Vanligt magont har många namn

av | Övrigt

IBS måste höra till en av de sjukdomar som fått flest namn. Troligen för att magont har många namn och IBS är en av världens allra vanligaste sjukdomar. Kanske har det faktum att man ännu inte riktigt vet vad det är som orsakar sjukdomen också bidragit till uppfinningsrikedomen kring namnet. Tvärt emot vad många tror är IBS inte något nytt fenomen, denna typ av mag-tarmbesvär och denna sorts magont beskrevs i den vetenskapliga litteraturen redan för närmare 200 år sedan.

Namn utifrån var i kroppen

Många av beteckningarna som använts för att beskriva IBS kommer av var i kroppen besvären sitter. Till exempel det engelska Irritable Bowel Syndrome som ju blivit IBS. Det kan översättas med ”Irritabel tarm” -syndrom eller bara Irritabel tarm. En annan vanlig svensk beteckning är Kolon (Colon) irritabile som utgår från att besvären sitter just i den del av tarmarna som kallas tjocktarmen eller colon som är den latinska/grekiska beteckningen på tjocktarm.

En äldre medicinsk beteckning är spastisk colit, mucös colit eller bara colit som kommit av att man uppfattat besvären som orsakade av kramper i tjocktarmens orsakade av en inflammation (colit) i tarmens slemhinna. Membranös enterit är ett begrepp som beskriver inflammation i tunntarmen vilket man idag vet inte ligger bakom IBS. Tidigare har sjukdomen även haft beteckningar som tarmkatarr troligen av begreppet magkatarr och har använts även för helt andra mag- tarmbesvär även jäsningsdyspepsi finns beskrivet. Att man inte vet vad som orsakar besvären är som nämnts därför en trolig orsak till att detta magont har många namn.

Namn utifrån hur det kan kännas

Andra namn har tillkommit av att man önskat beskriva hur besvären känns och har dessa har ofta uppstått i till exempel media av drabbade personer beskrivningar. Det vanligaste exemplet på ett sådant namn är troligen ballongmage. Ballongmage har blivit ett vanligt slanguttryck inte minst i media och kan lätt misstolkas eftersom långt ifrån alla som har IBS lider av just förstoppning eller uppsväldhet som är orsaken till att magen känns som en ballong.

Namn utifrån vad man tror/har trott orsakat besvären

Andra sätt att beteckna sjukdomen är till exempel ”stressmage”. Begreppet stressmage kan betraktas som ett slanguttryck som kom till då man framförallt trodde att IBS berodde på stress. Symtomen vid stress liknar ju visserligen de vid IBS och sjukdomen kan förvärras av stress men vi vet idag att IBS inte är en ren psykosomatisk sjukdom och att den inte orsakas av stress. Slanguttrycket stressmage har därför mer eller mindre försvunnit som beteckning på IBS.  En variant på detta är begreppet ”nervös tjocktarmtarm”. Det kanske låter lite snällare eftersom man pratar om tarmen som stressad snarare än individen. Förr förekom ävenbegreppet ”tent diarré” som beteckning på sjukdomen men man vet idag att långt ifrån alla med IBS har diarréer.

Begreppet ”funktionell mag- tarmsjukdom” kommer också från att man inte kunnat hitta påvisbara anatomiska förändringar hos IBS patienter. Också detta uttryck kan bli en förlegad beteckning på IBS framöver eftersom man idag hittar fler och fler fysiologiska förändringar på molekylär nivå som skulle kunna vara en del av sjukdomsbilden.

Vissa läkare säger till sina patienter att de lider av ”Känslig tarm”, ”Oroligt mag-tarmsystem” eller liknande. Känslig tarm kommer troligen av att man uppfattar det som om personer med IBS reagerar lätt på olika födoämnen och att de därför skall vara mycket försiktiga med vad de äter och troligen finns här en sammanblandning mellar olika födoämnesintoleranser och IBS.

Här nedanför hittar du en lista på namn vi hittat. Det är ingen tvekan om att IBS (Irritable Bowel Syndrome) och colon irritabile är de vanligaste uttrycken för sjukdomen idag. Kan du fler uttryck än de vi listat nedan eller har din läkare kallat det något alldeles speciellt? Hör av dig till oss!

Magont har många namn – lista på namn

Irritable Bowel Syndrome
IBS – (Irritable Bowel Syndrome)
Kolon Irritabile, Colon Irritabile, Colon irritable
Irritabel kolon
Irritabel tarm
Spastisk colit
Mucös colit
colit
Membranös enterit
Jäsningsdyspepsi
Tarmkatarr
Ballongmage
Stressmage
Nervös tjocktarm
Tentdiarré
Neurogen mucös colit
Funktionell mag- tarmsjukdom
Känslig tarm
Orolig mage
oroligt mag tarmsystem

När vi ändå beskriver olika begrepp passar vi på att definiera några medicinska termer som ofta hörs i samband med IBS men som snarare beskriver olika symtom som kan uppstå vid sjukdomen.

Meteorism – luftbesvär, alltså på grund av gaser i mag- tarmsystemet
Obstipation – förstoppning
Flexura lienalis syndrom – Smärtor under vänster revbensbåge, som beror på att den högst belägna delen av tjocktarmen utvidgas pga luftbesvär, symtomen kan ibland förvillande påminna om hjärtbesvär.
Proctalgia fugax – Beskriver en mer krampartad häftig smärta i ändtarmsregionen

IBS på andra språk

Kanske skall du ut och resa? Vi på alltomibs.se har samlat översättning på IBS på några vanliga destinationer. Men som sagt, magont har många namn och det finns säkert fler sätt att beteckna sjukdomarna på även på andra språk tipsa oss gärna.

Colopathie fonctionnelle – Franska
Sindrome de irritabilidad intestinal – Spanska
Colite spastica – Italienska
Reizdarmsyndrom – Tyska
irritabel tarmsyndrom – Danska/Norska
ärtyvän suolen oireyhtymä – Finska
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου – Grekiska
腸易激綜合徵 – Kinesiska
zespół jelita drażliwego – Polska
синдром раздраженной толстой кишки – Ryska
อาการลำไส้แปรปรวน – Thailändska

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This