Yoga för magen – yoga kan lindra IBS

av | Behandling

Att motion och fysisk aktivitet lindrar IBS-symtom vet vi, nu visar även svensk forskning att yoga kan vara en effektiv behandlingsmetod vid IBS.

Yoga har en positiv effekt på magbesvär

Allt om mage skriver om PerJohan Lindfors, gastroenterolog samt överläkare vid Sollentuna specialistklinik och forskare vid Karolinska institutet samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som testar yoga som behandling vid IBS. Pilotstudien indikerar att ashtanga yoga har en positiv effekt på magbesvär. Andra IBS-symtom som huvudvärk, ont i kroppen och ångest kopplad till mage-tarm förbättrades också för deltagarna i studien. Nio av tio deltagare skulle rekommendera yoga som behandling vid IBS. Efter sex månader har 80% av deltagarna fortsatt med yoga regelbundet.

Yogans fysiska och mentala delar

Mixen av de fysiska och mentala delarna av yogan har visat sig vara positiva för personer med IBS, berättar Perjohan Lindfors:

”KBT (kognitiv beteendeterapi) och mindfulness har haft god effekt i tidigare studier. Även i yogan fokuserar man på här och nu, och det finns en själslig komponent i det. Ashtanga är en fysisk form av yoga – fysisk aktivitet gör att man mår bättre i sin IBS.”

Vidare, är andningsövningar centralt inom yogan. Genom god andningsteknik och att ta kontroll över andningen kan IBS-patienter bli hjälpta.

Att ta kontroll över sin situation

PerJohan Lindfors betonar hur människor alltmer intresserar sig för ett helhetsgrepp kring hälsan. Det som fungerar som man själv kan styra över för att minska sina IBS-besvär och öka livskvaliteten är positivt. Att inte vara beroende av läkemedel, utan att själv hitta sina metoder skapar egenmakt och en känsla över att man själv styr över sitt liv.

Yoga – en livsstil

För att upprätthålla de positiva effekterna av yogan måste man göra det till en livsstil eller en vana och få in yogan regelbundet i sin vardag. Då underlättar det om det är enkelt, att man inte är beroende av yttre faktorer för att få till stånd träningen. Därför är det positivt med självträning att jobba vidare med.

Vad är ashtanga yoga?

Från början är yoga en indisk tradition som sträcker sig flera tusen år tillbaka. Idag förekommer flera olika traditioner, skolor, stilar och former av yoga med fokus på olika inriktningar.

Ashtanga yoga är en form av yoga som är fysiskt krävande. Rörelser och specifika positioner genomförs i en bestämd ordning och synkroniseras med andningen i ett flöde, det som kallas vinyasa.

Pilotstudiens genomförande

Studien hade tio deltagare som under fyra veckor utövade ashtanga yoga i grupp, en timme per vecka. Dessutom tränade de 45 minuter tre gånger i veckan på hemmaplan. Sedan fortsatte deltagarna att utöva yoga i grupp en gång varannan vecka i ytterligare sex veckor, kompletterat med träning hemma. Passen bestod av 45 minuter yogarörelser och 15 minuter andnings- och avslappningsövningar.

Givet pilotstudiens lovande resultat planeras en större behandlingsstudie för att bekräfta de resultat som framkommit. Forskarna vill göra om pilotstudien i en mer omfattande, randomiserad och kontrollerad studie och hoppas kunna starta under hösten 2020.

Motionera mera

Vi har tidigare skrivit om vikten av fysisk aktivitet, då motion hjälper vid magproblem. Det är även något Elisabet Johannesson, fysioterapeut och disputerad inom invärtesmedicin vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, konstaterat. I sin avhandling studerade hon 100 patienter som skulle röra på sig mer (till exempel cykla, promenera eller öka takten på annan träning) med målsättningen 20-60 minuters träning, tre till fem gånger i veckan. Träningen skulle vara konditionsfrämjande och passen måttlig till hård intensitet.

Efter ungefär tre månader hade mindre än hälften (40%) uppnått kliniskt signifikanta förbättringar av IBS-symtomen. Även långtidseffekter studerades i cirka fem år efter den första studien, och träningen hade gett positiva effekter på flera plan.

Sammanfattningsvis konstaterades att:

  • Patienter som är fysiskt aktiva löper lägre risk att drabbas av försämringar jämfört med patienter som inte rör sig lika mycket.
  • Ökad fysisk aktivitet är associerad med förbättringar vad gäller mag-tarmproblem men även vad gäller trötthet, ångest och depression samt på längre sikt en bättre livskvalitet.
  • Rekommendationer om ökad fysisk aktivitet skulle kunna vara ett behandlingsalternativ vid IBS.
  • Faktorer som spelar in är motivation, möjligheter till fysisk aktivitet och hur patienten upplever effekten av den ökade aktiviteten.

Var fjärde människa rör sig för lite

Att inte röra sig tillräckligt är även en riskfaktor för sjukdomar. Världshälsoorganisationen WHO presenterade en studie där man visade att var fjärde människa rör sig för lite. Framförallt i den rika delen av världen, här rör sig varannan människa för lite under dagarna. Troligen beror det på att vi i denna delen av världen ofta har stillasittande jobb, åker mer bil och ägnar oss åt lugnare vardagsaktiviteter.

Motion är viktigt för att hålla sig frisk, inte minst vid IBS. Dietisen på alltomibs.se rekommenderar 30 minuters motion om dagen. Vill du ta del av fler av våra bästa IBS-tips, klicka här.

Träna på ett sätt som passar dig

Fysisk aktivitet är bra för oss, men hur hittar man motivationen? Speciell om magen ställer till det för en på gymmet, löprundan eller under passet. Var snäll mot dig själv och acceptera att vissa dagar blir träningen inte som du tänkt dig. Försök att ta det i små steg, och se till att hitta ett sätt att träna som passar just dig. Vilken träningsform som passar dig med IBS är individuellt och beror på vilka symtom du har samt vilken dagsform du befinner dig i. Är du stressad kanske det inte passar med ett högintensivt pass, då kroppen kan bli ännu mer stressad – kanske vore yoga mer passande en sådan dag?

Läs mer

Hur påverkas magen av dina vanor?

Motion hjälper vid IBS

Träning och IBS: Undvik löparmage

Yoga – en lovande behandling för IBS

Referenser

ANNONS

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Behandlingsmetoder vid IBS – en sammanfattning

Behandlingsmetoder vid IBS – en sammanfattning

För att få en överblick över olika behandlingsmetoder vid IBS presenterar vi en kort sammanfattning av några mer eller mindre etablerade metoder. Många IBS patienter hittar tillsammans med sin läkare eller dietist en individellt anpassad behandling. Denna består ofta...

FODMAP: hämta vår lista gratis

FODMAP: hämta vår lista gratis

Hur vet man hur mycket FODMAPs maten innehåller? Efter att vi skrivit artiklar om FODMAP * har vi på alltomibs.se har fått en del frågor om hur man vet om man äter mat som innehåller mycket FODMAPs. Alla har vi olika matvanor och det kan vara svårt att veta om den mat...

Orolig mage: Hur påverkas magen av dina vanor?

Orolig mage: Hur påverkas magen av dina vanor?

Hur påverkar vanor en orolig mage? Vanor underlättar många gånger vardagen och kan vara till stor nytta om de hjälper oss att må bra. Dock kan vanorna också vara negativa för oss, göra trötta ännu tröttare och det dåliga humöret ännu sämre. Våra vanor påverkar även i...

IBS: Motion hjälper vid magproblem

IBS: Motion hjälper vid magproblem

Ökad motion förbättrar symtomen vid IBS! Det konstaterar Elisabet Johannesson i sin avhandling "Irritable bowel syndrome and Physical activity". Elisabet är fysioterapeut och nu alltså även disputerad inom invärtesmedicin vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs...

Vitamin D: Lider IBS-patienter av vitaminbrist?

Vitamin D: Lider IBS-patienter av vitaminbrist?

Är brist på vitamin D vanligt bland personer med IBS (Irritable Bowel Syndrome)? Det tror iallafall en grupp forskare från Storbritannien som i en studie visat att personer som lider av IBS också verkar ha låga nivåer av D-vitamin. I studien, som...

Medicin mot IBS?

Medicin mot IBS?

"Diarré efter måltid och spontant sedan 1 månad. Känner mig frisk i övrigt. I viss mån stressig tillvaro. IBS-symptom? Annat? Verkar som 'colon irritabile' då symptomen kommer snabbt och reflexmässigt efter födointag bland annat. Lämplig medicin mot IBS?" För att...

Pin It on Pinterest

Share This