Vitamin D: Lider IBS-patienter av vitaminbrist?

av | Behandling

Är brist på vitamin D vanligt bland personer med IBS (Irritable Bowel Syndrome)? Det tror iallafall en grupp forskare från Storbritannien som i en studie visat att personer som lider av IBS också verkar ha låga nivåer av D-vitamin.

I studien, som publicerades i tidskriften BMJ Open Gastroenterology under 2015, har forskarna studerat nivåer av D-vitamin hos drygt 50 IBS-patienter. Av dessa visade det sig att mer än tre av fyra (81,5%) led av en brist. Forskarna menar också att nivåerna av vitamin D skulle kunna ha ett samband med försöksdeltagarnas uppskattade livskvalitet.

Ytterligare en studie publicerades under hösten 2017 i  i European Journal of Clinical Nutrition där D-vitaminets roll för IBS diskuterades, då det visade sig att en stor del av IBS-patienterna hade brist på vitamin D och att IBS-symtomen samt livskvaliteten förbättrades med tillskott av vitamin D. Det finns dock begränsade uppgifter om vitamin D och dess inverkan på IBS – studien ger inga starka, allmängiltiga bevis.

Varför skulle IBS-patienter lida av D-vitaminbrist?

Förändrad tarmtömning och en irriterad tarmslemhinna skulle i sig kunna minska upptaget av vitaminer. Det är också vanligt att IBS-patienter genom olika typer av dieter utesluter vissa livsmedel. IBS patienter utsätts för dietråd från alla möjliga håll, allt ifrån de råd som ges på vårdcentralen, till mer oseriösa tips om snabba dietlösningar på webben, i kvällstidningar och i kokböcker. Många IBS-patienter börjar på egen hand utesluta vissa livsmedel utifrån tips och tro om att de inte ”tål” dem. Lider man av någon födoämnesintolerans eller allergi så är detta klokt men lider man av IBS kan detta i värsta fall förvärra symtomen.

Vad IBS-patienter ofta utesluter ur kosten

En vanlig källa till vitamin D i kosten är feta berikade mejeriprodukter. Dessa utesluts ofta av IBS patienter i hopp om minskade symtom. Ersätter man då inte detta med annan kost som är rik på vitaminet skulle detta i längden kunna leda till brist. Något som enligt studien också skulle kunna försämra livskvaliteten.

Tillskott ger låg effekt

Även om man inte lyckats visa någon större effekt av vitamin-D-tillskott på symtomen i studierna, har man teorier om hur brist på D-vitamin skulle kunna påverka IBS. Allt från effekter på tarmrörelser till sekundära effekter genom påverkan av ångest, nedstämdhet och sömnlöshet har nämnts. Vitamin D har också viktiga funktioner i vårt immunsystem och skulle kunna påverka bakterieflora, inflammationer och inflammationsprocesser i tarmen och tarmslemhinnan.

Värt att känna till

Du kanske har sett att det finns olika typer av D vitamin (vitamin D3 och vitamin D2)?  Vitamin D3 (kolekalciferol) är den fysiologiska formen som bildas i huden och som också är mest aktiv. Vitamin D2 (ergokalciferol) finns i vissa livsmedel såsom svamp och i vissa berikade livsmedel. Det tillskott som används i bland annat mjölkprodukter kommer från fårullsfett. När detta belyses av ultraviolett ljus får man vitamin D3.

Så tillgodogör vi oss vitamin D

Vi kan få D-vitamin på två sätt. Det ena är att helt enkelt bara vistas med exponerad hud ute i solen. Vitaminet bildas i vår hud och lagras sedan i kroppen. Det andra är att äta livsmedel som innehåller vitaminet. Livsmedel rika på vitamin D är till exempel fet fisk (sill, lax, makrill), ägg, kött samt mjölkprodukter, margarin och matfett med tillsats (ett slags kosttillskott) av vitamin D.

Hur mycket vi behöver få i oss beror på hur mycket vi vistas ute i solen men det dagliga referensintaget för vuxna och spädbarn (0-75 år) är 10 mikrogram. Spädbarn får D-droppar för att tillgodose detta. Hur länge beror på hudfärg. För personer över 75 år eller för personer med liten solexponering rekommenderas dubbla mängden. Vuxna bör ej få i sig mer än 100 mikrogram per dag. Vitamin D anges ofta som så kallade IE (internationella enheter, 1 IE =  0,025 mikrogram vitamin-D och 1 mikrogram vitamin D = 40 IE).

Därför behöver vi vitamin D

Vitamin D är bland annat viktigt för kalkbalansen i vår benvävnad (skelett och tänder). Brist på vitaminet kan bland annat orsaka engelska sjukan (rakit). Senare tids forskning tyder dock även på att vitaminet kan ha en betydelse i uppkomsten av fler sjukdomar.

Höga doser av D-vitamin är giftigt och kan leda till för höga halter av kalcium i blodet vilket i sin tur kan leda till inlagring av kalcium i njurarna och njursvikt. Det bästa är dock att det i det närmaste är omöjligt att överdosera vitaminet genom kosten. Äter man mycket och olika tillskott i koncentrerad form kan det dock lätt bli för mycket.

Vi på alltomibs.se ser fram emot mer framtida forskning om kopplingen mellan IBS och vitamin D. Ser det likadant ut runt om i världen? Lider IBS-patienter oftare än andra av D-vitaminbrist? Vilka konsekvenser har en sådan brist för IBS-patienter? Skulle IBS patienter testas för vitamin-D-brist och eventuellt ha nytta av ett ökat intag?

Vår dietist har besvarat en fråga som rör vitaminer, läs mer här. Läs mer om vitaminer hos Livsmedelsverket.

 

Referenser:

  • BMJ Open Gastro 2015; 2:e000052 doi:10.1136/bmjgast-2015-000052
    Vitamin D associates with improved quality of life in participants with irritable bowel syndrome: outcomes from a pilot trial
    Simon Tazzyman1, Nicholas Richards1, Andrew R Trueman1, Amy L Evans1, Vicky A Grant1, Iveta Garaiova2, Sue F Plummer2, Elizabeth A Williams3, Bernard M Corfe1
  • Livsmedelsverkets webbplats 2016 – www.livsmedelsverket.se
  • Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012)Illustration: Freepik

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This