BDNF – roten till det onda vid IBS?

av | Forskning

En nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidsskriften GUT pekar ut ett av kroppens egna protein – proteinet BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) som bidragande orsak till IBS-patienters smärtupplevelser.

IBS är en mycket vanlig sjukdom som kännetecknas av oregelbunden tarmfunktion med diarré, omväxlande diarré/förstoppning och buksmärtor. Många patienter känner också utspändhet eller uppkördhet i buken. Även om IBS är en ofarlig sjukdom har sjukdomen en starkt negativ inverkan på vardagen. Återkommande magsmärtor skapar oro och upplevs ofta som ett hinder för den drabbade.

Länge har psykologiska faktorer setts som främsta orsaken till IBS eftersom man vet att oro och stress kan förvärra sjukdomsförloppet. IBS har därför länge klassats som en psykosomatisk sjukdom (dvs rent krasst som inbillningssjuka) men senare tids forskning har visat att huvudorsaken inte är psykologiska faktorer utan att det snarare handlar om fysiologiska störningar såsom inflammatoriska förändringar i tarmens nervsystem och att det till och med kan finnas ärftliga komponenter bakom sjukdomen.

Nyligen (111013) publicerades en vetenskaplig artikel (Brain-derived neutrotrophic factor contributes to abdominal pain in irritable bowel syndrome, Gut Oct 2011) som ytterligare stödjer en fysiologisk förklaring till varför IBS patienter skulle uppleva mer smärta från mag-tarmkanalen än alla andra.

Forskargruppen under ledning av Yan-Qing Li har tagit biopsier (prover från tarmvävnad) och jämfört vävnad från tarmarna på friska individer med den hos IBS patienter. De fann då att IBS patienternas tarmvävnad var full av irriterade nerver och nervändar och att mängden av proteinet BDNF var tydligt förhöjt hos dem med IBS. När de jämföre den upplevda smärtnivån hos patienterna med mängden BDNF fann de även att dessa hängde samman – ju högre koncentration BDNF ju svårare smärta. Skillnaden fanns men var inte signifikant hos IBS-C patienter (p=0,1) men var mycket tydlig hos patienter med IBS-D (p=0,003). Genom kompletterande djurförsök styrkte de även sambandet mellan BDNF och smärtförnimmelser.

BDNF produceras nära det enteriska nervsystemet (ENS, bukhjärnan) och är sedan tidigare känt för att ha en viktig roll i tarmens motoriska och senoriska funktioner. Den har även visat sig ha ett samband med olika former av kronisk smärta som är kopplad till andra sjukdomar ofta med inflammation som viktig komponent. En låggradig subklinisk inflammation i tarmen och ENS skulle också kunna vara en viktig orsak till att man drabbas av IBS.

De nya fynden skulle kunna bidra till framtida behandlingsformer för IBS.

Referenser:

  • Gut. 2011 Oct 13. [Epub ahead of print]
    Brain-derived neurotrophic factor contributes to abdominal pain in irritable bowel syndrome.
    Yu YB, Zuo XL, Zhao QJ, Chen FX, Yang J, Dong YY, Wang P, Li YQ.
  • Abstract PubMed
  • Tidsskriften GUT

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This