Alkohol och MAGEN: Hur påverkas magen av alkohol?

av | Övrigt

Många som vill komma till rätta med sin oroliga mage får rådet att även se över sin alkoholkonsumtion. Alkohol och magen går inte ihop och alkoholkonsumtion anses kunna påverka besvären vid IBS negativt.

En minskad alkoholkonsumtion kan utan tvekan vara en bra utgångspunkt men är det någon skillnad på olika typer av alkoholhaltiga drycker och handlar det verkligen bara om alkoholhalten? I denna artikel uppmärksammas några av de effekter som alkoholhaltiga drycker har på mag-tarmkanalen.

En av tre får besvär av alkohol

Av de som lider av IBS anger mer än var tredje person att de får måttliga, svåra eller mycket svåra besvär efter intag av alkohol. Få andra livsmedel ger lika mycket besvär. Endast kål, lök och kaffe kan egentligen mäta sig med alkoholen när det gäller att bidra till IBS problem. Men är det verkligen bara själva alkoholhalten som är ”boven i dramat” för IBS patienter när deet gäller alkohol och magen? Huvuddelen av den alkohol vi dricker går nämligen snabbt ut i blodbanan (20% redan genom magsäcken och restrerande 80% via tunntarmen) och IBS besvär hör ju hemma i tjocktarmen.

Väl ute i blodet har ju alkoholen en mängd välkända effekter på olika organ i kroppen, inte minst på hjärnan som kan diskuteras ur många aspekter men hur påverkas de olika delarna av mag-tarmkanalen av alkoholhaltiga drycker?
Flera vetenskapliga studier har genom åren visat att olika typer av alkoholhaltiga drycker också kan ha olika effekter på mag-tarmkanalen. Utöver alkoholhalten verkar även faktorer såsom pH och övriga ingredienser i drycken ha stor betydelse för vilka effekter drycken ger på mag-tarmkanalen.

I svalg och matstrupe

Den omedelbara effekten av alla sorters alkohol som förtärs, oavsett typ eller styrka, är att muskulaturen i matstrupen slappnar av. Det är också svalget, matstrupen och magsäckens slemhinnor som får ta den ”värsta stöten” av alkoholen innan den blandas med annan mat/dryck och så småningom absorberas ut i blodet. Slemhinnorna i svalg och matstrupe irriteras av alkoholen och tillsammans med den avslappnade muskulaturen (också det en effekt av alkoholen) ökar risken för sura uppstötningar/halsbränna, så kallad reflux. Något som besvrärar många som dricker alkohol – även de som inte lider av IBS.

I magsäcken

När alkoholen når magsäcken kan gastrin* och magsyrasekretionen påverkas. Detta kan i sin tur ge omedelbara eller mer långvariga skador på slemhinnorna i magsäcken. Här verkar det dock finnas en stor skillnad mellan olika typer av alkoholhaltiga drycker, Jästa alkoholdrycker som vin, öl, champagne, martini och sherry (med upp till 5% alkohol) är de drycker som ökar syrasekretionen (gastrinfrisättningen) mest. Dessa drycker har visat sig kunna öka syraproduktionen upp till 5 ånger mer än kontrolldrycker.

Vad som kan vara överraskande är att andra jästa men därefter destillerade drycker såsom whiskey, brandy, rom och andra likörer som armagnac, calvados och cointreau med en högre alkoholstyrka än 5% inte ger någon ökning eller till och med hämmar syrasekretionen. Det verkar alltså här som att när det gäller alkohol och magen så hänger det inte bara på alkoholhalten utan det kan vara så att själva destilleringen tar bort de substanser som så kraftigt bidrar till den ökade syrasekretionen. Alternativt tillkommer något under destilleringsprocessen som istället hämmar syrasekretionen.

Samtidigt som vin alltså kan ge en större ökning av magsyraproduktionen än starkare alkoholdrycker så har just vin visat sig ha en överlägsen förmåga att skydda mot vissa negativa bakterier som magsårsbakterien Helicobacter Pylori och andra sjudomsframkallande bakterier. Betydligt bättre än tillverkade lösningar av samma pH och alkoholhalt eller andra drycker såsom öl, coca-cola eller starkare spritdrycker. Återigen verkar det alltså finnas fler ämnen i dryckerna som ger en tydlig effekt på mag- tarmkanalen direkt eller indirekt.

I tarmarna

Alkoholhalten i sig har dock visat sig kunna påverka till exempel tarmarnas rörelser, vilka ju också i stor utsträckning påverkar besvären hos många IBS patienter. Ett relativt sett lågt intag av alkohol ökar nämligen tarmtömningen och ökar därmed också risken för diarréer (på grund av ett försämrat upptag av näring, vatten och salt) medan ett högt alkoholintag istället minskar tarmrörelserna och gör tarmtömningen långsammare (förstoppande).

Fler faktorer än alkoholhalten påverkar

Sammanfattningsvis kan man säga att när det gäller alkohol och magen så är det verkar vara fler faktorer än alkoholhalten i vin, öl och whiskyn som påverkar mag-tarmkanalen och olika mängd alkohol ger rakt motsatta effekter på tarmrörelserna. Alkoholen är självklart ingen bra dryck att experimentera med för att påverka mag-tarmproblem utan det generella rådet som ofta ges till IBS patienter om att hantera mat och dryck med måtta och balans och att prova sig fram vad gäller kosten utan för stora svängningar gäller troligen även för alkoholhaltiga drycker. Upptäcker man att det just är alkoholen som ger de ökade besvären finns det idag en mängd mycket bra alkoholfria alternativ.

Här kan du läsa en kommentar och tips angående alkoholfria alternativ!  

Systembolaget – Alkoholens påverkan på mage och tarmar

*Gastrin – ett hormon som produceras i magsäcken och ger ökad produktion av magsaft med bland annat saltsyra.

Referenser:

  • The effects of alcohol consumption upon the gastrointestinal tract.Bujanda L. Am J Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3374-82.
  • Vårdguiden Stockholms län

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This