Var gör det ont i magen när man har IBS och varför?

av | Symtom

Även om smärtor och ont i magen är gemensamt för IBS patienter (IBS-symtom) yttrar sig besvären på olika sätt. Det är vanligt med både molande värk och kraftig magknip som ofta förstärks efter att man ätit men som lättar efter att man rusat på toaletten.

Smärtor under natten relativt ovanliga

Ont i magen kan komma från tarmrörelser men även gaser i tarmen kan orsaka problem. Ofta sitter smärtorna strax under revbenen eller nere i vänstra delen av magen. Besvären är normalt som mest påtagliga under dagen då tarmen arbetar. Att ha IBS smärtor under natten (att vakna av dem) är därför ovanligt.

Problemen kommer ofta och går över tid och i samband med att smärtorna uppkommer är det vanligt att avföringen växlar mellan lös och hård. Många får också ont i magen så plötsligt att man akut måste rusa på toaletten. Det som känns som förstoppning blir plötsligt till diarré. Vissa har dock bara diarré eller förstoppning och vissa får ingen förändring av avföringsmönstret. Vissa kan uppleva att det inte känns som om man är färdig trots att man just varit på toaletten och måste gå snart igen.

Flera liter gas bildas i våra tarmar

Det bildas normalt en till två liter gas i våra tarmar. Gasen kommer från bakterier som finns i våra tarmar och som bryter ner delar av födan. Normalt kommer denna gas ut i små portioner och upplevs inte besvärande. Hos IBS patienter med stört avföringsmösnter kan gasen ibland upplevas besvärande när större gasbubblor samlas och flyttas runt i tarmen.

Det är alltså inte normalt så att IBS patienter producerar mer gaser än andra. Gaserna och sinnesförnimmelserna från tarmen kan också leda till att man upplever sig som uppblåst därav namnet ballongmage. Vissa upplever också en förbättring av att minska mängen livsmedel med kända effekter på gasbildningen såsom till exempel fibrer.

Kan det göra ont på andra ställen också?

Många med IBS har en ökad känslighet för vad som sker i mag-tarmkanalen och kan därför ofta också få andra besvär. En ökad retbarhet från matstrupe/magsäck kan hos vissa ge besvär av illamående. Andra problem som ofta nämns är besvär från urinvägarna (kissar oftare) och tryckkänsla från underliv. ¨

IBS kan till och med påverka samlivet genom att IBS hos kvinnor kan vara orsak till smärtor vid samlag. Även mensvärken kan vara försärkt hos kvinnor med IBS vilket kan vara en anledning att problematiken ofta upplevs som värre bland kvinnor trots att den finns i stor utsträckning bland männen också.

Ont i magen skapar oro

Många med IBS upplever också en allmän oro och mår dåligt. Kopplat till detta kan vissa därför uppleva hjärtklappning, svettningar, viss trötthet och huvudvärk.

Det är viktigt att man söker vård och får en korrekt diagnos på sina besvär. Man bör genast kontakta vården om man snabbt minskar i vikt eller tappar matlusten, om diarrén består över lång tid, om man blöder från tarmen eller om man passerat 45 års ålder och får mag tarmbesvär utan att ha upplevt dem tidigare.

alltomibs – Vad är IBS?

1177 Vårdguiden – IBS: känslig tarm

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This