska nära att bli godkända läkemedel. Vi på alltomibs.se listar här ett antal av de mer uppmärksammade kandidaterna och hoppas kunna återkomma med mer detaljerade beskrivningar och uppdateringar av dem inom kort.

IBS-typ blir avgörande

Helt klart är att det kommer bli ännu viktigare framöver att få sin IBS subtyp fastställd om man vill kunna dra nytta av dessa kommande preparat. De är nämligen utvecklade i huvudsak för att påverka diarré (IBS-D) ELLER förstoppning (IBS-C). Vanliga biverkningar för dem är också just diarré eller förstoppning det vill säga att de bromsar eller gasar för mycket. Det är alltså inte är frågan om att bli helt att bli ibsfri med dem utan snarare om att kunna hantera vissa svårare symtom.

Nyligen godkändes till exempel linaclotid, en quanylat-cyclas-C agonist från Ironwood Pharmaceuticals Inc, för behandling av måttlig till svår IBS-C inom EU. Denna marknadsförs idag av Almirall under namnet Constella i Europa (Av Ironwood och Forest Laboratories Inc. som Linzess i USA och av Astellas Pharma i Japan respektive AstraZeneca i Kina). Den har just diarré som vanlig biverkan och det gäller att bara de med svår IBS-C eventuellt kan kan få det förskrivet med subvention.

Framtida läkemedel mot IBS

Här kommer så listan på läkemedel under utveckling (ordnade efter Fas och subklass):

Preparat Företag Fas Not
Dexloxiglumide (CR2017) Rottapharm/Madaus III IBS-C
Rifaximin Salix Pharmaceuticals III IBS-D,T. ex. Xifaxan finns
redan för andra indikationer
Eluxadoline (MuDelta) Furiex Pharmaceuticals III IBS-D,
Asimadoline (EMD-61753) Tioga Pharmaceuticals III IBS-D
Plecanatide Synergy Pharmaceuticals II IBS-C
DDP733 pumosetrag
Dynogen
II IBS-C
DDP225 Dynogen II IBS-D
LX1033 Lexicon Pharmaceuticals II IBS-D
ASP7147 Astellas Pharma
Drais Pharmaceuticals
(Seldar Pharma)
I IBS-D
Ibodutant Menarini group IBS-D

Redan godkända läkemedel mot IBS i andra delar av världen

Runt om i världen finns även en del andra preparat som där är godkända för behandling av IBS. I USA finns till exempel Amitiza (lubiprostone) från Sucampo Pharmaceuticals för IBS-C och Lotronex (alosetron) från GlaxoSmithKline för IBS-D och i Japan finns ett preparat som kallas Irribow (ramosetron) från Astellas Pharmaceuticals.

Läkemedel som är redan är godkända för behandling av andra sjukdomar prövas nu även för om de skulle kunna fungera vid IBS. Ett sådant exemepel är Mesalazin(Alimenta Medical med flera) som idag är godkänt för behandling av Ulcerös Colit men där man är på gång att genomföra fas II studier på IBS.

Det finns också läkemedel som dragits tillbaka från marknaden eller som nekats godkännande för behandling vid IBS. Ett sådant är Zelnorm (tegasterod) var ett IBS-C läkemedel från Novartis Europharm Limited som nekades godkännande inom EU 2005. Det drogs även tillbaka 2007 från den begränsade användning det hade varit tillåtet för i USA.

Hör av dig till oss om vi missat någon eller om någon information behöver uppdateras!

Referenser

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This