BDNF – roten till det onda vid IBS?

av | okt 17, 2011 | Forskning

En nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidsskriften GUT pekar ut ett av kroppens egna protein – proteinet BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) som bidragande orsak till IBS-patienters smärtupplevelser.

IBS är en mycket vanlig sjukdom som kännetecknas av oregelbunden tarmfunktion med diarré, omväxlande diarré/förstoppning och buksmärtor. Många patienter känner också utspändhet eller uppkördhet i buken. Även om IBS är en ofarlig sjukdom har sjukdomen en starkt negativ inverkan på vardagen. Återkommande magsmärtor skapar oro och upplevs ofta som ett hinder för den drabbade.

Länge har psykologiska faktorer setts som främsta orsaken till IBS eftersom man vet att oro och stress kan förvärra sjukdomsförloppet. IBS har därför länge klassats som en psykosomatisk sjukdom (dvs rent krasst som inbillningssjuka) men senare tids forskning har visat att huvudorsaken inte är psykologiska faktorer utan att det snarare handlar om fysiologiska störningar såsom inflammatoriska förändringar i tarmens nervsystem och att det till och med kan finnas ärftliga komponenter bakom sjukdomen.

Nyligen (111013) publicerades en vetenskaplig artikel (Brain-derived neutrotrophic factor contributes to abdominal pain in irritable bowel syndrome, Gut Oct 2011) som ytterligare stödjer en fysiologisk förklaring till varför IBS patienter skulle uppleva mer smärta från mag-tarmkanalen än alla andra.

Forskargruppen under ledning av Yan-Qing Li har tagit biopsier (prover från tarmvävnad) och jämfört vävnad från tarmarna på friska individer med den hos IBS patienter. De fann då att IBS patienternas tarmvävnad var full av irriterade nerver och nervändar och att mängden av proteinet BDNF var tydligt förhöjt hos dem med IBS. När de jämföre den upplevda smärtnivån hos patienterna med mängden BDNF fann de även att dessa hängde samman – ju högre koncentration BDNF ju svårare smärta. Skillnaden fanns men var inte signifikant hos IBS-C patienter (p=0,1) men var mycket tydlig hos patienter med IBS-D (p=0,003). Genom kompletterande djurförsök styrkte de även sambandet mellan BDNF och smärtförnimmelser.

BDNF produceras nära det enteriska nervsystemet (ENS, bukhjärnan) och är sedan tidigare känt för att ha en viktig roll i tarmens motoriska och senoriska funktioner. Den har även visat sig ha ett samband med olika former av kronisk smärta som är kopplad till andra sjukdomar ofta med inflammation som viktig komponent. En låggradig subklinisk inflammation i tarmen och ENS skulle också kunna vara en viktig orsak till att man drabbas av IBS.

De nya fynden skulle kunna bidra till framtida behandlingsformer för IBS.

Referenser:

  • Gut. 2011 Oct 13. [Epub ahead of print]
    Brain-derived neurotrophic factor contributes to abdominal pain in irritable bowel syndrome.
    Yu YB, Zuo XL, Zhao QJ, Chen FX, Yang J, Dong YY, Wang P, Li YQ.
  • Abstract PubMed
  • Tidsskriften GUT

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Vad är divertikulit?

Vad är divertikulit?

"Jag undrar vad divertikulit är? Har det något med tarmfickor att göra?"Divertikulit är en inflammation i så kallade tarmfickor (divertiklar/divertikulos). Tarmfickor är vanligt och dyker ofta upp i tjocktarmen med stigande ålder och blir de inflammerade uppstår...

Kladdkaka fri från gluten, laktos och socker

Kladdkaka fri från gluten, laktos och socker

Vi vidgar vår matkunskap med en alternativ kladdkaka som är både gluten- och laktosfri, samt utan socker. Trots viss skepsis kan vi konstatera att den blev riktigt god! För att få lite extra fredagsfeeling hade vi glass till, men det är såklart frivilligt... Receptet...

IBS-enkäten 2020 – hjälp oss att öka kunskapen om IBS

IBS-enkäten 2020 – hjälp oss att öka kunskapen om IBS

Nu är enkäten stängd och vi sammanställer resultatet. Håll utkik, vi presenterar resultaten här på alltomibs.se. Vill du hålla dig uppdaterad, anmäl dig till vårt nyhetsbrev här nedan. Stort tack till alla som valde att besvara enkäten! Första delen av resultaten...

Yoga för magen – yoga kan lindra IBS

Yoga för magen – yoga kan lindra IBS

Att motion och fysisk aktivitet lindrar IBS-symtom vet vi, nu visar även svensk forskning att yoga kan vara en effektiv behandlingsmetod vid IBS. Yoga har en positiv effekt på magbesvär Allt om mage skriver om PerJohan Lindfors, gastroenterolog samt överläkare vid...

Magont hos barn – även barn kan ha IBS

Magont hos barn – även barn kan ha IBS

Magont hos barn är vanligt - kanske har barnet svårt att gå på toaletten eller också blir det problem i skolan på grund av besvären? Har barnet diffusa magproblem är det viktigt att ta det på allvar och utreda symtomen ordentligt. Bland läkarkåren råder ofta en rädsla...

Pin It on Pinterest

Share This