Truberzi (eluxadoline) – nytt läkemedel vid IBS-D

av | Behandling

Nu finns ett nytt läkemedel för behandling av colon irritabile med diarré, det vill säga IBS-D hos vuxna. Läkemedlet godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten förra året men blev tillgängligt i Sverige först under 2017. Truberzi (eluxadoline) subventioneras endast för patienter med svår IBS-D som inte fått effekt av eller inte tolererat behandling med loperamid. Den finns i två styrkor 75 respektive 100 mg. En burk med 56 tabletter kostar 950 kr.

Truberzi (eluxadoline)

Eluxadoline är en lokalt verkande, blandad så kallad my-opioidreceptor (μOR)-agonist och delta-opioidreceptor (δOR)-antagonist som även verkar som en agonist vid kappa-opioidreceptorn (κOR). Eluxadoline verkar genom att minska rörligheten i tarmen vilket i sin tur tros kunna minska smärta. När den Europeiska läkemedelsmyndigheten utvärderade effekten av Truberzi (eluxadoline) konstaterade man att det bara hade en blygsam effekt. Riskerna var däremot relativt små och biverkningrna för det mesta milda, varför man godkände läkemedlet. Läkemedlet är dock föremål för utökad bevakning och hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Biverkningar och risker

De vanligaste biverkningarna som drabbar mellan en på hundra till var tionde som behandlas med Truberzi (eluxadoline) är yrsel, sjuklig trötthet, illamående, förstoppning, buksmärta, kräkningar, gasbildning, utspänd buk, reflux, spasm i oddis sfinkter, pankreatit och utslag.

De allvarligaste av dessa är pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) och spasm i Oddis sfinkter (blockering galla och matsmältningssafter vilket ger smärtor).

Läkemedlet får inte förskrivas till följande grupper:

  • Patienter med nedsatt leverfunktion eller misstänkt leversjukdom samt de som ligger i riskgruppen för att utveckla sådan eller pankreatit t ex vid högt alkoholintag.
  • Patienter utan gallblåsa.
  • Patienter som haft kronisk eller svår förstoppning eftersom dessa kan löpa risk för svåra komplikationer av tarmobstruktion.
  • Patienter som är överkänsliga mot eluxadolin eller mot något hjälpämne i läkemedlet: Silicifierad mikrokristallin cellulosa (E460), Kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), Krospovidon, typ B (E1202), Mannitol (E421), Magnesiumstearat (E572), Polyvinylalkohol (E1203), Titandioxid (E171), Makrogol 3350 (E1521), Talk (E553b), Gul järnoxid (E172), Röd järnoxid (E172)
  • Patienter som får behandling med så kallade potenta OATP1B1-hämmare (t.ex. ciklosporin).

Det finns en viss risk för överdosering och opioidmissbruk eftersom eluxadolin har sin verkar på opioidreceptorer och i höga doser kan framkalla eufori och berusningskänsla.

Vi har tidigare skrivit om läkemedelssubstansen Eluxadoline och olika studier som gjorts på denna.

Du kan även läsa mer om de olika varianterna av IBS på alltomibs.se.

 

Referenser:

ANNONS

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Undviker du toaletten? Våra tips förenklar vardagen

Undviker du toaletten? Våra tips förenklar vardagen

Uppblåst mage, ont och bråttom på toa, men ändå undviker du toaletten? Det är många som kan relatera till detta, med eller utan tarmbesvär. Det är viktigt att du lyssnar på kroppens signaler och gör dig vän med toaletten. Här får du praktiska råd som kan göra det lite...

Behandlingsmetoder vid IBS – en sammanfattning

Behandlingsmetoder vid IBS – en sammanfattning

För att få en överblick över olika behandlingsmetoder vid IBS presenterar vi en kort sammanfattning av några mer eller mindre etablerade metoder. Många IBS patienter hittar tillsammans med sin läkare eller dietist en individellt anpassad behandling. Denna består ofta...

FODMAP: hämta vår lista gratis

FODMAP: hämta vår lista gratis

Hur vet man hur mycket FODMAPs maten innehåller? Efter att vi skrivit artiklar om FODMAP * har vi på alltomibs.se har fått en del frågor om hur man vet om man äter mat som innehåller mycket FODMAPs. Alla har vi olika matvanor och det kan vara svårt att veta om den mat...

Orolig mage: Hur påverkas magen av dina vanor?

Orolig mage: Hur påverkas magen av dina vanor?

Hur påverkar vanor en orolig mage? Vanor underlättar många gånger vardagen och kan vara till stor nytta om de hjälper oss att må bra. Dock kan vanorna också vara negativa för oss, göra trötta ännu tröttare och det dåliga humöret ännu sämre. Våra vanor påverkar även i...

IBS: Motion hjälper vid magproblem

IBS: Motion hjälper vid magproblem

Ökad motion förbättrar symtomen vid IBS! Det konstaterar Elisabet Johannesson i sin avhandling "Irritable bowel syndrome and Physical activity". Elisabet är fysioterapeut och nu alltså även disputerad inom invärtesmedicin vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs...

Vitamin D: Lider IBS-patienter av vitaminbrist?

Vitamin D: Lider IBS-patienter av vitaminbrist?

Är brist på vitamin D vanligt bland personer med IBS (Irritable Bowel Syndrome)? Det tror iallafall en grupp forskare från Storbritannien som i en studie visat att personer som lider av IBS också verkar ha låga nivåer av D-vitamin. I studien, som...

Pin It on Pinterest

Share This