IBS severity meter mild

Detta formulär används för att följa hur symtomen vid IBS förändras över tid. 

Svara på frågorna utifrån hur du har känt dig under de senaste 10 dagarna.