Laktosintolerans bra för tjocktarmen?

av | Andra mag-tarmproblem

Är laktosintolerans trendigare än IBS? Att utesluta laktos ur kosten blir allt vanligare, men det kan i själva verket försämra tarmens möjlighet till anpassning.

Laktosintolerans – ett överdiagnostiserat tillstånd

Vi har tidigare uppmärksammat att laktosintolerans med hjälp av marknadsföring blivit trendigare än IBS. I en artikel i Läkartidningen slås det också fast att laktosintolerans hos barn blivit ett överdiagnostiserat tillstånd med risk för allvarliga komplikationer.

Alla friska barn under de första levnadsåren (upp till 5 års ålder) har en medfödd kapacitet att bryta ner laktos från modersmjölk och andra mjölkprodukter. Ändå anger 3% av barnens föräldrar att deras barn är laktosintoleranta. En tredjedel av dessa hade dessutom själva ställt diagnosen utan läkare.

Författarna bakom artikeln har noterat att rekommendationer om att utesluta laktos ur kosten breder ut sig, såväl bland sjukvårdspersonal som övriga konsumenter. Sannolikt som ett resultat av stark marknadsföring – mellan 2008 och 2009 ökade försäljningen av laktosfria produkter med hela 50%!

I artikeln belyses hur felaktiga uppfattningar om laktosintolerans ställer till med onödiga kostnader och olika problem. Inte minst för små barn som kan utsättas för stora risker med en felaktig diagnos.

Att bryta ner laktos

De allra flesta människor har en nedsatt förmåga att bryta ner laktos som vuxna, vilket beror på minskad laktasaktivitet. Det är alltså att betrakta som ett normalt friskt tillstånd.

Något som inte uppmärksammas så ofta är att laktos som inte brutits ner i tarmen faktiskt kan öka toleransen för laktos genom att den fungerar som en prebiotika (föda för tarmbakterier). Detta gynnar tillväxt av bakterier av typen lactobaciller som kan bidra till nedbrytningen av laktos i födan. Omvänt skulle då uteslutande av laktos ur kosten kunna minska toleransen för laktos.

Lustigt nog börjar många utesluta laktos ur kosten och köper samtidigt dyra tabletter och drycker med bakterier av typen lactobacillus för att bli bättre i magen (red. anm.).

IBS och laktos

Författarna menar också att IBS med en ökad känslighet för naturliga gaser i tarmen inte är så ovanlig även bland barn. Att utesluta laktos ur kosten förvärrar oftast situationen genom att försämra möjligheterna till anpassning.

I en omfattande vetenskaplig granskning 2009 (Cochrane översikt) konstateras dessutom att laktosreducerad kost inte minskar besvären av IBS.

Artikeln tar på ett detaljerat sätt upp hur laktos bryts ner i tarmen och problematiken kring laktosintoleransdiagnosen. Den är mycket läsvärd om man vill fördjupa sig i ämnet och har lite förkunskaper. Länk till artikeln hittar du nedan.

Begrepp

Laktosmalabsorption – betyder ungefär försämrad förmåga att ta upp laktos.

Referenser

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This