FDA godkänner två nya mediciner mot IBS

av | Behandling

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen godkänt två nya Mediciner mot IBS. De är båda läkemedel för behandling av IBS-D (Diarrébetonad irritable bowel syndrome, IBS).

Det ena är ett nytt läkemedel som heter Viberzi* (eluxadoline) och det andra är ett antibiotikum som finns på marknaden för andra indikationer Xifaxan (rifaximin). Vi har tidigare skrivit om dessa här på alltomibs.se (se länkar nedan) och i de artiklarna kan du läsa mer om preparaten. Vi har även sammanfattat lite korta fakta om dem här nedan. 

Om Viberzi (eluxadoline)

Viberzi innehåller den verksamma substansen eluxadoline vilken är en så kallad μ(my)-opioidreceptor (MOR) agonist kombinerat med δ(delta)-opioidreceptor (DOR) antagonist.  Agonist och antagonist innebär att läkemedlet består av en molekyl som när den binder en receptor (mottagare) på cellen antingen stimulerar eller hindrar en signal hos våra celler. Preparatet är utvecklat mot IBS med huvudsakligen besvär av diarré (IBS-D).

Medicinen verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tros där kunna minska motilitet (rörligheten) och lindra smärta. Alltså ge en viss lindring av diarré och smärta. Den verkar heller inte ge förstoppning på i samma utsträckning som μ-receptor agonister annars kan leda till om de verkar allena. Att eluxadoline huvudsakligen verkar lokalt tros också kunna minska risken för oönskade biverkningar från det centrala nervsystemet vilket gjort eluxadoline till en intressant kandidat i jakten på mediciner mot IBS.

De vanligaste biverkningarna rapporterade i de kliniska studier som genomförts på preparatet är illamående, kräkningar och magsmärtor. Framförallt så visade högre doser av eluxadoline på relativt svåra biverkningar vilket också gjorde att man i de grupperna slutade använda preparatet på grund av just biverkningarna. I vissa lägre doser bedömdes dock biverkningarna vara jämförbara med placebogruppernas.

Om Xifaxan (rifaximin)  

Även om Xifaxan (rifaximin) som medicin mot IBS är nytt så har det sedan länge funnits på olika marknader runt om i världen (över 30 länder) för behandling av andra sjukdomar (indikationer). Sedan 1998 finns det till exempel i USA (Xifaxan) för behandling av turistdiarré orsakad av Escherichia coli och hepatisk encefalopati (HE).

Rifaxamin är ett antibiotikum med ursprung i antibiotikagruppen rifamycin. Rifaxamin tas upp i liten utsträckning varför det utövar sin effekt framförallt i mag-tarmkanalen.  Rifaxamin som läkemedel mot IBS (till exempel gaser och uppblåsthet) skulle kunna verka genom en hämning av bakterietillväxten i vissa delar av mag-tarmkanalen som då annars skulle kunna vara en bidragande orsak till besvären vid IBS (SIBO, small intestinal bacterial overgrowth – bakteriell överväxt i tunntarmen).

Vanliga biverkningar vid behandling av turistdiarré med rifaxamin är gasbildning, huvudvärk, magsmärtor, illamående och att behöva rusa på toaletten. På grund av utvecklingen av antibiotikaresistens bör preparat av typen antibiotika generellt användas mycket restriktivt. Xifaxan finns ännu inte som läkemedel mot IBS i Sverige.

*I Sverige har läkemedel med eluxadolin fått namnet Truberzi och är en receptbelagd medicin mot IBS som får förskrivas under särskilda villkor Vad gäller utökad övervakning till vuxna personer som lider av colon irritabile (IBS) med diarré (IBS‑D).

Referenser:

 

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This