Ont i magen på grund av antibiotika

av | Andra mag-tarmproblem

Kan det vara så att barn får ont i magen på grund av antibiotika? Enlig en ny svensk vetenskaplig studie har man kommit fram till att det inte riktigt stämmer.

Funktionella magsmärtor bland barn

Återkommande funktionella magsmärtor är vanligt hos barn och ungdomar. Trots att många barn kan få stora problem i sin vardag vet man idag inte varför vissa barn drabbas men inte andra.

En störd tarmflora har pekats ut som en möjlig förklaring till barns magbesvär. Eftersom många barn får antibiotika tidigt i livet (som skulle kunna störa tarmfloran) valde ett antal svenska forskare att titta närmare på om det finns ett samband mellan antibiotikabehandling tidigt i livet och problem med magsmärtor senare (vid 12 års ålder).

Studien är publicerad i Nerogastroenterology & Motility och innefattar 2 732 barn. Det framkom inte något tydligt samband mellan antibiotikabehandling tidigt i livet och funktionella magsmärtor vid 12 år ålder.

Barn som fått 3 eller fler behandlingar med bredspektraantibiotika mellan åldrarna 9 och 12 år hade visserligen en möjlig ökad risk att få funktionell magsmärta vid 12 års ålder. Men samband är ej statistiskt säkerställbart. Dock finns det ett möjligt samband vid antibiotikabehandling av flickor (alltså inte bland pojkar) under de första två levnadsåren och magsmärtor vid 12 års ålder.

Forskarna drar slutsatsen att antibiotikabehandling tidigt i livet sannolikt inte är en stark riskfaktor för att utveckla besvär av funktionella magsmärtor senare i livet. Det verkar alltså inte som om man får ont i magen på grund av antibiotika. Dock skulle upprepade behandlingar med bredspektraantibiotika speciellt tidigt i livet och bland flickor kunna öka risken något.

Referenser:

  • Neurogastroenterol Motil. 2014 Apr 8. doi: 10.1111/nmo.12340. [Epub ahead of print]
    Use of antibiotics in infancy and childhood and risk of recurrent abdominal pain-a Swedish birth cohort study. (Pubmed) Uusijärvi A, Bergström A, Simrén M, Ludvigsson JF, Kull I, Wickman M, Alm J, Olén O.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This