Ny studie belyser riskerna med FODMAP

av | Forskning

I en rykande färsk artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften ”Gut” rapporterar ett kanadensiskt forskarlag om riskerna med FODMAP-dieten (low FODMAP) och att dieten på sikt skulle kunna leda till ohälsosamma förändringar av tarmfloran.

Low-FODMAP dieten

Low FODMAP-dieten är något vi skrivit om här på alltomibs.se tidigare. Inte minst eftersom det skrivs mycket om denna i medierna just nu – och att fler och fler därför börjar prova på den på egen hand.  Kortfattat går den ut på att utesluta vissa kolhydrater ur dieten vilket minskar gasbildningen i tarmarna. Det, i sin tur, har visat sig kunna minska besvären för personer som lider av IBS.

De australiensiska forskarna som ligger bakom dieten betonar att den bara skall bara användas under en kort period och i samråd med vården. Detta för att de kolhydrater man uteslutit stegvis skall återintroduceras i kosten. Men hur lätt är det att gå tillbaka till livsmedel som man tror att man är allergisk mot eller som man tror livsmedelsproducenter tvingat i oss? Risken är att många som läst om dieten i medierna helt börjar utesluta vissa livsmedel ur sin kost under allt för lång tid. Och vilka är de potentiella riskerna med FODMAP-dieten?

FODMAPs ger mer besvär, på kort sikt

I den aktuella studien visar forskarna att det var bättre att minska mängden FODMAPs, snarare än att öka dem när det gällde att förbättra symtomen vid IBS.

Histamin kan vara inblandat

De kunde också konstatera en ökning av ämnet histamin i urinen hos IBS patienter efter en diet rik på FODMAPs.  Histamin är ett ämne med viktiga funktioner för vårt immunförsvar och har i andra studier visat sig vara förhöjd hos IBS patienter. Det kan finnas fler anledningar till att mängden histamin ökar av FODMAPs:

  • FODMAP ökar mängden korta fettsyror i tarmen (så kallade short-chain fatty acids – SCFA) vilka i sin tur påverkar celler att frisätta (släppa ut) histamin.
  • Gaserna som bildas då tarmfloran bryter ner FODMAPs bildar ett tryck på tarmen, som då leder till frisättning av histamin från de så kallade mastcellerna.

FODMAPs, tarmfloran och risker på längre sikt

FODMAPs är så kallad prebiotika – en slags föda och livsbefrämjande miljö – för flera olika sorters tarmbakterier. Därför är det kanske inte så överraskande att en diet där dessa kolhydrater utesluts också får effekter på vår tarmflora. Vissa bakteriestammar med förmåga att minska mängden gas i tarmarna ökade med dieten, vilket i sin tur skulle kunna förklara en del av dietens effekt på symtomen. Men low FODMAP-dieten hade också andra potentiella negativa effekter på tarmfloran.

Minskning av mängden mjölksyrebakterier i tarmen

Redan under de tre veckor som studien pågick så såg man en tydlig minskning av mängden av så kallade bifidobakterier i gruppen som fick en kost med mindre FODMAPs (low FODMAP dieten). Bifidobakterierna är en sorts mjölksyrabakterier som anses mycket viktiga för att tarmen skall hålla sig frisk. Bland annat producerar de så kallade SCFA som anses viktiga för tarmen och så hjälper de till att hålla skadliga bakterier, så kallade patogener, borta från tarmen. Dessa skulle därmed kunna påverka riskerna med FODMAP-dieten.

Även andra så kallade SCFA producenter (Clostridiales, Bacteroides, och Prevotella) minskades av low FODMAP dieten. Man kunde även konstatera att low FODMAP-dieten gjorde så att tarmflorans sammansättning blev betydligt mer utsatt för potentiellt skadliga bakterier.

Om riskerna med FODMAP dieten

Sammanfattningsvis menar forskarna att trots att de ser en minskning av IBS-symtom av dieten, så ser de precis som andra, tecken på att low FODMAP dieten kan ha potentiell skadliga effekter på lite längre sikt. FODMAP -dieten är en relativt ny företeelse och diskussionen pågår i forskarvärlden hur denna kunskap kan användas för att hjälpa IBS patienter. Man vet idag för lite för att generellt kunna rekommendera dieten. Mer kunskap och förfinade metoder krävs och det är därför viktigt att inte lockas att på egen hand gå över till att utesluta dessa kolhydrater ur sin kost för alltid. Följ utvecklingen här på alltomibs.se.

Referenser

  • Gut. 2016 Mar 14. pii: gutjnl-2015-311339. doi: 10.1136/gutjnl-2015-311339. [Epub ahead of print]
    FODMAPs alter symptoms and the metabolome of patients with IBS: a randomised controlled trial.
    McIntosh, Reed DE, Schneider T, Dang F2, Keshteli AH, De Palma G, Madsen K, Bercik P, Vanner S.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This