Bristol Stool Form Scale – Vad är det?

av | Diagnos

Gissa bajset är ett populärt inslag som många minns från barnprogrammet ”Myror i brallan”. Inslaget går ut på att barn skulle lära sig vilket djur som varit framme och gjort sina behov. Men hur duktiga är vi egentligen att bedöma vårt eget bajs? Känner du till exempel till Bristol Stool Form Scale?

Det finns fler konsistenser än hård och lös

Alla kan vi känna igen en lös eller hård mage men inom vetenskapen har man mer i detalj försökt definiera olika typer av konsistens på avföringen. Detta för att få ett mått på hur väl magen fungerar. Med hjälp av detta kan man till exempel studera förändringar i passagetiden genom tarmen i samband med olika former av behandlingar eller vetenskapliga studier. Även om exaktheten i metoden ifrågasatts på senare tid  är de ett mycket enkelt sätt att själv se hur magen fungerar. Till exempel kan man med hjälp av denna själv följa och bedöma hur olika förändringar i till exempel kost eller motionsvanor påverkar mag- tarmfunktionen. Man får också en definition av viken typ av avföring som anses optimal bland annat genom att den är lättast för kroppen att göra sig av med.

Passagetiden avgör

Passagetiden genom tarmen är mycket viktig för hur magen fungerar. Om det går för fort försämras upptaget av näringsämnen i tunn- och tjocktarm. Även omsättningen av de viktiga tarmbakterierna påverkas av en lös mage liksom att pH värdet i delar av tjocktarmen vilket kan leda till ökade besvär. Även när födan rör sig för långsamt genom tarmen påverkas bakterietillväxten och ämnesomsättning (till exempel påverkas galla och östrogen). Förstoppning ökar också riskerna för till exempel gallsten.

Bristol Stool Form Scale

En mätmetod man kan använda sig av är den så kallade Bristol Stool Form Scale som har sitt ursprung från en forskargrupp från Bristol. Här utgår man från att det skall vara enkelt att bedöma avföringen och går ut på att man tittar på hur bajset ser ut i toalettstolen. Illustrationen nedan visar den 7-gradiga skalan från typ I som indikerar den hårdaste formen och 7 den lösaste. Typ I och II tyder på olika grader av förstoppning medan typ V-VII visar på stigande grader av diarré. En optimalt fungerande mage indikerar typ III och IV eftersom kroppen har lätt för att göra sig av med restprodukterna när konsistensen ser ut så.

Skalan kan till exempel användas när man vill avgöra vilken typ av IBS en patient lider av (Rom-kriterierna)

(Klicka på bilden nedan för att hämta en pdf med text och bild)

Referenser

J Epidemiol Comm Health 1993;47:331-3.
Intestinal transit time in the population calculated from self made observations of defecation.
Probert CSJ, Emmett PM, Heaton KW.

Br Med J 1990;300:439-40.
Detection of pseudodiarrhoea by simple clinical assessment of intestinal transit rate.
O’Donnell LID, Virjee J, Heaton KW.

Scand J Gastroenterol. 1997 Sep;32(9):920-4.
Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time.
Lewis SJ, Heaton KW.

Gastroenterology 1980;79: 127682
Transit of a meal through the stomach, small intestine, colon in and its role in the pathogenesis of diarrhoea.
Read NW, Miles CA, Fisher D. Holgate AM, Kime ND, Mitchell MA, et al.

J Clin Invest 1968:47:261-7.
Bile salt malabsorption in regional ileitis, ileal resection and mannitol-induced diarrhoea.
Meihoff WE, Kern F.

Gut 1996;39:A40.
Effect of changing transit time on colonic microbial metabolism in man
Stephen AM, Wiggins HS, Curnmings JH.

Gut
Manipulation of intestinal transit rate alters colonic luminal pH and stool short chain fatty acid concentration.
Lewis SJ, Heaton KW.

Gut 1986;27:55&8.
Intestinal transit, deoxycholic acid and the cholesterol saturation of bile: three inter-related factors.
Marcus SN, Heaton KW.

Gut 1996;39 1987;28:601-9. Suppl l:A5.
Reduction in serum oestrogens with faster intestinal transit.
Lewis SJ, Oakey RE, McGarrigle HHG, Heaton KW.

Lancet 1993;341:8-10.
An explanation for gallstones in normal-weight women: slow intestinal transit.
Heaton KW, Emmett PM, Symes CL, Braddon FEM.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This