Om Eluxadoline (MuDelta, eng.)

av | Behandling

Eluxadoline är en så kallad μ(my)-opioidreceptor (MOR) agonist kombinerat med δ(delta)-opioidreceptor (DOR) antagonist som sedan 2011 utvecklats av det amerikanska läkemedelsbolaget Furiex Pharmaceuticals*. Preparatet är utvecklat för IBS-D (diarrebetonad IBS) och befinner sig just nu i läkemedelsutvecklingens Fas III vilket betyder att den är relativt nära att kunna komma ut på marknaden efter granskning av myndigheterna. (Uppdatering 2 juni 2015, se slutet av artikeln)

Bristen på läkemedel mot IBS är stor och nyligen hoppade Furiex aktiekurs glädjeskutt på börsen efter att bolaget presenterat framgångsrika resultat i Fas III** och samtidigt aviserat att man kommer ansöka om godkännande i USA under sommaren.

Hur fungerar Eluxadoline?

Eluxadoline verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tros där kunna minska motilitet (rörligheten) och ge  lindra smärta. Alltså ge en viss lindring av diarré och smärta. Den verkar heller inte ge förstoppning på i samma utsträckning som μ-receptor agonister annars kan leda till om de verkar allena. Att eluxadoline huvudsakligen verkar lokalt tros också kunna minska risken för oönskade biverkningar från det centrala nervsystemet.

Biverkningar av Eluxadoline

De vanligaste biverkningarna rapporterade i de kliniska studier som genomförts på preparatet är illamående, kräkningar och magsmärtor. Framförallt så visade högre doser av eluxadoline på relativt svåra biverkningar vilket också gjorde att man i de grupperna slutade använda preparatet på grund av just biverkningarna. I vissa lägre doser bedömdes dock biverkningarna vara jämförbara med placebogruppernas.

* Furiex Pharmaceuticals erhöll 2011 licensrättigheterna från Janssen (Johnson& Johnson) för att utveckla eluxadoline. Eluxadolin är en slags vidareutveckling av Loperamid som är enbart en MOR (μ-receptor) agonist och som utvecklades av Janssen på 70-talet och som idag finns i läkemedel som Dimor och Imodium. En tanke med Eluxadoline är att minska besvären med förstoppning som är vanliga vid behandling med loperamid.

** Dessa Fas III studier (kallade 3001 och 3002) inkluderade sammanlagt 2 428 IBS-D patienter som fick olika doser av eluxadoline eller placebo. Man bedömde framförallt om patienterna fick en bättre avföringskonsistens och minskad smärta utifrån den amerikanska läkemedelsmyndighetens (FDA, 12 veckor) och den Europeiska motsvarighetens (EMA, 26 veckor) krav. I studie 3002 svarade 29,5% positivt på behandling med 100 mg eluxadoline enligt FDAs krav medan 16% i denna placebogrupp blev bättre (p<0,001). 32,6% svarade positivt på behandling med 100 mg eluxadoline enligt EMAs krav medan 20% av denna placebogrupp också blev bättre (p≤0,001). Eluxadoline var alltså något bättre än placebo på att minska besvär av diarré och smärta vid IBS-D i studie 3002. I den andra studien (3001) svarade 25,1% på behandling med 100 mg eluxadoline enligt FDAs krav jämfört med 17,1% i placebogruppen (p=0,004). 29,3% svarade i denna studie på behandling med 100 mg eluxadoline enligt EMAs krav jämfört med 19% i placebogruppen (p=0,11).

Uppdatering 2 juni 2015

Actavis meddelar i ett pressmeddelande 27 maj 2015 att VIBERZI (eluxadoline) godkänts av FDA (amerikanska läkemedelsmyndigheten) för behandling av IBS-D (diarrébetonad irritable bowel syndrome) hos vuxna. Läkemedlet är utformat för att intas oralt två gånger per dag. De bedömer att produkten kommer kunna lanseras i USA under första kvartalet 2016. FDA meddelar att de vanligaste biverkningarna dom drabbar signifikant fler än placebogrupper bedöms vara förstoppning, illamående och magsmärtor. FDA påpekar att man också sett en allvarlig biverkning i form av kramper i i slutarmuskeln i den gallan och bukspottkörtelns gemensamma gång (oddis sfinkter) som kan leda till pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) vilken i sin tur kan få mycket allvarliga konsekvenser.

Uppdatering 21 Januari 2016

Nu har Fas III studien som ligger till grund för FDA godkännandet (se ovan) av läkemedlet eluxadoline publicerats. Referens hittar ni nedan.

Uppdatering 16 Oktober 2017

Nu är ett läkemedlet tillgängligt i Sverige. Läkemedlet kallas Truberzi och du kan läsa mer om detta i separat artikel.

Referenser:

 • Furiex Pharmaceuticals Inc.
  Dove LS, Lembo A, Randall CW, Andrae D, Davenport JM, McIntyre G, Almenoff JS, Covington PS. Eluxadoline Benefits Patients with Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea in a Phase 2 Study. Gastroenterology 2013; 145:329-338.
  http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm448328.htm
 • Wade PR, Palmer JM, McKenney S, Kenigs V, Chevalier K, Moore BA, Mabus JR, Saunders PR, Wallace NH, Schneider CR, Kimballs ES, Breslin HJ, He W, Hornby PJ. Modulation of gastrointestinal function by MuDelta, a mixed µ opioid receptor agonist / µ opioid receptor antagonist. British Journal of Pharmacology 2012; 167:1111-1125.
  Levy-Cooperman N, McIntyre G, Bonifacio L, et al. Lack of Subjective Abuse-Related Effects of Intranasal Eluxadoline: A Novel Mu-delta Opiate Modulator for Oral Use in IBS-d. Neuropsychopharmacology. 2013; 38:s521-s522
 • N Engl J Med. 2016 Jan 21;374(3):242-253.
  Eluxadoline for Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea.
  Lembo AJ1, Lacy BE, Zuckerman MJ, Schey R, Dove LS, Andrae DA, Davenport JM, McIntyre G, Lopez R, Turner L, Covington PS.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This