Truberzi (eluxadoline) – nytt läkemedel vid IBS-D

av | Behandling

Nu finns ett nytt läkemedel för behandling av colon irritabile med diarré, det vill säga IBS-D hos vuxna. Läkemedlet godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten förra året men blev tillgängligt i Sverige först under 2017. Truberzi (eluxadoline) subventioneras endast för patienter med svår IBS-D som inte fått effekt av eller inte tolererat behandling med loperamid. Den finns i två styrkor 75 respektive 100 mg. En burk med 56 tabletter kostar 950 kr.

Truberzi (eluxadoline)

Eluxadoline är en lokalt verkande, blandad så kallad my-opioidreceptor (μOR)-agonist och delta-opioidreceptor (δOR)-antagonist som även verkar som en agonist vid kappa-opioidreceptorn (κOR). Eluxadoline verkar genom att minska rörligheten i tarmen vilket i sin tur tros kunna minska smärta. När den Europeiska läkemedelsmyndigheten utvärderade effekten av Truberzi (eluxadoline) konstaterade man att det bara hade en blygsam effekt. Riskerna var däremot relativt små och biverkningrna för det mesta milda, varför man godkände läkemedlet. Läkemedlet är dock föremål för utökad bevakning och hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Biverkningar och risker

De vanligaste biverkningarna som drabbar mellan en på hundra till var tionde som behandlas med Truberzi (eluxadoline) är yrsel, sjuklig trötthet, illamående, förstoppning, buksmärta, kräkningar, gasbildning, utspänd buk, reflux, spasm i oddis sfinkter, pankreatit och utslag.

De allvarligaste av dessa är pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) och spasm i Oddis sfinkter (blockering galla och matsmältningssafter vilket ger smärtor).

Läkemedlet får inte förskrivas till följande grupper:

  • Patienter med nedsatt leverfunktion eller misstänkt leversjukdom samt de som ligger i riskgruppen för att utveckla sådan eller pankreatit t ex vid högt alkoholintag.
  • Patienter utan gallblåsa.
  • Patienter som haft kronisk eller svår förstoppning eftersom dessa kan löpa risk för svåra komplikationer av tarmobstruktion.
  • Patienter som är överkänsliga mot eluxadolin eller mot något hjälpämne i läkemedlet: Silicifierad mikrokristallin cellulosa (E460), Kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), Krospovidon, typ B (E1202), Mannitol (E421), Magnesiumstearat (E572), Polyvinylalkohol (E1203), Titandioxid (E171), Makrogol 3350 (E1521), Talk (E553b), Gul järnoxid (E172), Röd järnoxid (E172)
  • Patienter som får behandling med så kallade potenta OATP1B1-hämmare (t.ex. ciklosporin).

Det finns en viss risk för överdosering och opioidmissbruk eftersom eluxadolin har sin verkar på opioidreceptorer och i höga doser kan framkalla eufori och berusningskänsla.

Vi har tidigare skrivit om läkemedelssubstansen Eluxadoline och olika studier som gjorts på denna.

Du kan även läsa mer om de olika varianterna av IBS på alltomibs.se.

 

Referenser:

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This