Hjälp oss att hjälpa andra! Vi genomför en webbenkät för att öka kunskapen om mag-tarmsymtom med fokus på på kostvanor, diagnos och hur besvären påverkar vardagen. Undersökningen tar cirka fyra minuter att besvara.

läs mer