Nytt test kan avslöja IBS

av | Diagnos

Orsakerna till varför vissa drabbas av IBS (Irritable Bowel Syndrome) är ännu oklara och IBS diagnosen ställs idag ofta utifrån att man utesluter en rad andra orsaker till problemen (läs mer här).

Nu kan dock ett nytt test för IBS diagnos vara på gång.

Det är forskare från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet som identifierat ett antal proteiner som skulle kunna avslöja att man lider av IBS.

Forskarna har tittat närmare på en grupp av proteiner som kallas graniner som produceras av  sekretoriska celler som bland annat finns i våra tarmar – nervsystem och immunsystem. I sin studie visar forskarna att personer med IBS har förändringar i mönstret av graniner som kommer ut i avföringen.

Vissa graniner ökade (Secretogranin II) medan andra minskade (Chromogranin B). Man såg ocskå ett visst samband mellan nivån av flera av graninerna och den upplevda smärtan vid IBS som skulle kunna bidra till vår försåelse av orsakerna bakom IBS.

Graninerna har tidigare visat sig kunna avslöja andra mag tarmsjukdomar kopplade till inflammatoriska processer såsom IBD – Ulcerös Colit och Chrons sjukdom.

Behovet av en analysmetod för att ställa IBS diagnos är stort. Många patienter vill få diagnosen fastställd snabbare idag kan det ta lång tid innan man får reda på att man har IBS. Att hitta en mätbar förändring hos IBS patienter kan också bidra till att öka kunskapen om varför vissa drabbas. Vi på alltomibs.se håller nu tummarna för att resultaten kan bekräftas så att man kan komma närmare en enkel analysmetod för att fastställa en IBS diagnos.

Kort om studien:

Förekomst av proteinerna Chromograniner (CgA, CgB), Secretograniner (SgII, SgIII) och calprotectin analyserades i avföringsprover hos 82 IBS patienter och 29 friska individer. Nivåerna av de olika proteinerna jämfördes med hjälp av så kallade immunoassays, ELISA.

 

Referenser:

  • Am J Gastroenterol. 2012 Jan 10. doi: 10.1038/ajg.2011.458. [Epub ahead of print]
    Altered Levels of Fecal Chromogranins and Secretogranins in IBS: Relevance for Pathophysiology and Symptoms?
    Ohman L, Stridsberg M, Isaksson S, Jerlstad P, Simrén M.
  • Abstract Pubmed
  • Artikeln i American Journal of Gastroenterology
  • Pressmeddelande Göteborgs Universitet

ANNONS

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Bristol Stool Form Scale – Vad är det?

Bristol Stool Form Scale – Vad är det?

Gissa bajset är ett populärt inslag som många minns från barnprogrammet "Myror i brallan". Inslaget går ut på att barn skulle lära sig vilket djur som varit framme och gjort sina behov. Men hur duktiga är vi egentligen att bedöma vårt eget bajs? Känner du till exempel...

Vanliga läkarundersökningar vid IBS och andra magproblem

Vanliga läkarundersökningar vid IBS och andra magproblem

Ibland får vi frågor om olika läkarundersökningar vid IBS och andra magproblem. Vilka metoder använder sjukhusen och varför? Eftersom man inte vet varför vissa blir drabbade av IBS så existerar det heller inte ett enkelt blodprov eller annat man kan ta till för att...

Romkriterierna för IBS – att fastställa diagnos

Romkriterierna för IBS – att fastställa diagnos

Diagnosen IBS är svår att fastställa eftersom det inte finns kliniska fynd eller laboratorieprover som med säkerhet kan användas. Läkaren ställer diagnosen genom att utesluta andra orsaker till besvären och att de uppfyller ett antal symtomkriterier, de så kallade...

Pin It on Pinterest

Share This